Absolwenci

Do absolwentów Wydziału skierowana jest oferta studiów podyplomowych.

Zachęcamy także do udziału w programie Absolwent UMK.

Pomocą w rozpoczęciu drogi zawodowej może służyć Biuro Karier UMK.


I Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze Wykłady gościnne prof. Renato Mehanny Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+
Najnowsze publikacje Wydział w mediach
Zasady korzystania z serwisu

kliknij na zdjęcie, aby je zamknąć