Zadbaj o swój sukces

studiuj na Wydziale Prawa i Administracji UMK!

W roku akad. 2016/2017 Wydział zaprasza na studia na kierunkach:
- prawo (studia 5-letnie jednoliste magisterskie),
- doradztwo podatkowe (2-letnie studia II stopnia),
- administracja (3-letnie studia I i 2-letnie studia II stopnia),
-
prawo ochrony środowiska (2-letnie studia II stopnia).
Dopełnieniem oferty są studia doktoranckie (4-letnie stacjonarne i niestacjonarne).

Zaletą Wydziału jest, obok wysokiej jakości kształcenia, infrastruktura - zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku; dostępny jest bufet oraz samoobsługowa jadalnia, w której można przygotować i spożytkować posiłek, a także biblioteka z tzw. wolnym dostępem, gdzie książki są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Udogodnieniem są też automaty z kawą, co pozwala dość szybko, np. w trakcie między zajęciami, zakupić napój, itd., a także punkt ksero oraz księgarnia.

Wszystkie kierunki prowadzone są w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne) i niestacjonarnym (tzw, studia zaoczne); dodatkowo absolwenci studiów wyższych mogą ubiegać się o przyjęcie na II lub wyższy rok studiów na kierunku prawo w systemie niestacjonarnym.

Co do zasady - osoby, które rozpoczną studia na Wydziale Prawa i Administracji mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga - dodatkowe informacje tutaj).


Informacje dla kandydatów zainteresowanych potwierdzeniem efektów uczenia się w procesie walidacji dostępne są na stronie internetowej: http://portal.umk.pl/web/u3l/walidacja

/jacek_banery/kwadrat_1.jpg/jacek_banery/kwadrat_2.jpg

Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji Granty wydziałowe dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć