Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
obrazek wiadomości: Prof. Paweł Nowicki Mediatorem Stałym i Koncyliatorem Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

Prof. Paweł Nowicki Mediatorem Stałym i Koncyliatorem Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Nabór artykułów do Studia Iuridica Toruniensia

Redakcja Studia Iuridica Toruniensia zaprasza do publikowania tekstów w Tomie...