Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Historii Prawa Niemieckiego w Polsce

Zakład Historii Prawa Niemieckiego w Polsce został stworzony w 1982 r. ad personam dla prof. dr hab. Stanisława Salmonowicza, który po przymusowym odejściu z Uniwersytetu powrócił na Wydział Prawa i Administracji, obejmując kierownictwo Zakładu. Pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Janickiej Zakład przekształcił się w Katedrę, która w 2014 r. połączyła się z Katedrą Historii Doktryn Polityczno-Prawnych. W ramach nowo powstałej Katedry w 2014 r. ponownie wyodrębniono Zakład, którego pracownicy prowadzą badania nad historią ustroju i prawa dawnych Niemiec, w tym m.in. państwa pruskiego, II Rzeszy Niemieckiej i Niemiec hitlerowskich.