Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr Tomasz Brzezicki

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/148

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Brzezicki Tomasz
Tytuł: O braku kompetencji Centrum Umorzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydawania decyzji.
Tytuł równoległy: On the lack of competence to issue decisions by the Remission Centre of the Polish Social Insurance Institution (ZUS).
Czasopismo: Pr. Zabezp. Społ., nr 6 (723)
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 23-28
Pełny tytuł czasop.: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
ISSN: 0032-6186
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

2/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Sylwestrzak Dorota
Tytuł: The role of the marshal of the voivodship in the protection of travellers in the event of the insolvency of tour operators and related tourist services.
Czasopismo: Rev. Eur. Comp. Law, Vol. 40
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 109-130
Pełny tytuł czasop.: Review of European and Comparative Law
ISSN: 2657-5949 ; eISSN: 2545-384X
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

3/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Opłata administracyjna : konstrukcja prawna.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2019
Opis fiz.: 223, [2] s., tab.
ISBN: 978-83-7285-867-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

4/148

Autor: Antolak Mariusz, Akincza Marta, Brzezicki Tomasz, Biegańska Jadwiga, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Dąbrowski Leszek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hulisz Piotr, Kamiński Dariusz, Kejna Marek, Kot Rafał, Krawiec Arkadiusz, Lewandowska Aleksandra, Pilarska Agnieszka, Rogatka Krzysztof, Smoliński Paweł, Środa-Murawska Stefania, Wołodźko Małgorzata
Tytuł: Raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze szczegółową charakterystyką zespołu pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec / oprac. zespół w składzie Mariusz Antolak, Marta Akincza, Tomasz Brzezicki, Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Leszek Dąbrowski, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Hulisz, Dariusz Kamiński, Marek Kejna, Rafał Kot, Arkadiusz Krawiec, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Pilarska, Krzysztof Rogatka, Paweł Smoliński, Stefania Środa-Murawska, Małgorzata Wołodźko.
Tytuł równoległy: Report on cultural and environmental values of historic parks in the territory of Kuyavian-Pomeranian voivodeship with detailed characteristics of the Park and Palace Complex in Wieniec.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 143 s., il., tab., wykr. ; streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wybrane aspekty prawne cechowania drewna.
Tytuł równoległy: Selected aspects of timber marking.
Czasopismo: Sylwan, R. 163 nr 2
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 103-110, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Sylwan
ISSN: 0039-7660
DOI: 10.26202/sylwan.2018121
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.691
Punktacja: 40.000

6/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Koniec decyzji o warunkach zabudowy?
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 7 (1273)
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 26-28, il.
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Rączka Piotr
Tytuł: Status organów samorządu komorniczego w postępowaniu o powołanie na stanowisko komornika.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo administracyjne dziś i jutro / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Opis fiz.: S. 453-465
ISBN: 978-83-8124-581-4
ISSN: 1897-4392
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego / red. Tomasz Brzezicki i Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 215 s.
ISBN: 978-83-231-4152-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

9/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo, Morawski Wojciech
Tytuł: Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018
Wydanie: Stan prawny na 1 lutego 2018 r.
Opis fiz.: 362 s.
ISBN: 978-83-8124-405-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

10/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Chludziński Bartłomiej
Tytuł: Selected procedural aspects of the repayment of funds allocated for the implementation of programmes financed with European funds.
Tytuł równoległy: Wybrane aspekty proceduralne zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 6 nr 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 115-128, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2018.025
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/148

Autor: Branicka Dominika, Brzezicki Tomasz
Tytuł: O legitymacji rady izby komorniczej w postępowaniu administracyjnym w sprawie powołania na wolne stanowisko komornika sądowego.
Tytuł równoległy: On legitimacy of Judicial Officers Chamber Council in administrative procedure concerning apointment of a judicial officer to a vacant position.
Czasopismo: Prz. Prawa Egzekucyjnego, nr 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 29-44, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Egzekucyjnego
ISSN: 1731-030X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

12/148

Autor: Rączka Piotr, Brzezicki Tomasz
Tytuł: The legal status of electoral commissioners : selected issues.
Tytuł równoległy: Status prawny komisarzy wyborczych : wybrane zagadnienia.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 14
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 137-153, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
DOI: 10.12775/TSP-W.2018.010
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

13/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Projektowane zmiany w decyzjach o warunkach zabudowy.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 1 (1241)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 40-42
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Nowe narzędzia planowania przestrzennego jako efekt projektu ustawy mieszkaniowej.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 10 (1250)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 52-55
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

15/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Pogłębienie chaosu w planowaniu przestrzennym.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 7 (1247)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 10-11
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Właściwość organu egzekucyjnego a stanowisko wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (uchwała NSA z dnia 8 grudnia 2014 r., II FPS 5/14).
Tytuł równoległy: Jurisdiction of execution authorities and the order of a creditor's opinion in executive proceedings.
Tytuł wydawn. zbior.: Orzecznictwo w sprawach podatkowych : komentarze do wybranych orzeczeń / red. nauk. Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Wydanie: Edycja 2015
Opis fiz.: S. 90-97, streszcz. ang.
Seria: Komentarze Orzecznicze LEX
ISBN: 978-83-8092-835-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

17/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Kowalczyk Patryk
Tytuł: Charakter prawny orzeczenia wydanego przez komisję dyscyplinarną w sprawach studentów i doktorantów oraz tryb jego zaskarżania do sądu administracyjnego.
Czasopismo: Administracja, nr 1 (46)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 36-49, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN: 1896-0049
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

18/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: O możliwości dziedziczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania.
Tytuł równoległy: The possibility of inheriting an additional fee for parking in the urban paid parking zone.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 5 nr 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 67-77
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2017.023
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

19/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Wskaźniki i parametry urbanistyczne jako obligatoryjny element ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czasopismo: Proced. Adm. Podat., Nr 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 33-36
Pełny tytuł czasop.: Procedury Administracyjne i Podatkowe
ISSN: 2543-8271
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

20/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Rączka Piotr
Tytuł: Wpis komornika sądowego na listę adwokatów : wybrane zagadnienia.
Tytuł równoległy: The judicial officer's entry on the list of advocates : selected issues.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 21
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 47-72, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
DOI: 10.12775/SIT.2017.026
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

21/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Konsekwencje zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 21 (1235) Dod.: Kurier Prawny
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 14-17
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Skargi na plany miejscowe uchwalone przed i po 1 czerwca 2017 r.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 22 (1236)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 54-56
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w nowej odsłonie.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 24 (1238)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 36-38
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

24/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Plan regulacyjny jako nowe narzędzie planowania przestrzennego.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 25-26 (1239-1240)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 30-32, il.
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

25/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Grabowska Aneta, Kowalczyk Patryk, Stanclik Jagoda, Olszewska Monika, Wilmanowicz Martyna
Tytuł: Praktyka prowadzenia rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość / pod red. Zbigniewa Bukowskiego i Sławomira Kamosińskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016
Opis fiz.: S. 311-323, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8018-116-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/148

Autor: Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz
Tytuł: Przepisy ogólne.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016
Wydanie: Wyd. 3, stan prawny: 1 czerwca 2016 r.
Opis fiz.: S. 17-181
Uwaga: Art. 1 / K. Lasiński-Sulecki, s. 17-18 ; Art. 1a, I-XXIX / W. Morawski, s. 19-148 ; Art. 1a, XXX / T. Brzezicki, s. 148-152 ; Art. 1a, XXXI-XXXV / W. Morawski, s. 153-172 ; Art. 1b / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 173-180 ; Art. 1c / T. Brzezicki s. 180-181.
ISBN: 978-83-7804-309-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/148

Autor: Majka Paweł, Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech
Tytuł: Opłaty lokalne.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016
Wydanie: Wyd. 3, stan prawny: 1 czerwca 2016 r.
Opis fiz.: S. 465-504
Uwaga: Art. 15-17 / P. Majka, s. 465-480 ; Art. 17a-17b / T. Brzezicki, s. 480-488 ; Art. 18a / K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, s. 488-494 ; Art. 19 / P. Majka, s. 495-504.
ISBN: 978-83-7804-309-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/148

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Majka Paweł
Tytuł: Podatek od nieruchomości.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2016
Wydanie: Wyd. 3, stan prawny: 1 czerwca 2016 r.
Opis fiz.: S. 183-408
Uwaga: Art. 2 / W. Morawski, s. 183-209 ; Art. 3 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 210-235 ; Art. 4 / W. Morawski, s. 236-264 ; Art. 5 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 264-298 ; Art. 6 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 298-328 ; Art. 7 / P. Majka, W. Morawski, s. 328-408.
ISBN: 978-83-7804-309-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo, Lesiński Andrzej
Tytuł: Nakłady użytkownika wieczystego w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Czasopismo: Casus, Nr 82
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 13-17, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Casus
ISSN: 1427-2385
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

30/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2013 r. (II FSK 2989/11).
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 25 z. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 11-14
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
ISSN: 1230-5065
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

31/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof
Tytuł: Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2016 r. (I FSK 478/15).
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 25 z. 6
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 514-516
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
ISSN: 1230-5065
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

32/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy.
Czasopismo: Prz. Podat., nr 8 (304)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 35-40, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatkowy
ISSN: 0867-7514
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

33/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podmioty uprawnione do uzyskania interpretacji składkowej wydawanej przez ZUS.
Tytuł równoległy: Entities entitled to the interpretation of the contributions issued by ZUS (Polish Social Insurance Institution).
Czasopismo: Prz. Ustawod. Gospod., R. 69 nr 6
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 8-12, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN: 0137-5490
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

34/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: "Ustawa wiatrakowa" może zablokować zabudowę mieszkaniową.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 17 (1205) Dod.: Kurier Prawny
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 8-11
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Uzasadnienie do projektu planu miejscowego.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 18 (1206) Dod.: Kurier Prawny
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 4-5
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Wpływ ustawy o rewitalizacji na planowanie przestrzenne.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 4 (1192) Dod.: Kurier Prawny
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 6-8
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 207-224
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

38/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Zasada dwuinstancyjności a szybkość postępowania administracyjnego przed organami odwoławczymi samorządu terytorialnego (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego).
Tytuł wydawn. zbior.: Samorząd terytorialny w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda / pod red. nauk. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015
Opis fiz.: S. 17-26, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60607-66-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

39/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Applying tax statute regulations to public charges.
Tytuł wydawn. zbior.: System of financial law : system of tax law : conference proceedings / ed. Michal Radvan.
Opis wydawn.: Brno : Masaryk University. Faculty of Law, 2015
Opis fiz.: S. 284-291
Seria: Publications of the Masaryk University = Acta Universitatis Brunensis Iuridica : theoretical series. Scientia ; 515
ISBN: 978-80-210-7827-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

40/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: O zasadach decyzji interpretacyjnych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / red. nauk. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: [Stan prawny na 25 czerwca 2015 r.].
Opis fiz.: S. 300-309
ISBN: 978-83-264-8358-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

41/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych : art. 66-75.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 520-552
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

42/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 123 [Stosowanie KPA].
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 718-723
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy : art. 83a-83c.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 597-616
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

44/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 114-115.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 704-714
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

45/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych : art. 76-79.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 554-558
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 34 [Informacje o kontach].
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 409-412
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Decyzja o inwestycji celu publicznego a podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców.
Tytuł wydawn. zbior.: Węzłowe problemy oddziaływania państwa na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki z perspektywy różnych dziedzin prawa / red. Anna Brzezińska-Rawa, Dorota Sylwestrzak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego. Wydział Prawa i Administracji UMK, 2015
Wydanie: Stan prawny na dzień 15.01.2015 r.
Opis fiz.: S. 81-95
ISBN: 978-83-935451-4-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

48/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Chludziński Bartłomiej
Tytuł: Rzecznik akademicki : nowa droga rozwiązywania sporów w szkolnictwie wyższym.
Czasopismo: Administracja, nr 1 (38)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 39-52, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN: 1896-0049
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

49/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Związek międzygminny a wymiar, pobór i egzekucja daniny publicznej : koncepcja zmian.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 6 (172)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 6-13
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
ISSN: 1641-6856
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

50/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Grajkowski Jarosław
Tytuł: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2014 r. (II GSK 1466/13).
Czasopismo: Prz. Prawa Egzekucyjnego, nr 10
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 45-51
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Egzekucyjnego
ISSN: 1731-030X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

51/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Tytuł prawny do składowiska odpadów.
Tytuł równoległy: Legal title to a landfill.
Czasopismo: Prz. Prawa Ochr. Śr., nr 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 55-67, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
ISSN: 2080-9506
DOI: 10.12775/PPOS.2015.039
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

52/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: O możliwości wyeliminowania z obrotu prawnego interpretacji składkowych.
Tytuł równoległy: Possibility of setting aside interpretation of regulations concerning social insurance premiums.
Czasopismo: Prz. Ustawod. Gospod., R. 68 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 26-31, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN: 0137-5490
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

53/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wejście w życie interpretacji "składkowej".
Tytuł równoległy: Entry into force of the interpretation of contribution schemes
Czasopismo: Prz. Ustawod. Gospod., R. 68 nr 9
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 8-12, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN: 0137-5490
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

54/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Pelc Marcin
Tytuł: Zmiana bez zmiany.
Czasopismo: Wspólnota (Warsz.), nr 25-26 (1187-1188) Dod.: Kurier Prawny
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 6-7
Pełny tytuł czasop.: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego
ISSN: 0867-0935
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Sobotko Paweł
Tytuł: Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawiedliwości proceduralnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo nauki : zagadnienia wybrane / red. nauk. Aleksandra Wiktorowska i Aleksander Jakubowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014
Opis fiz.: S. 225-255, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-278-0882-0 ; eISBN: 978-83-278-0883-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

56/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzozowski Piotr
Tytuł: Uwzględnienie skargi przez organ w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
Czasopismo: Casus, Nr 71
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 13-18, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Casus
ISSN: 1427-2385
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

57/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Lokalizacja cmentarza.
Czasopismo: Nieruchomości, nr 4 (188)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 12-15
Pełny tytuł czasop.: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka
ISSN: 1506-2899 ; eISSN: 1689-3859
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (I FSK 308/12).
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 23 z. 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 22-26
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
ISSN: 1230-5065
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

59/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof
Tytuł: Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w ramach pomocy de minimis : glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2014 r. (II SA/Bd 86/14).
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 12 (166)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 37-42
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
ISSN: 1641-6856
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

60/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Żmuda Marek
Tytuł: Szybkość postępowania a koszty załatwienia sprawy na przykładzie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych.
Czasopismo: Stud. Zakr. Nauk Prawnoustr., T. 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 9-19, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych
ISSN: 1899-4601 ; eISSN: 2449-9005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/148

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz
Tytuł: Annuality of the budget's economy of a local government unit in relation to the long dispute over the collection of taxes and local fees.
Tytuł wydawn. zbior.: Annual and long term public finances in Central and Eastern European countries = Godovoe mnogoletnee planirovanie v publičnyh finansah stran Centralnoj i Vostočnoj Evropy / ed. by Eugeniusz Ruśkowski [et al.].
Opis wydawn.: Białystok : Temida 2, 2013
Opis fiz.: S. 445-453, tab.
ISBN: 978-83-62813-33-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

62/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Materialnoprawne przesłanki i cele decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 85-90
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Charakter prawny, treść i rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 37-47
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

64/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Charakter prawny decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu : skutki prawne zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 78-84
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

65/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego : charakter prawny, treść oraz skutki ekonomiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 48-63
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

66/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Problemy planowania przestrzennego w obecnym kształcie : perspektywy na przyszłość.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 146-151
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Procedura tworzenia i uchwalania studium i planów miejscowych na poszczególnych etapach : podobieństwa i różnice.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 64-77
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

68/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Procedura wydawania decyzji lokalizacyjnych : podobieństwa i różnice.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 105-122
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

69/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzezińska-Rawa Anna
Tytuł: Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Tytuł wydawn. zbior.: Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 marca 2013 r.
Opis fiz.: S. 91-104
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-4250-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

70/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Żmuda Marek
Tytuł: Pojęcie rodziny w systemie świadczeń z zakresu pomocy społecznej : wybrane aspekty prawne.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek w społeczeństwie i w prawie / pod red. Marty Czakowskiej, Janusza Kutty.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2013
Opis fiz.: S. 243-258, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-89914-64-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

71/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Podatek od nieruchomości : art. 6 [Obowiązek i zobowiązanie podatkowe].
Tytuł wydawn. zbior.: Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych : komentarz : linie interpretacyjne / red. nauk. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2012 r.
Opis fiz.: S. 526-558
Seria: Komentarze / Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-3988-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

72/148

Autor: Morawski Wojciech, Majka Paweł, Brzezicki Tomasz, Łunarski Olgierd
Tytuł: Przepisy ogólne : art. 1a [Definicje legalne].
Tytuł wydawn. zbior.: Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych : komentarz : linie interpretacyjne / red. nauk. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2012 r.
Opis fiz.: S. 17-286
Seria: Komentarze / Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-3988-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

73/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Podatek od nieruchomości : art. 3 [Zakres podmiotowy].
Tytuł wydawn. zbior.: Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych : komentarz : linie interpretacyjne / red. nauk. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2012 r.
Opis fiz.: S. 357-423
Seria: Komentarze / Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-3988-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

74/148

Autor: Lasiński-Sulecki Krzysztof, Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz
Tytuł: Przepisy ogólne.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
Wydanie: Wyd. 2, [stan prawny aktualny na dzień 1 stycznia 2013 r.].
Opis fiz.: S. 15-179
Uwaga: Art. 1 / K. Lasiński-Sulecki, s. 15-17 ; Art. 1a / W. Morawski, s. 17-169 ; Art. 1b / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 169-176 ; Art. 1c / T. Brzezicki s. 176-179.
ISBN: 978-83-7804-121-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

75/148

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podatek od nieruchomości.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
Wydanie: Wyd. 2, [stan prawny aktualny na dzień 1 stycznia 2013 r.].
Opis fiz.: S. 179-397
Uwaga: Art. 2 / W. Morawski, s. 179-206 ; Art. 3 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 206-230 ; Art. 4 / W. Morawski, s. 230-259 ; Art. 5 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 259-304 ; Art. 6 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 304-330 ; Art. 7 / J. Wantoch-Rekowski, W. Morawski, s. 330-397.
ISBN: 978-83-7804-121-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

76/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Współdziałanie organów gminy z organami jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie planowania przestrzennego.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej / red. nauk. Danuta Plecka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fiz.: S. 99-111, streszcz. ang.
Seria: Samorząd Terytorialny w XXI wieku
ISBN: 978-83-7780-823-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

77/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2012 r. II SA/Bd 505/12.
Czasopismo: Casus, Nr 67
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 60-64, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Casus
ISSN: 1427-2385
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

78/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej : wymiar i egzekucja.
Czasopismo: Casus, Nr 70
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 39-43, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Casus
ISSN: 1427-2385
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

79/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Zasady podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy : glosa.
Czasopismo: Nieruchomości, nr 5 (177)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 24-26, il.
Pełny tytuł czasop.: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka
ISSN: 1506-2899 ; eISSN: 1689-3859
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Konwalidacja braku umocowania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 3 (145)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 21-25
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
ISSN: 1641-6856
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

81/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Skutki wadliwego określenia w tytule wykonawczym odsetek od zaległości podatkowej dla prowadzonej egzekucji administracyjnej.
Czasopismo: Prz. Podat., nr 1 (261)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 36-42, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatkowy
ISSN: 0867-7514
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

82/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Grajkowski Jarosław, Fisz Iwo
Tytuł: Podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia przez komornika sądowego.
Czasopismo: Prz. Prawa Egzekucyjnego, nr 10-12
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 25-42
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Egzekucyjnego
ISSN: 1731-030X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

83/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Lesiński Andrzej, Zacharzewski Konrad
Tytuł: Charakter składników roślinnych na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w świetle wątpliwości dotyczących ich wyceny przy wywłaszczeniu.
Czasopismo: Rzeczozn. Mająt., nr 1 (77)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 30-34
Pełny tytuł czasop.: Rzeczoznawca Majątkowy
ISSN: 1233-054X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

84/148

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz
Tytuł: The scope of the local government's autonomy regarding establishing fee rates in Poland : selected issue.
Tytuł wydawn. zbior.: Public finances - administrative autonomies / ed. by G. Hulko, A. Patyi.
Opis wydawn.: Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012
Opis fiz.: S. 51-58
ISBN: 978-963-9819-87-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

85/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Śmigielski Krzysztof
Tytuł: O dopuszczalności stosowania nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego do orzeczeń samorządowych kolegiów odwoławczych w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
Czasopismo: Casus, Nr 64
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 20-24
Pełny tytuł czasop.: Casus
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

86/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatku od nieruchomości.
Czasopismo: Finanse Komunalne, R. 19 nr 7-8
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 73-80
Pełny tytuł czasop.: Finanse Komunalne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

87/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego : casus osiągania korzyści przez państwo z własnego bezprawia?
Czasopismo: Monit. Podat., R. 19 nr 11
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 23-30
Pełny tytuł czasop.: Monitor Podatkowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

88/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (I SA Kr 550/05).
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 21 z. 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 110-112
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

89/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. (I SA/Kr 550/08).
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 21 z. 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 110-112
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

90/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Konsekwencje wadliwego oznaczenia strony w postępowaniu administracyjnym i podatkowym.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 10 (140)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 22-28
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

91/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Termin płatności opłaty planistycznej : glosa do wyroku NSA z dnia 21 czerwca 2012 r. II OSK 606/11.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 11 (141)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 30-32
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

92/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzozowski Piotr
Tytuł: Zaskarżenie do sądu administracyjnego pozostawienia podania bez rozpoznania : glosa do postanowienia WSA w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I SA/BK 180/10).
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 3 (133)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 30-33
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

93/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 8 (138)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 16-20
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

94/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof
Tytuł: Akty prawne z zakresu zagospodarowania przestrzennego a zwolnienie terenów budowlanych z VAT.
Czasopismo: Prz. Podat., nr 9 (257)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 14-22, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatkowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

95/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Jaka procedura oddawania pieniędzy.
Czasopismo: Rzeczpospolita, nr 131 z 6-7 VI
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. D12
Pełny tytuł czasop.: Rzeczpospolita
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

96/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Zobowiązanie podatkowe powinno być określone w jednej decyzji.
Czasopismo: Rzeczpospolita, nr 227 z 28 IX
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. D2
Pełny tytuł czasop.: Rzeczpospolita
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

97/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: O potrzebie "uporządkowania" regulacji normatywnej zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
Tytuł wydawn. zbior.: Ordynacja podatkowa : zagadnienia proceduralne / pod red. Mariusza Popławskiego.
Opis wydawn.: Białystok : Temida 2, 2011
Opis fiz.: S. 189-209
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

98/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Chludziński Bartłomiej
Tytuł: Aktualność koncepcji "prawa zakładowego" na przykładzie szkoły wyższej.
Tytuł wydawn. zbior.: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa profesora Jerzego Stefana Langroda / pod red. Janusza Niczyporuka.
Opis wydawn.: Paryż ; Lublin : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa : Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011
Opis fiz.: S. 51-60, streszcz. fr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

99/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Chludziński Bartłomiej, Jędrzejewski Tomasz, Rączka Piotr
Tytuł: Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fiz.: 179 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

100/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzozowski Piotr
Tytuł: Skarga na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczenia w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
Czasopismo: Casus, Nr 61
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 18-23
Pełny tytuł czasop.: Casus
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

101/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Kwestia dopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania po nowelizacji art. 101 paragraf 3 k.p.a.
Czasopismo: Casus, Nr 62
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 22-24
Pełny tytuł czasop.: Casus
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

102/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Postępowanie odwoławcze a wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu : glosa do postanowienia NSA z 20.1.2011 r. (I FSK 2053/09) w sprawie przedstawienia zagadnienia prawnego składowi siedmiu sędziów NSA.
Czasopismo: Monit. Podat., R. 18 nr 6
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 45-49
Pełny tytuł czasop.: Monitor Podatkowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

103/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r. (III SA/Wa 832/10).
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 20 z. 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 120-124
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

104/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Wpis i odmowa wpisu zastawu skarbowego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 2 (120)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 21-24
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

105/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof
Tytuł: Elementy wniosku o zwrot nadpłaty opłaty targowej : komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt II FSK 1201/09)
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 3 (121)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 1, 14-19
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

106/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo
Tytuł: Strona decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 4 (122)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 9-13
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

107/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Czy budynek może być jednocześnie budowlą? : glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2010 r. (sygn. akt II FSK 1623/08) i wyroku WSA w Gliwicach z dnia 20 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/GI 424/10).
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 5 (123)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 1, 4-7
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

108/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Przedawnienie obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 7-8
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 25-29
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

109/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzozowski Piotr
Tytuł: Instytucje zarządzające nie mają kompetencji prawotwórczych.
Czasopismo: Rzeczpospolita, nr 267 z 17 XI
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. D11
Pełny tytuł czasop.: Rzeczpospolita
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

110/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Brzozowski Piotr
Tytuł: Przedsiębiorca nie musi przedkładać oryginałów dokumentów.
Czasopismo: Rzeczpospolita, nr z 22 VII
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. D7
Pełny tytuł czasop.: Rzeczpospolita
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

111/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Decyzja bez daty może być uznana za nieważną.
Czasopismo: Rzeczpospolita, nr z 3 II
Opis wydawn.: 2011
Pełny tytuł czasop.: Rzeczpospolita
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

112/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Stosowanie ordynacji podatkowej do świadczeń publicznoprawnych uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Opłaty samorządowe w Polsce : problemy praktyczne / [pod red. Grzegorza Liszewskiego]
Opis wydawn.: Białystok : "Temida 2" Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010
Opis fiz.: S. 17-34
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

113/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010
Opis fiz.: 273 s.
Seria: Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

114/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Szalewska Małgorzata, Wiśniewski Ryszard
Tytuł: Kodeks etyki pracowników samorządowych powiatu toruńskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010
Opis fiz.: 20 s.
ISBN: 978-83-7285-571-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz
Tytuł: Ugoda w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
Czasopismo: Casus, Nr 58
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 16-21
Pełny tytuł czasop.: Casus
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Wyznaczanie inkasentów w podatku od nieruchomości
Czasopismo: Finanse Komunalne, R. 17 nr 4
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 21-27
Pełny tytuł czasop.: Finanse Komunalne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

117/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Nie ma obowiązku doręczania postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zabezpieczeniu : glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 2.12.2009 r., I SA/Bd 749/09.
Czasopismo: Monit. Podat., R. 17 nr 10
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 48-50
Pełny tytuł czasop.: Monitor Podatkowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

118/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 października 2009 r. (I SA/Gl 391/09)
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 19 z. 5
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 410-413
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

119/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a renta planistyczna
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 1 (107)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 1, 12-19
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

120/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Gmina jako podatnik podatku od nieruchomości : wybrane zagadnienia
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 10 (116)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 1, 9-12
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

121/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Wymóg doręczenia upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 7-8 (113-114)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 1, 30-34
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

122/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Organ gminy o statusie miasta jako organ egzekucyjny należności pieniężnych : wybrane zagadnienia
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 9 (15)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 21-25
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

123/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Właściwość organu w sprawach zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych : wybrane zagadnienia
Czasopismo: Prz. Podat., nr 10 (234)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 22-28, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatkowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

124/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz, Rączka Piotr
Tytuł: Status prawny członka samorządowego kolegium odwoławczego.
Tytuł wydawn. zbior.: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Opis fiz.: S. 532-544
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Rączka Piotr
Tytuł: Wybrane problemy procesowe ukończenia studiów wyższych i stwierdzenia popełnienia plagiatu przy przygotowaniu pracy dyplomowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego / [red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo TNOiK, 2009
Opis fiz.: S. 101-112
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

126/148

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof
Tytuł: Przepisy ogólne
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
Opis fiz.: S. 17-282
Uwaga: Art. 1 / K. Lasiński-Sulecki, s. 17-19 ; Art. 1a / W. Morawski, s. 19-264 ; Art. 1b / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 265-281 ; Art. 1c / T. Brzezicki s. 281-282
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

127/148

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podatek od nieruchomości
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
Opis fiz.: S. 283-627
Uwaga: Art. 2 / W. Morawski, s. 283-328 ; Art. 3 / T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, s. 328-366 ; Art. 4 / W. Morawski, s. 366-412 ; Art. 5 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 412-493 ; Art. 6 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 493-537 ; Art. 7 / J. Wantoch-Rekowski, s. 538-627
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

128/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Zakres przedmiotowy zastosowania Ordynacji podatkowej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 18 z. 6
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 513-528
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

129/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Morawski Wojciech
Tytuł: Podstawy normatywne poboru renty planistycznej : kwestia stosowania Ordynacji podatkowej.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 12 (106)
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 22-28
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

130/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Pozycja prawna i zakres działania komisji stypendialnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta / pod red. Aleksandry Szadok-Bratuń.
Opis wydawn.: Wrocław : Kolonia Limited, 2007
Opis fiz.: S. 113-120
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

131/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 114.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 531-536
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

132/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 115.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 537-538
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

133/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Masternak Marian
Tytuł: Stanowienie norm ogólnych przez zakłady publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z konferencji jubileuszowej profesora Eugeniusza Ochendowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Opis fiz.: S. 73-87
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 83-7285-261-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

134/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz, Masternak Marian, Rączka Piotr
Tytuł: Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne : [wybór tekstów] / oprac. Tomasz Brzezicki, Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Opis fiz.: 511 s.
ISBN: 83-7285-233-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

135/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz, Rączka Piotr
Tytuł: Zasady postępowania dowodowego według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Doctrina multiplex veritas una : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Mariuszowi Kulickiemu / red. Andrzej Bulsiewicz, Andrzej Marek, Violetta Kwiatkowska-Darul.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
Opis fiz.: S. 573-586
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

136/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej wynikające z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Tytuł wydawn. zbior.: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego / [red. nauk. Elżbieta Ura].
Opis wydawn.: Rzeszów : Mitel : [Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego], 2004
Opis fiz.: S. 41-50
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

137/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz, Masternak Marian, Rączka Piotr
Tytuł: Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne : wybór tekstów / oprac. Tomasz Brzezicki, Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Opis fiz.: 488 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

138/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Indeks rzeczowy.
Tytuł wydawn. zbior.: Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Eugeniusz Ochendowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003
Opis fiz.: S. 305-315
ISBN: 83-7285-155-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

139/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wznowienia postępowania administracyjnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r. / [red. nauk. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak].
Opis wydawn.: Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003
Opis fiz.: S. 292-302
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz, Masternak Marian, Rączka Piotr
Tytuł: Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne : wybór tekstów / oprac. Tomasz Brzezicki, Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003
Opis fiz.: 462, [2] s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz
Tytuł: Niezałatwienie sprawy w terminie przez samorządowe kolegium odwoławcze.
Czasopismo: Casus, Nr 28
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 22-24
Pełny tytuł czasop.: Casus
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

142/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - ośrodek zamiejscowy w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. SA/Bd 953/03 (niepublikowanego).
Czasopismo: Casus, Nr 30
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 10-12
Pełny tytuł czasop.: Casus
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

143/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz
Tytuł: Postępowanie administracyjne / oprac. Tomasz Brzezicki, Tomasz Jędrzejewski.
Tytuł wydawn. zbior.: Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : zbiór przepisów / pod red. Eugeniusza Ochendowskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz ; Toruń : Oficyna Wydawnicza Branta, 2002
Opis fiz.: S. 9-90
ISBN: 83-89073-17-X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

144/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Pozycja samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r. / [red. Elżbieta Ura].
Opis wydawn.: Rzeszów : Wydział Prawa i Administracji Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
Opis fiz.: S. 19-29
ISBN: 83-915275-1-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

145/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wzruszenia decyzji administracyjnej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
Opis fiz.: 129 s.
ISBN: 83-7322-326-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

146/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz
Tytuł: Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji administracyjnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Jednostka wobec działań administracji publicznej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001 r. / [red. Elżbieta Ura].
Opis wydawn.: Rzeszów : Mitel, 2001
Opis fiz.: S. 33-40
ISBN: 83-86634-94-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

147/148

Autor: Brzezicki Tomasz, Jędrzejewski Tomasz, Szalewska Małgorzata
Tytuł: Postępowanie administracyjne / oprac. Tomasz Brzezicki, Tomasz Jędrzejewski, Małgorzata Szalewska.
Tytuł wydawn. zbior.: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne : zbiór przepisów / pod red. Eugeniusza Ochendowskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2001
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 stycznia 2001 r.
Opis fiz.: S. 9-87
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/148

Autor: Brzezicki Tomasz
Tytuł: Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wzruszenia decyzji administracyjnej orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia : materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź, wrzesień 2000 / [aut. Tomasz Bąkowski et al.].
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000
Opis fiz.: S. 35-48
ISBN: 83-7171-387-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK