Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Centrum Studiów Wyborczych

Centrum Studiów Wyborczych to jednostka naukowo-dydaktyczna, która powstała 1 stycznia 2008 roku. Prowadzi ona działania naukowo-badawcze, doradczo-konsultacyjne, edukacyjne i wydawnicze w zakresie szeroko rozumianej tematyki wyborczej i referendalnej.

Jednostka współpracuje m.in. z Państwową Komisją Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym, Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją im. Stefana Batorego oraz bliźniaczym Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego.

W CSW prowadzone są badania naukowe, powstają prace naukowe i ekspertyzy, organizowane są też konferencje naukowe. Owocem działalności naukowej CSW są m.in. cztery przygotowane pod opieką Kierownika CSW obronione prace doktorskie – dr. Tomasza Sobeckiego nt. Wkład Senatu w rozwój prawa wyborczego III Rzeczpospolitej (2009 r.), dr. Jarosława Zbieranka nt. Instytucja listy państwowej w polskim prawie wyborczym (2010 r.), dr Anny Frydrych-Depki nt. Zasada bezpośredniości wyborów i jej gwarancje w polskim prawie wyborczym (2015 r.) oraz dr. Radosława Zycha nt. Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym (2015 r.). Ponadto efektem prowadzonych prac badawczych są m.in monografie – ?Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim? Andrzeja Sokali (Toruń 2010), ?Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych? Andrzeja Sokali i Bartłomieja Michalaka (Warszawa 2010), ?Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych? Marka Sobczyka i Anny Frydrych (Toruń 2011) oraz ?Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych? autorstwa Andrzeja Sokali, Bartłomieja Michalaka oraz Piotra Uziębły (Warszawa 2013). Co roku ukazuje się również Polska Bibliografia Wyborcza.

 Jednym ze sztandarowych projektów CSW są odbywające się raz do roku wykłady im. Prof. dr. Wacława Komarnickiego, do wygłoszenia których zaproszenia przyjmują wybitni specjaliści tematyki wyborczej – prawnicy, politolodzy, socjolodzy, jak również praktycy prawa wyborczego. Wykład odbywa się co roku w ramach Światowego Dnia Wyborów, którego ogólnopolskie obchody wspólnie z CSW organizują w Toruniu Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.

W Centrum zatrudnione są obecnie trzy osoby: prof. dr hab. Andrzej Sokala – jego Kierownik, dr Anna Frydrych-Depka oraz mgr Paweł Raźny. Obecnie pod opieką prof. Sokali prace doktorskie przygotowuje siedmiu słuchaczy studiów doktoranckich.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego “Elektor”

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego “Elektor” jest organizacją studencką działającą na WPiA UMK od 03.03.2009 r. Członkowie Koła stanowią grupę kreatywnych i ambitnych studentów prawa, administracji, europeistyki i ekonomii, którzy zajmując się problematyką prawa wyborczego, łączą przyjemne z pożytecznym – pasję do przedmiotu z możliwością szerzenia świadomości wyborczej wśród różnych grup społecznych.

SKNPW “Elektor” otwarte jest na wszelkiego rodzaju inicjatywy rozwijające świadomość społeczeństwa w zakresie prawa wyborczego i systemu wyborczego w ujęciu szerokim jak również, co szczególnie ważne, w ujęciu wąskim. Członkowie Koła poprzez kolejne przedsięwzięcia udowadniają, że prawo wyborcze to nie tylko wąska dziedzina prawa konstytucyjnego, lecz stwarzająca szerokie możliwości badań i interpretacji gałąź prawa, kładąca nacisk na prawo obywateli do decydowania o swoim życiu i przyszłości.

SKNPW “Elektor” jest jedyną w Polsce organizacją studencką zajmującą się stricte problematyką prawa wyborczego. Z uwagi na unikatową w skali kraju działalność kolejne projekty Koła jak: “Co się dzieje z Twoim głosem w wyborach…?”, “Abecadło wyborcze”, “Głosowanie nie jest takie trudne!” cieszą się ogromną popularnością, a Koło jest wysoko cenione przez Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

SKNPW “Elektor” jest laureatem dwóch prestiżowych wyróżnień:
1. wyróżnienia w kategorii “Koło Naukowe Roku 2011” w konkursie podsumowującym aktywność kół naukowych StRuNa 2011, zorganizowanym pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2. wyróżnienia w kategorii “Konferencja Naukowa Roku 2013” za organizację Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji naukowej “Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” (15 marca 2013) w konkursie podsumowującym aktywność kół naukowych StRuNa 2013 zorganizowanym pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Opiekunem naukowym Koła jest Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK, prof. dr hab. A. Sokala. SKNPW “Elektor” rozwija swoją aktywność przy wsparciu merytorycznym afiliowanego przy WPiA UMK Centrum Studiów Wyborczych UMK.

Międzynarodowa konferencja 5 czerwca 2014 r..jpg

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” – edycja II / International Interdyscyplinary Scientific Symposium “Challenges of modern electoral law” – vol. II / 5 czerwca 2014 r. WPiA UMK W Toruniu

DZIAŁALNOŚĆ

SKNPW “Elektor” przygotował Obchody Światowego Dnia Wyborów, które odbyły się 5 lutego 2015 r. na WPiA w Toruniu. Podczas obchodów został zaprezentowany największy projekt studencki w historii UMK, jakim bez wątpienia jest SZKOŁA WYBORÓW.

Bliższe informacje na stronie internetowej: www.szkolawyborow.umk.plfacebooku oraz twitterze.

szkolawyborow.jpg

 

ZARZĄD

1. Prezes – Wojciech Miller

2. Wiceprezes – Maciej Cęcelewski

3. Sekretarz – Agata Kamińska

KONTAKT

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor serdecznie zaprasza byłych, obecnych oraz wszystkich przyszłych członków na cykliczne spotkania w roku akademickim 2016/2017. Spotkania odbywają się w środy o godzinie 14.00 w sali nr 26.

Zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane tematyką prawa wyborczego, ale także tych z Was, którzy nie mieli wcześniej wiele wspólnego z tym przedmiotem, ale chcą zaangażować się w działalność pozaakademicką!


Wydział Prawa i Administracji UMK

Ul. Władysława Bojarskiego 3

e-mail: elektor@stud.umk.pl

Znajdź nas na Facebooku!

Członkowie elektora z opiekunem.jpg

Artykuły o “Elektorze”:

http://www.isp.org.pl/strona-glowna,jak-glosowac-praktyczne-informacje,739.html

http://www.emetro.pl/emetro/1,85652,10276447,Kto_kreci_karuzela_wyborcza_.html

http://torun.gazeta.pl/torun/1,48723,10194946,Gadajaca_urna_chce__zebys_oddal_glos_w_wyborach.html

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/informacja/zblizenia/wideo/1503-g-1830/10412100

http://www.radiopik.pl/index.php?idp=2&idx=372