<< powróć do listy pracowników

dr Karolina Karpus

Katedra Prawa Ochrony Środowiska, adiunkt
tel. 0-56-611-41-33, e-mail: kkarpus@law.umk.pl
pokój 198, dyżury: 2014/2015 - semestr zimowy: wtorek godz. 14:30-15:30, środa godz. 15:00-16:00
Dr Karolina Karpus, adiunkt: w latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin magisterski złożyła dnia 19 czerwca 2002 r. W roku akademickim 2002/2003 podjęła 4-letnie studia doktoranckie na WPiA UMK w Toruniu. W dniu 16 listopada 2004 r. Rada Wydziału WPiA UMK podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego. Po przystąpieniu doktorantki do publicznej obrony rozprawy doktorskiej w dniu 20 marca 2007 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała jej stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Ogłoszenia

Dyżury - STYCZEŃ 2015 - informacja


Uprzejmie informuję, że z uwagi na prowadzenie części zajęć w trybie zdalnym niektóre planowe terminy dyżurów odbędą się w następujących dniach i godzinach:

- 9 I 2015 - piątek - 9:30-10:30 (zamiast środy 7 I)

- 13 I 2015 - wtorek - godz. 8:45-9:45

- 20 I 2015 - wtorek - godz. 8:45-9:45

- 27 I 2015 - wtorek - godz. 8:45-9:45


Studia niestacjonarne - dyżur 2014/2015:

- 1 II 2015 (niedziela) - godz. 15:10-16:10

Publikacje

Zob.: Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

http://212.122.203.4/scripts/splendor/expert4e.exe

Konferencja pt. Kradzież tożsamości: aspekty prawne, organizacyjne i techniczne Temida UMK pamięta! II posiedzenie Forum Pracodawców na Wydziale Prawa i Administracji UMK!
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć