Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Wydziału oraz informacjami na temat sposobu składania podań i przebiegu rekrutacji na stronie Uniwersytetu poświęconej rekrutacji.
Wydział zaprasza w roku akad. 2016/2017 na kierunki prowadzone w systemie stacjonarnym:
- prawo (studia jednolite magisterskie);
- administracja (studia pierwszego i drugiego stopnia);
- doradztwo podatkowe (studia drugiego stopnia);
- prawo ochrony środowiska (studia drugiego stopnia).


Wychodząc zaś naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych studentów oferujemy również wyżej wymienione studia w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy, co sprawia, że naukę można godzić z obowiązkami związanymi np. z pracą zawodową. Czesne można płacić w kilku ratach, co sprawia, że studia są jeszcze bardziej dostępniejsze. Dodatkowo, studenci studiów niestacjonarnych, co do zasady, mogą ubiegać się o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla nalepszych studentów, zapomoga).

Rekrutacja na studia niestacjonarne prowadzona jest

na Wydziale Prawa i Administracji!

(ul. Bojarskiego 3, Toruń)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych studentów - zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Wydział Prawa i Administracji. Podczas składania dokumentów można zapoznać się z bazą dydaktyczną, obejrzeć bibliotekę itd. Wyrażamy przy tym nadzieję, że bezpośrednio na Wydziale otrzymają Państwo rzeczowe odpowiedzi na ewentualne pytania, jak również pomoc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Zapraszamy:

Informacje pod numerem tel.: 56 611 41 21.

Dopełnieniem całej oferty są studia doktoranckie (stacjonarne oraz niestacjonarne), kończące się uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych.

Jednocześnie informujemy, że studenci i doktoranci (zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni) mają prawo m.in. do pomocy materialnej (tzw. stypendia naukowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia socjalne, zapomogi), a także mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłat za studia.

Zapytania prosimy kierować na adres: wpia@law.umk.pl/zdjecia do newsow/rekrutacja.jpg

Waluty cyfrowe - problemy definicyjne i regulacyjne 2.0. Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Projekt prof. Lacha nagrodzony
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć