Aktualności

2017-10-20 14:49:01

I Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze

W dniu 23 października br. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji odbędzie się I polsko-japońskie seminarium prawnicze. Podczas konferencji referaty wygłoszą m.in. prof. N. Inoue z Universytetu w Kobe, prof. A. Bień-Kacała oraz dr M. Leciak. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu.

2017-10-18 15:23:34

Wykłady gościnne prof. Renato Mehanny

Serdecznie zapraszamy na jutrzejsze wykłady prof.dr Renato Mehanny z Uniwersytetu Świętej Cecylii w Santos (Brazylia). O godz. 10.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału  Prof.Mehanna wygłosi  w języku angielskim wykład dla studentów Szkoły Prawa Porównawczego, o 13.00 także w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się natomiast wykład dla doktorantów. Zachęcamy do udziału w wykładach wszystkich studentów. 

2017-10-08 09:38:30

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10 - 24 października br. oraz w dniach 26 października -  9 listopada br. (do godz. 15.00) odbywać się będzie na WPiA tzw. rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+ (rekrutacja ta dotyczy wyłącznie wyjazdów na semestr letni roku akadem. 2017/2018). Bliższe informacje znajdują się w Zasadach Rekrutacji WPiA - LINK DO PLIKU Z ZASADAMI.

Zob. listę dostępnych miejsc w uczelniach zagranicznych

2017-10-05 08:50:11

Stypendia dla studentów - ważne informacje

UWAGA!

Generator wniosków o stypendia socjalne, specjalne oraz zapomogi został już uruchomiony. Wydziałowa Komisja Stypendialna rozpoczyna dyżury od 12.10.2017r.

Generator dla wniosków o stypendium rektora uruchomiony zostaje planowo 5.10.2017 od godziny 12.00

Szanowni studenci,

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora dla najlepszych studentów zostanie uruchomiony dnia 5 października od godziny 12:00. Generator będzie otwarty do dnia 30 czerwca 2018 r. z wyjątkiem generatora wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, który zamknięty zostanie dnia 14 października o godzinie 14:00.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach do dnia 31 października br.

Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji dyżurować będzie w dniach od 9.10.2017r. do 28.10.2017r. (za wyjątkiem soboty 14.10.2017r.) w następujących godzinach:

Poniedziałek                           10.00-16.30

Wtorek                                     9.00-17.00

Środa                                        9.00-17.00

Czwartek                                  9.00-17.00

Piątek                                       10.00-17.00 (przerwa w godz. 13.00-14.00)

Sobota                                      10.00-17.00

 

Dalsze terminy zostaną ustalone w terminie późniejszym.

Dyżury Komisji odbywają się w
Centrum Aktywności Studenckiej
(parter WPiA za szatnią)

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Od listopada br., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń) od 10 do 14 października br. w godzinach od 10:00 do 15:00.

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń).

Warunkiem wypłaty stypendium będzie odbiór decyzji o jego przyznaniu!

 


2017-09-29 19:59:47

12TH ANNUAL SYMPOSIUM HUMAN RIGHTS AND A JUST SOCIETY "The Meaning of Solidarity Today: Polish, American and Global Perspectives”

Katedra Praw Człowieka WPiA i John Felice Rome Center of Loyola University of Chicago serdecznie zaprasza wszystkich studentów na 12TH ANNUAL SYMPOSIUM HUMAN RIGHTS AND A JUST SOCIETY "The Meaning of Solidarity Today: Polish, American and Global Perspectives”, które rozpocznie się 15 października pokazem filmu dokumentalnego w Hotelu Copernicus, natomiast konferencja odbędzie się 16 października na Wydziale Prawa i Administracji (Aud. A). 

Szczegółowy program w załączeniu.

2017-09-28 11:10:37

Prawo z najwyższą oceną !!

Z radością informyjemy, że nasz "flagowy" kierunek prawo otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Po raz pierwszy w historii zarówno Wydziału Prawa i Administracji, jak i całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Komisja uznała, że w przypadku prawa na UMK, na wyróżnienie zasługuje wszystkie 6 podlegających ocenie kryteriów. PKA doceniła prawo na UMK za koncepcję i program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, prowadzone w jednostce badania naukowe oraz liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, wsparcie studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a także wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ewaluację efektów kształcenia i doskonalenie programu.
Jak podkreśliła Polska Komisja Akredytacyjna, Wydział Prawa i Administracji UMK wypracował wyróżniający go, spośród innych jednostek prowadzących kierunek prawo, model współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym, który wspiera studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. Jako wzorową ocenić należy także oferowaną studentom przez Wydział pomoc naukową, dydaktyczną i materialną, która sprzyja ich rozwojowi zawodowemu i społecznemu.

Ocena wyróżniająca została przyznana kierunkowi prawo na UMK do roku akademickiego 2024/2025.

2017-09-28 11:05:01

ZAPISY DO SZKOŁY PRAWA PORÓWNAWCZEGO

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2 - 9 października 2017 r. będą prowadzone zapisy do Szkoły Prawa Porównawczego. Aby się zapisać, należy przyjść do Dziekanatu (pokój nr 19) i wpisać się na listę uczestników. Tylko osoby zapisane na liście będą miały uprawnienia do późniejszej rejestracji internetowej na przedmioty w systemie usos.

Od  dnia 10 października 2017 r. od godz. 9.00 do dnia 12 października 2017 r. do końca dnia odbędzie się rejestracja internetowa w systemie usos na poszczególne przedmioty.

UWAGA! Wykład Szkoły Introduction to Polish Law ma status wykładu ogólnouniwersyteckiego i jest już dostępny w rejestracji na wykłady ogólnouniwersyteckie.

Aby ukończyć Szkołę i otrzymać certyfikat należy w ciągu całego roku akademickiego zaliczyć 2 wykłady, 2 konwersatoria oraz 2 zajęcia z gośćmi zagranicznymi. Wszystkie zajęcia Szkoły kończą się zaliczeniem na ocenę i oceny te liczą się do średniej do stypendium Rektora.

Szkoła zalicza zajęcia fakultatywne w następującym przeliczeniu:

1 wykład za 6 punktów ECTS = 3 przedmioty fakultatywne

1 konwersatorium za 4 punkty ECTS = 2 przedmioty fakultatywne

Rozkład zajęć na semestr zimowy 2017/18  jest już umieszczony na stronie internetowej Wydziału pod linkiem podanym niżej: http://www.law.umk.pl/index.php?edit=2&id=209#209

 


I Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze Wykłady gościnne prof. Renato Mehanny Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć