Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Wydziału oraz informacjami na temat sposobu składania podań i przebiegu rekrutacji na stronie Uniwersytetu poświęconej rekrutacji.
Wydział zaprasza w roku akad. 2014/2015 na kierunki prowadzone w systemie stacjonarnym:
- administracja (studia pierwszego i drugiego stopnia);
- doradztwo podatkowe (studia drugiego stopnia);
- europeistyka (studia pierwszego i drugiego stopnia);
- prawo (studia jednolite magisterskie).


Wychodząc zaś naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych studentów oferujemy również wyżej wymienione studia w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy, co sprawia, że naukę można godzić z obowiązkami związanymi np. z pracą zawodową. Czesne można płacić w kilku ratach, co sprawia, że studia są jeszcze bardziej dostępniejsze.


Rekrutacja na studia niestacjonarne prowadzona jest

na Wydziale Prawa i Administracji!

(ul. Bojarskiego 3, Toruń)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych studentów - zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Wydział Prawa i Administracji. Podczas składania dokumentów można zapoznać się z bazą dydaktyczną, obejrzeć bibliotekę itd. Wyrażamy przy tym nadzieję, że bezpośrednio na Wydziale otrzymają Państwo rzeczowe odpowiedzi na ewentualne pytania, jak również pomoc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Zapraszamy:

od 26 czerwca 2014 r. do 10 października 2014 r.:
- poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 18.00;
- sobota w godz. 8.00 - 16.00;

Informacje pod numerrem tel.: 56 611 41 21.

Dokumenty przyjmowane są w holu Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Dopełnieniem całej oferty są studia doktoranckie (stacjonarne oraz niestacjonarne), kończące się uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych.

Jednocześnie informujemy, że studenci i doktoranci (zarówno stacjonarni, jak i niestacjonarni) mają prawo m.in. do pomocy materialnej (tzw. stypendia naukowe, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia socjalne, zapomogi), a także mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłat za studia.

Zapytania prosimy kierować na adres: wpia@law.umk.pl/zdjecia do newsow/rekrutacja.jpg

Ataki Sieciowe 2015 na WPiA Temida UMK ponownie na podium! Spotkanie z reprezentantami kół naukowych WPiA
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć