Aktualności

2017-05-23 21:22:53

Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji

W dniu dzisiejszym Wydział Prawa i Administracji UMK świętował 70-lecie istnienia. W programie obchodów znalazły się wystąpienia: dziekana WPiA prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK - prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, przewodniczącego Rady Miasta Torunia prof. Marcina Czyżniewskiego oraz gen. Zbigniewa Nowka. Refleksję historyczną poświęconą Wydziałowi przedstawił prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz, a kierownik Archiwum UMK – dr. hab. Anna Supruniuk dokonała prezentacji albumu jubileuszowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także JE Bp dr Andrzej Suski, prof. Alicja Grześkowiak, prof. Stanisław Dembiński, prof. Andrzej Jamiołkowski, prof. Andrzej Radzimiński, prof. Jan Głuchowski oraz Pan Marek Smoczyk, reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program uroczystości uzupełniło wręczenie medali wydziałowych.

Fot. Andrzej Romański (Centrum Promocji i Informacji UMK w Toruniu)
2017-05-19 13:03:17

Granty wydziałowe dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów dla młodych pracowników naukowych (osoby, które nie ukończyły 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich wg zasad określonych w załączonym Zarządzeniu nr 3/2017. Wnioski należy składać do Pani Anety Zubryckiej-Pyrek (pokój 201) w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2017 roku. Rozliczenie finansowe grantu nastąpić musi do 30 listopada br.

Zarządzenie Dziekana nr 3/2017

Wniosek

Wzór kosztorysu

Raport końcowy

2017-05-18 21:43:31

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza

W dniu 17 maja w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Grzegorza Goździewicza, kierownika Katedry Prawa Pracy UMK. W jubileuszu wzięli udział rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, prorektor UMK ds. studenckich i polityki kadrowej prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, który pełnił rolę gospodarza spotkania. Laudację na cześć Jubilata wygłosi prof. dr hab. Ludwik Florek z UW. W uroczystości uczestniczyli także wicemarszałek Senatu prof. dr hab. Michał Seweryński; pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska.

2017-05-18 21:25:32

Pracownicy WPiA z grantami NCN-u

Z radością informujemy, że wśród laureatów 12 edycji konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znalazło się aż dwóch pracowników Wydziału Prawa i Administracji Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekty przygotowane przez prof. Andrzeja Adamskiego oraz prof. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu OPUS. Serdecznie gratulujemy !!

2017-05-17 21:15:57

24 maja godziny wolne od zajęć dydaktycznych na WPiA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu uroczystości Jubileuszu 70-lecia utworzenia Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu - 24 maja br. (środa) w godz. 10.00 do 14.00 zostaną ogłoszone godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

2017-05-17 18:29:16

Praktyki studenckie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Szanowni Studenci WPiA,

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy na spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Spraw Pracowniczych Oddziału ZUS w Toruniu Panią Elżbietą Sudomir-Gordon. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 11.15 w audytorium "A". Na spotkaniu obecni będą również pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich dla kierunków: prawo, administracja i ochrona środowiska - Pan mgr Marcin Drewek oraz Pan mgr Łukasz Maszewski. Podczas spotkania zostaną omówione również zasady odbywania obligatoryjnych praktyk studenckich przez studentów WPiA UMK. Serdecznie zapraszamy!

2017-05-15 20:58:03

Prof. Bogumił Brzeziński został członkiem kolegium NIK

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Marszałek Sejmu wręczył prof. Bogumiłowi Brzezińskiemu - kierownikowi Katedry Prawa Finansów Publicznych nominację na członka kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy !

Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji Granty wydziałowe dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Grzegorza Goździewicza
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć