<< powróć do listy pracowników

dr Karolina Karpus

Katedra Prawa Ochrony Środowiska, adiunkt
tel. 0-56-611-41-33, e-mail: kkarpus@law.umk.pl
pokój 198, dyżury: 2014/2015 - semestr letni: wtorek godz. 10:30-11:30, czwartek godz. 10:15-11:15
Dr Karolina Karpus, adiunkt: w latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin magisterski złożyła dnia 19 czerwca 2002 r. W roku akademickim 2002/2003 podjęła 4-letnie studia doktoranckie na WPiA UMK w Toruniu. W dniu 16 listopada 2004 r. Rada Wydziału WPiA UMK podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego. Po przystąpieniu doktorantki do publicznej obrony rozprawy doktorskiej w dniu 20 marca 2007 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała jej stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Ogłoszenia

Informacja o terminu dyżuru w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informuję, że w okresie przerwy w zajęciach dydaktycznych dyżur będę odbywać w następujących terminach:


23 czerwca – 10:30-11:30


25 czerwca – 10:15-11:15


30 czerwca – 10:30-11:30


2 lipca – 10:15-11:15


7 lipca – 10:30-11:30


9 lipca – 10:15-11:15


14 lipca – 10:30-11:30


24 sierpnia – 10:30-11:30


4 września – 10:30-11:30


10 września – 10:15-11:15


15 września – 10:30-11:30


17 września – 10:15-11:15


22 września – 10:30-11:30


29 września – 10:30-11:30
Studia niestacjonarne - dyżur - semestr letni 2014/2015:

- 19 kwietnia 2015 (niedziela) - godz. 10:00-11:00

Publikacje

Zob.: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

http://212.122.203.4/scripts/splendor/expert4e.exe

Seminaria z zakresu pomocy materialnej Zapraszamy na studia niestacjonarne na WPiA UMK! Ukazał sie pierwszy numer Temidy WPiA UMK!
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć