Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego
 

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Edycję Konferencji pt. 
„Wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej", 
która odbędzie się 25.04.2016r. 

Tematem przewodnim konferencji jest zagadnienie przestępczości zorganizowanej koncentrującej się wokół przestępczości ekonomicznej. Celem jest omówienie teoretycznych i praktycznych problemów wynikających z powagi zagrożeń, jakie stanowi zorganizowana przestępczość dla porządku i ładu społecznego, jak również  wskazanie współczesnych wyzwań jakie stoją przed prawem karnym. Nie ulega wątpliwości, iż dokonujące się globalne przemiany życia społecznego i kulturowego wpływają na nieustannie rozwijającą się zorganizowaną przestępczość  ekonomiczną, zatem chcielibyśmy zwrócić uwagę na niniejszy problem w świetle prawa karnego, jak również prawa międzynarodowego oraz na zagadnienie współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Podejmując rozważania ukierunkowane na tak rozumianą przestępczość zorganizowaną chcielibyśmy zaproponować następujące obszary tematyczne niniejszej konferencji:      

1. problematyka wyłudzenia dotacji z Unii Europejskiej;
2. podrabianie towarów i znaków towarowych;
3. nielegalny obrót produktami leczniczymi

Więcej infrmacji: 
https://www.facebook.com/events/1711862749058228/
Kontakt:
konferencjaprzestepczosc@gmail.com 
 


darmowy hosting obrazków

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z szeroko pojętego
prawa karnego do udziału w spotkaniach!
 

Szanowni Państwo, 
kolejne spotkanie odbędzie się 19.04 (wtorek)
o godz. 17.00 w sali 237.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

                                                 


ZARZĄD SKNPK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016: 

Patronat naukowy:
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
Opiekun naukowy: 
mgr Mateusz Wiśniewski 
Preses:
Weronika Baran
Viceprezes:
Aleksandra Mrówka
Tomasz Nowiński Koło Naukowe Prawa Karnego jest jednostką zrzeszającą studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przedmiotem naszego zainteresowania jest prawo karne sensu largo. Członkowie Koła mają możliwość rozwijania pasji oraz pogłębiania wiedzy przez spotkania z specjalistami oraz pracownikami WPiA UMK. Podczas spotkań poruszamy interesujące nas problemy o tematyce prawnokarnej w formie referatów,  następnie odbywa się również dyskusja na wskazany temat. Organizujemy konferencje tematyczne oraz Konkurs Wiedzy 
z Prawa Karnego Materialnego. W ramach spotkań naszego Koła Naukowego przewidujemy również uczestnictwo w ciekawych wokandach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane poszerzaniem wiedzy w zakresie omawianych przez nas tematów.


 Votum Separatum

 darmowy hosting obrazków

SKNPK jako jedno z niewielu kół naukowych działających na WPiA UMK wydaje interdyscyplinarny kwartalnik oscylujący wokół szeroko pojetej tematyki prawnokarnej - Votum Separatum.

Zachęcamy do nadsyłania Waszych artykułów na adres: sknpk.torun1@gmail.com
Edytor: Paulina Baśkiewicz


Kontakt z SKNPK

e-mail: sknpk.torun1@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/sknprawakarnegoumk/?fref=ts 


Trochę wspomnień z działalności SKNPK... 

Lekcja pokazowa na temat problematyki kary śmierci w V LO w Toruniu

/kolo prawa karnego/3795466_xl.jpg


 I Edycja Konkursu Wiedzy z Prawa Karnego Materialnego. 
 

/kolo prawa karnego/DSC06164.JPG  

 

Immatrykulacja i Dzień Adaptacyjny na WPiA Studenci WPiA z pucharem Copernicady Nowi Profesorowie na WPiA
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć