Aktualności

2017-03-17 21:53:16

Wyniki II tury rekrutacji ERASMUS +

Szanowni Państwo,

W dniu 17 marca 2017 r. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone w II turze rekrutacji wnioski studentów WPiA UMK ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+.

Dodatkowa rekrutacja (uzupełniająca) na wyjazdy na studia jedynie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się w październiku 2017 r.

Lista osób, którym przyznano wyjazdy, znajdują się w załączeniu.

2017-03-17 21:48:13

Nabór artykułów do Studia Iuridica Toruniensia

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza Autorów do publikowania tekstów w Tomie XXI. Artykuły naukowe (w tym glosy i artykuły recenzyjne), dotyczące problematyki prawa polskiego oraz międzynarodowego można przesyłać do dnia 15 czerwca 2017 roku. Przyjmujemy również teksty w językach obcych: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim, francuskim. Ostateczne wersje artykułów zgodnych z wymogami edytorskimi (w załączniku) wraz z kartą zgłoszeniową (w załączniku) prosimy o kierowanie na adres e-mail Redakcji: sit@umk.pl. Data publikacji Tomu XXI planowana jest na grudzień 2017 roku.


Prof. UMK, dr hab. Andrzej Gaca

Studia Iuridica Toruniensia

Redaktor Naczelny


2017-03-15 17:10:07

Nabór do zespołu badawczego dr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej przy realizacji grantu NCN

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska ogłasza nabór uczestników zespołu badawczego kierowanego przez Nią projektu naukowego pt. "Problemy nowoczesnych kodeksów morskich", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Proponowane są dwa stanowiska: Głównego Wykonawcy (Doktora) oraz Stypendysty (doktoranta). Szczegółowe informacje (wymagania, opis zadań, sposób zgłoszenia, wymagana dokumentacja wraz z warunkami pracy w zespole) dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/) oraz na stronie projektu badawczego: Projekt badawczy nr 2016/22/E/HS5/00050 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki "Problemy nowoczesnych kodeksów morskich".

2017-03-12 21:35:17

WPiA UMK na Welconomy Forum

W dniach 13-14 marca w Toruniu odbędzie się kongres gospodarczy Welconomy Forum in Toruń. Obrady będą miały miejsce w Hotelu Copernicus przy Bulwarze Filadelfijskim 11. Początek o godz. 10:00 w poniedziałek 13 marca. W Sesji Inauguracyjnej weźmie udział minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin. W roli panelistów i dyskutantów wystąpi wielu pracowników UMK, także z Wydziału Prawa i Administracji UMK. Dr Marcin Kilanowski (Adiunkt WPiA UMK, Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju przy Ministerstwie Gospodarki) będzie moderatorem panelu “Innowacje dla gospodarki: rozwiązania i wdrożenia”, którego prelegentem honorowym będzie Prof. dr hab. Łukasz Szumowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W panelu wystąpią także Pan Marek Dondelewski – Wiceprezes InnoNEST Sp. z o.o. Pan Adam Hirny - BGŻ BNP Paribas, Pani Magdalena Jabłońska - COO MIT Enterprise Forum Poland i Pani Irmina Marcinkiewicz - Dyrektor MSU Publishing. Serdecznie zapraszamy. 14 marca godzina 9.30-11.00, Sala Luna B, Hotel Copernicus, ul. Bulwar Filadelfijski 11.

 

Warto dodać, że pierwszego dnia Forum o godzinie 10.00 Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn wręczy nagrodę dla najlepszego startupu prowadzonego przez studentów UMK. Start-up został wyłoniony w konkursie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK "Moja Firma". W tym roku konkurs wygrały studentki V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK Nina Żmudzińska i Natalia Opieczonek prowadzące z sukcesami firmę OPTI N ŻMUDZIŃSKA N OPIECZONEK S C.

 


2017-03-07 08:43:49

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sport a przestępczość zorganizowana”

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Sport a przestępczość zorganizowana”, która odbędzie się w dniach 16-17.03.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” WPiA UMK, Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konferencji jest diagnoza problemów związanych z szerokim zaangażowaniem zorganizowanej przestępczości w ramach różnych form działalności związanych ze współczesnym sportem, tak na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym oraz próba wskazania przyszłych kierunków zainteresowania nauki i ewentualnych działań prawodawczych.

Z przyjemnością informujemy, iż konferencję patronatem objęli.: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego oraz Polski Komitet Olimpijski.

Udział w konferencji, oprócz wybitnych prelegentów potwierdzili min. Prokurator Okręgowy, Artur Krause oraz Główny specjalista Zespołu Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Karolina Jasiak.

Szczegółowy program konferencji

2017-02-28 18:21:22

Erasmus+ - rozstrzygnięcie I tury rekrutacji i lista wolnych miejsc w II turze

Szanowni Państwo,

W dniu 28 lutego 2017 r. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone w I turze rekrutacji wnioski studentów WPiA UMK ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+. Jednocześnie przypominam, że od 28 lutego do 15 marca trwa jeszcze II tura rekrutacji na wyjazdy na studia do uczelni zagranicznych w przyszłym roku akademickim.

Lista osób, którym przyznano wyjazdy, a także lista uczelni partnerskich WPiA UMK posiadających jeszcze wolne miejsca na studia dla studentów naszego Wydziału, znajdują się w załączeniu.

dr Piotr Chrzczonowicz

ROZSTRZYGNĘCIA I TURY REKRUTACJI - LISTA PRZYZNANYCH WYJAZDÓW

2017-02-17 14:15:07

Rejestracja na zajęcia Szkoły Prawa Porównawczego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 21 do 23 lutego 2017 r. od godz. 12.00 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty Szkoły Prawa Porównawczego, które będą prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Aby zarejestrować się na zajęcia muszą Państwo odnaleźć w Usos zakładkę Rejestracja na zajęcia prowadzone w ramach Szkoły Prawa Porównawczego przez Wydział Prawa i Administracji w roku 2016/2017.

Przypominamy, że aby zaliczyć całą Szkołę muszą Państwo w ciągu całego roku akademickiego uzyskać zaliczenie z 2 wykładów i 2 konwersatoriów oraz 2 zajęć prowadzonych przez zagranicznych gości.

Rozkład zajęć na semestr letni jest dostępny na stronie internetowej Wydziału:

http://www.law.umk.pl/index.php?lang=pl#209

Aby uzyskać certyfikat ukończenia Szkoły wystarczy:

1. mieć w usosie wpisane wszystkie oceny z zajęć Szkoły

2. wysłać maila na adres: krasowska@law.umk.pl z informacją, że certyfikat ma być wydany

 Szczegółowe informacje:

Joanna Hajduk

Dziekanat studiów stacjonarnych

Tel. (56) 611 40 25 p. 19


Wyniki II tury rekrutacji ERASMUS + Nabór artykułów do Studia Iuridica Toruniensia Nabór do zespołu badawczego dr Zuzanny Pepłowskiej-Dąbrowskiej przy realizacji grantu NCN
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć