Aktualności

2017-06-08 13:04:37

Granty wydziałowe dla młodych pracowników naukowych i doktorantów - wyniki konkursu

Uprzejmie informujemy, że decyzje dotyczące grantów dla młodych pracowników naukowych (osoby, które nie ukończyły 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich są już do odbioru u Pani Anety Zubryckiej-Pyrek (pokój 201).

2017-06-06 18:55:18

Nagroda za doktorat

Dr Natalia Daśko z Wydziału Prawa i Administracji UMK otrzymała pierwszą nagrodę

w prestiżowym konkursie organizowanym przez redakcję "Państwa i Prawa".

Redakcja już po raz 52 nagrodzi najlepsze prace doktorskie i habilitacje z dziedziny prawa. Nagrodę za najlepszy doktorat otrzymała dr Natalia Daśko, asystentka w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Wydziału Prawa i Administracji UMK, za pracę ,,Prawnokarna ochrona znaków towarowych".

Praca, której promotorem był prof. Andrzeja Adamski, zawiera analizę zjawiska podrabiania towarów od strony kryminologicznej, pokazując m.in. rolę zorganizowanej przestępczości, a także zawiera badania empiryczne dotyczące praktyki działania polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania procederu podrabiania towarów.

W ubiegłym roku rozprawa dr Natalii Daśko zwyciężyła w konkursie o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszą pracę doktorską na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP, a wcześniej została wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa i Administracji.

Wręczenie nagrody odbędzie się 26 czerwca w Warszawie. 

2017-06-06 10:38:34

Badania satysfakcji na UMK

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do wzięcia udziału w badaniu na temat różnych aspektów studiowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Każdy głos jest ważny i może przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmie nie więcej niż 10-15 minut.

Jest to już drugie badanie satysfakcji studentów na naszym Uniwersytecie. Podsumowanie ubiegłorocznego badania wraz z listem Pani Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej, znaleźć można na stronie: www.

Kwestionariusz ankiety 2017 dostępny będzie od 6 czerwca na Państwa skrzynkach mailowych. Nie zostawiajcie tej misji na ostatnią chwilę – badanie potrwa tylko do 6 lipca 2017 roku!

2017-06-03 11:15:02

"Regional dimension of environmental policy and law in comparative perspective - recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship"

W dniach 4-6 czerwca Katedra Prawa Konstytucyjnego i Katedra Prawa Ochrony Środowiska będą gospodarzami I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Regional dimension of environmental policy and law in comparative perspective - recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship". Udział w konferencji wezmą przedstawiciele czołowych ośrodków naukowych z Czech, Słowacji oraz Rumunii. Wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony środowiska zapraszamy do Sali posiedzeń Rady Wydziału w poniedziałek od godz. 10.00 !

Szczegółowy program Konferencji

2017-05-29 19:49:59

„Nowe regulacje w zakresie danych osobowych”

2 czerwca 2017 r. na WPiA UMK odbędzie się konferencja naukowa „Nowe regulacje w zakresie danych osobowych”. Jesteśmy u progu reformy przepisów o ochronie danych osobowych związanej z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przepisy, które będą miały zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich od 25 maja 2018 r., wprowadzają szereg istotnych zmian, w tym m.in. nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe i nowe uprawnienia dla podmiotów danych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: http://www.cybercrime.umk.pl/aktualnosci,4,pl,news,4,1,21.html

2017-05-23 21:22:53

Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji

W dniu dzisiejszym Wydział Prawa i Administracji UMK świętował 70-lecie istnienia. W programie obchodów znalazły się wystąpienia: dziekana WPiA prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK - prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, przewodniczącego Rady Miasta Torunia prof. Marcina Czyżniewskiego oraz gen. Zbigniewa Nowka. Refleksję historyczną poświęconą Wydziałowi przedstawił prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz, a kierownik Archiwum UMK – dr. hab. Anna Supruniuk dokonała prezentacji albumu jubileuszowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także JE Bp dr Andrzej Suski, prof. Alicja Grześkowiak, prof. Stanisław Dembiński, prof. Andrzej Jamiołkowski, prof. Andrzej Radzimiński, prof. Jan Głuchowski oraz Pan Marek Smoczyk, reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program uroczystości uzupełniło wręczenie medali wydziałowych.

Fot. Andrzej Romański (Centrum Promocji i Informacji UMK w Toruniu)
2017-05-19 13:03:17

Granty wydziałowe dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów dla młodych pracowników naukowych (osoby, które nie ukończyły 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich wg zasad określonych w załączonym Zarządzeniu nr 3/2017. Wnioski należy składać do Pani Anety Zubryckiej-Pyrek (pokój 201) w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2017 roku. Rozliczenie finansowe grantu nastąpić musi do 30 listopada br.

Zarządzenie Dziekana nr 3/2017

Wniosek

Wzór kosztorysu

Raport końcowy

Granty wydziałowe dla młodych pracowników naukowych i doktorantów - wyniki konkursu Nagroda za doktorat Badania satysfakcji na UMK
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć