Aktualności

2017-07-21 21:58:37

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości

Uprzejmie informujemy, że Komitet Nauk Prawnych PAN podjął uchwałę nr 2/2017 z 21 lipca 2017 r. w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości.

Komitet poparł również stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727/VIII kadencja).

Uchwała Komitetu nr 2/2017 oraz stanowisko Komitetu wyrażające poparcie dla stanowiska dziekanów wydziałów prawa zostały zamieszczone na stronie głównej Komitetu (http://www.knp.pan.pl/).

2017-07-19 10:03:15

Serdecznie witamy naszych nowych Studentów !!

Serdecznie gratulujemy wszystkim Maturzystom, którzy dołączyli do grona Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!

Celem studiów uniwersyteckich na Wydziale Prawa i Administracji jest danie Studentowi takiego poziomu kultury prawniczej i takiego zasobu pojęć podstawowych z różnych dyscyplin prawa, żeby mógł on swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych, niezależnie od zmiany i tempa zmiany konkretnych przepisów. Żeby osiągnąć ten cel jest konieczne oparcie studiów na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i rozbudowanie trzonu studiów o takie fundamentalne działy prawa, jak: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne a także o liczne szczegółowe dyscypliny prawa, jak prawo handlowe, bankowe, wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy, ubezpieczeniowe itd.

Stawiamy do Państwa dyspozycji bardzo dobrą kadrę naukową. Zetkniecie się Państwo w murach Wydziału z wybitnymi profesorami teoretykami prawa, ale też z równie wybitnymi praktykami, bowiem często pracę naukową kadra nasza łączy z powodzeniem z praktyką prawniczą. Wśród pracowników Wydziału są byli i obecni sędziowie najwyższych instancji sądowych RP - Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, są liczni eksperci i doradcy gremiów parlamentarnych i rządowych, są członkowie komisji kodyfikacyjnych prawa karnego, cywilnego, morskiego, pracy, członkowie prestiżowych ciał doradczych, w tym m.in. Rady Legislacyjnej przy Prezesie RM, członkowie rad redakcyjnych najpoważniejszych ogólnopolskich periodyków prawniczych, członkowie komitetów naukowych PAN w Warszawie i PAU w Krakowie.

Stawiamy do Państwa dyspozycji także wspaniały, przestronny i nowoczesny, liczący ok. 10.000 m2 powierzchni gmach Collegium Iuridicum Novum, który jest kontynuatorem starego Coll. Iuridicum, popularnie zwanego „Harmonijką” z Fosy Staromiejskiej 1 a w Toruniu, a stąd kontynuatorem starej, pięknej tradycji akademickiej. Staramy się budować piękną przyszłość Wydziału, ale nie możemy zapominać o równie pięknej jego przeszłości. Staramy się kreować nową aurę nowej siedziby Wydziału, ale pragniemy z całego serca przenieść i zatrzymać tutaj także choć cząstkę niepowtarzalnej, wspaniałej aury pierwszej siedziby toruńskich prawników.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kierunków studiów znajdziecie Państwo w zakładce Studia. Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w zakładce Studenci, w której znajdziecie Państwo informacje m.in. o pomocy materialnej. Serdecznie zachęcamy do lektury.

2017-07-18 11:10:13

Stanowisko dziekanów dziewięciu wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Przedstawiamy stanowisko dziekanów dziewięciu wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym - http://www.wpia.uj.edu.pl/…/56_INSTANCE_g3Q…/41601/137094136

Stanowisko do pobrania w wersji WORD

2017-07-17 09:34:28

Zgłoszenia kandydatów do tytułu najlepszego absolwenta i studenta WPiA

Szanowni Państwo,

Studenci i Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji,

            uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, z dniem 8 września 2017 r. upływa termin składania we właściwych dziekanatach zgłoszeń kandydatów do:

1. tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji,

2. tytułu najlepszego studenta  Wydziału Prawa i Administracji,

3. wyróżnienia za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej.

            Szczegółowe kryteria, które powinni spełniać kandydaci do w/w tytułów i wyróżnień reguluje powołane zarządzenie. Formularze odpowiednich wniosków:

1. tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji,

2. tytułu najlepszego studenta  Wydziału Prawa i Administracji,

3. wyróżnienia za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów. Proszę nie wpisywać średniej ze studiów, zostanie wpisana przez dziekanat.

            Jednocześnie informujemy, że osoby, którym Rada Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 r. nada tytuł najlepszego absolwenta i najlepszego studenta Wydziału, będą kandydatami do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu.

2017-07-12 12:34:51

Zmarł prof. dr hab. Lech Morawski

Z żalem zawiadamiamy,

że w dniu 12 lipca 2017 roku

zmarł

prof. dr hab. Lech Morawski

Wieloletni Kierownik Katedry Teorii Prawa i Państwa

na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Dziekan i Rada Wydziału

Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Msza św. w intencji Zmarłego odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w Kościele pw. św. Antoniego (Toruń - Wrzosy), po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

2017-06-08 13:04:37

Granty wydziałowe dla młodych pracowników naukowych i doktorantów - wyniki konkursu

Uprzejmie informujemy, że decyzje dotyczące grantów dla młodych pracowników naukowych (osoby, które nie ukończyły 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich są już do odbioru u Pani Anety Zubryckiej-Pyrek (pokój 201).

2017-06-06 18:55:18

Nagroda za doktorat

Dr Natalia Daśko z Wydziału Prawa i Administracji UMK otrzymała pierwszą nagrodę

w prestiżowym konkursie organizowanym przez redakcję "Państwa i Prawa".

Redakcja już po raz 52 nagrodzi najlepsze prace doktorskie i habilitacje z dziedziny prawa. Nagrodę za najlepszy doktorat otrzymała dr Natalia Daśko, asystentka w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Wydziału Prawa i Administracji UMK, za pracę ,,Prawnokarna ochrona znaków towarowych".

Praca, której promotorem był prof. Andrzeja Adamski, zawiera analizę zjawiska podrabiania towarów od strony kryminologicznej, pokazując m.in. rolę zorganizowanej przestępczości, a także zawiera badania empiryczne dotyczące praktyki działania polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania procederu podrabiania towarów.

W ubiegłym roku rozprawa dr Natalii Daśko zwyciężyła w konkursie o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszą pracę doktorską na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP, a wcześniej została wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa i Administracji.

Wręczenie nagrody odbędzie się 26 czerwca w Warszawie. 

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości Serdecznie witamy naszych nowych Studentów !! Stanowisko dziekanów dziewięciu wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć