Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Wilmanowicz Martyna
Tytuł: O problematyce budżetowej w konstytucjach państw Grupy Wyszehradzkiej.
Tytuł równoległy: Budgetary issues in the constitutions of the Visegrad Group countries.
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucje państw nowożytnych : przegląd prawno-historyczny / red. nauk. Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Marcin Dorochowicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 185-201, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4228-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Morawski Wojciech
Tytuł: Podstawy prawa finansów publicznych : podręcznik akademicki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarszystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2019
Wydanie: Wydanie I, stan prawny na dzień 31 sierpnia 2019 r.
Opis fiz.: 318 s.
ISBN: 978-83-7285-885-6
DOI: xx004730095
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

3/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wykonywanie budżetu środków europejskich : art. 184, 186-195.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o finansach publicznych : komentarz / red. nauk. Zbigniew Ofiarski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2018 r.
Opis fiz.: S. 1030-1059
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-8124-893-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Kwaśniewski Robert
Tytuł: The right of municipalities to differentiate market charge rates as an implementation of the local tax policy in Poland.
Tytuł równoległy: Prawo gminy do różnicowania stawek opłaty targowej jako realizacja lokalnej polityki podatkowej w Polsce.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 7 nr 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 67-85, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2019.004
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Kwaśniewski Robert, Noga Monika
Tytuł: The taxation powers of municipalities in Poland and fire protection : an outline of the issues based on property tax exemptions.
Tytuł równoległy: Władztwo podatkowe gminy w Polsce a ochrona przeciwpożarowa : zarys problematyki na podstawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 7 nr 2
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 45-64, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2019.013
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Fisz Iwo, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wybrane aspekty prawne cechowania drewna.
Tytuł równoległy: Selected aspects of timber marking.
Czasopismo: Sylwan, R. 163 nr 2
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 103-110, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Sylwan
ISSN: 0039-7660
DOI: 10.26202/sylwan.2018121
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.691
Punktacja: 40.000

7/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Problematyka dotycząca ubezpieczeń społecznych w konstytucjach wybranych państw europejskich.
Tytuł równoległy: Social insurance issues in constitutions of the selected European countries.
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucje państw współczesnych : studium prawno-historyczne / red. nauk. Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Tymoteusz Gurbin.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 233-245, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3988-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Wilmanowicz Martyna
Tytuł: Prawna ochrona interesu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne a ochrona interesu finansowego Skarbu Państwa z tytułu podatków : zarys problemu.
Tytuł wydawn. zbior.: Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Lachowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018
Opis fiz.: S. 9-22
ISBN: 978-83-7285-857-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego / red. Tomasz Brzezicki i Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 215 s.
ISBN: 978-83-231-4152-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/174

Autor: Borszowski Paweł, Musiał Krzysztof J., Nita Adam, Stelmaszczyk Klaudia, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ustawa o podatku od spadków i darowizn : komentarz.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Wydanie: Stan prawny na 10 listopada 2017 r.
Opis fiz.: 257, [1] s.
ISBN: 978-83-8124-038-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

11/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Konstrukcja prawna ustawy budżetowej / Andrzej Borodo. Toruń 2017
Czasopismo: Kwart. Prawno-Finans., nr 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 105-112
Uwaga: Artykuł recenzyjny.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawno-Finansowy
ISSN: 2544-8382
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Kwaśniewski Robert, Wilmanowicz Martyna
Tytuł: The deadlines for paying social security contributions.
Tytuł równoległy: O terminach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Kwart. Prawno-Finans., nr 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 7-21
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawno-Finansowy
ISSN: 2544-8382
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Kwaśniewski Robert, Wilmanowicz Martyna
Tytuł: Polish Space Agency : an outline of the legal and financial issues.
Tytuł równoległy: Polska Agencja Kosmiczna : problematyka prawnofinansowa.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 6 nr 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 73-89, tab.; streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2018.023
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Kwaśniewski Robert
Tytuł: Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego.
Tytuł równoległy: Acting as a member of the management board by appointment and the obligation to participate in the social insurance scheme in the light of interpretative decisions of the Social Insurance Institution and judicature.
Czasopismo: Prz. Prawa Handl., nr 1 (305)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 8-13, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Handlowego
ISSN: 1230-2996
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

15/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych / Magdalena Bielikow-Kucharska. Warszawa 2016.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zaw. Włoc. Zbliż. Cywiliz., T. 14 z. 2
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 135-142
Uwaga: Artykuł recenzyjny
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
ISSN: 1896-4087
DOI: 10.21784/ZC.2018.019
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

16/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: O opłacie reklamowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne / pod red. nauk. Wiesławy Miemiec.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza UNIMEX, 2017
Opis fiz.: S. 290-297, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8028-076-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

17/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Pracodawca jako płatnik składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy : księga jubileuszowa profesora Grzegorza Goździewicza / red. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Beata Rutkowska, Anna Napiórkowska.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2017
Opis fiz.: S. 631-638
ISBN: 978-83-7285-820-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

18/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Opłata skarbowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 11: Prawo finansowe / red. nauk. Bogumił Brzeziński, Hanna Litwińczuk, Zbigniew Ofiarski.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2017
Opis fiz.: S. 309-310
ISBN: 978-83-64556-10-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Opłaty publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 11: Prawo finansowe / red. nauk. Bogumił Brzeziński, Hanna Litwińczuk, Zbigniew Ofiarski.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2017
Opis fiz.: S. 321
ISBN: 978-83-64556-10-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Uchwała podatkowa rady gminy.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 11: Prawo finansowe / red. nauk. Bogumił Brzeziński, Hanna Litwińczuk, Zbigniew Ofiarski.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2017
Opis fiz.: S. 477-478
ISBN: 978-83-64556-10-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podatek kościelny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 11: Prawo finansowe / red. nauk. Bogumił Brzeziński, Hanna Litwińczuk, Zbigniew Ofiarski.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2017
Opis fiz.: S. 354-355
ISBN: 978-83-64556-10-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej / Maciej Jakub Zieliński. Warszawa 2016.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 5 nr 3
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 93-99, streszcz. ang.
Uwaga: Artykuł recenzyjny
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2017.017
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.250

23/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych / Przemysław Pest. Warszawa 2016.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 20
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 425-432
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
DOI: 10.12775/SIT.2017.023
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.250

24/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny / red. nauk. Katarzyna Święch-Kujawska. Szczecin 2017.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zaw. Włoc. Zbliż. Cywiliz., T. 13 z. 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 158-166
Uwaga: Artykuł recenzyjny
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
ISSN: 1896-4087
DOI: 10.21784/ZC.2017.029
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

25/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zagadnienia ogólne : podstawy prawa pracy.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy / pod red. Agnieszki Laskowskiej-Hulisz.
Opis wydawn.: Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016
Opis fiz.: S. 183-186
Seria: Podręczniki PWSZ
ISBN: 978-83-60607-68-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

26/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Nawiązanie stosunku pracy.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy / pod red. Agnieszki Laskowskiej-Hulisz.
Opis wydawn.: Włocławek : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016
Opis fiz.: S. 187-188
Seria: Podręczniki PWSZ
ISBN: 978-83-60607-68-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

27/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Opłata uzdrowiskowa a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym : uwagi na tle interpretacji ogólnej ministra finansów.
Tytuł równoległy: Health-resort fee and a stay in a health-resort hospital : comments based on the general interpretation of the Minister of Finance.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 4 nr 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 33-41, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2016.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

28/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Jawność i przejrzystość finansów publicznych / red. nauk. Elżbieta Malinowska-Misiąg. Warszawa 2016.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 4 nr 4
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 141-147
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2016.027
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

29/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podmioty uprawnione do uzyskania interpretacji składkowej wydawanej przez ZUS.
Tytuł równoległy: Entities entitled to the interpretation of the contributions issued by ZUS (Polish Social Insurance Institution).
Czasopismo: Prz. Ustawod. Gospod., R. 69 nr 6
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 8-12, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN: 0137-5490
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

30/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Fundusze ubezpieczeniowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 65-79
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidulanego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

31/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Finanse rolniczego ubezpieczenia społecznego.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 253-263
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Dotacje budżetowe do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 131-144
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

33/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Interpretacje przepisów składkowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 245-252
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

34/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przedawnienie w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 113-118
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Reforma ubezpieczeń społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 31-46
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidulanego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Rodzaje ubezpieczeń i składek.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 47-51
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Składki na ubezpieczenia społeczne i ich elementy konstrukcyjne.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 81-97
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidulanego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 53-63
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidulanego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zagadnienia ogólne.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 17-29
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 99-112
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Stosowanie Ordynacji podatkowej do składek na ubezpieczenia społeczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 119-130
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2.5]
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

42/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Czarnecki Krzysztof, Cilak Małgorzata
Tytuł: Prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo finansów publicznych : materiały do ćwiczeń / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 7-57
ISBN: 978-83-7285-779-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

43/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Finanse ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo finansów publicznych : materiały do ćwiczeń / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 141-152
ISBN: 978-83-7285-779-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

44/174

Autor: Musiałkiewicz Robert, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podatki i prawo podatkowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo finansów publicznych : materiały do ćwiczeń / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: S. 69-108
ISBN: 978-83-7285-779-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Składki na ubezpieczenia społeczne w systemie finansowania ubezpieczeń społecznych i w systemie finansów publicznych : wybrane zagadnienia prawnofinansowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Składki na ubezpieczenie społeczne / [red. nauk. Krzysztof Ślebzak].
Opis wydawn.: Poznań ; Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2015
Opis fiz.: S. 33-51, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-939899-1-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

46/174

Autor: Borodo Andrzej, Wantoch-Rekowski Jacek, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Cilak Małgorzata, Czarnecki Krzysztof, Musiałkiewicz Robert, Dobek Tadeusz, Bartkowiak Włodzimierz, Jurewicz Daniel, Wolny Agnieszka, Adamczyk Paweł
Tytuł: Słownik finansów samorządu terytorialnego / pod red. Andrzeja Borodo ; [aut. haseł: A. Borodo, Jacek Wantoch-Rekowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Robert Musiałkiewicz, Tadeusz Dobek, Włodzimierz Bartkowiak, Daniel Jurewicz, Agnieszka Wolny, Paweł Adamczyk].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Wydanie: Wyd. 2 zm. i poszerz. Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.
Opis fiz.: 294 s.
ISBN: 978-83-7285-771-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podstawy prawa finansów ubezpieczeń społecznych : podręcznik akademicki / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: 267, [1] s.
ISBN: 978-83-7285-783-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

48/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Prawo finansów publicznych : materiały do ćwiczeń / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Opis fiz.: 151 s.
ISBN: 978-83-7285-779-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: O zasadach decyzji interpretacyjnych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / red. nauk. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: [Stan prawny na 25 czerwca 2015 r.].
Opis fiz.: S. 300-309
ISBN: 978-83-264-8358-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

50/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Fundusz Rezerwy Demograficznej.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 508-519
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL

51/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych : art. 51-57.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 499-507
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy : art. 83d [Interpretacje indywidualne].
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 616-621
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy ogólne : art. 1-2.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 21-24
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 107-113c.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 696-703
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 125. (uchylony).
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 723-724
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych : art. 76-79.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 554-558
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne : art. 28-29.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 274-285
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

58/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne : art. 22a [Składki a emerytura częściowa].
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 235-237
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 33 [Konta i rejestry].
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 405-409
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 40a-46.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 440-465
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

61/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 49-50.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 484-498
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zmiany w obowiązujących przepisach : art. 99-106. (pominięte).
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 694-695
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych : art. 66-75.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 520-552
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

64/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 116-122.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: S. 714-718
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/174

Autor: Szabłowska-Juckiewicz Marzena, Wałachowska Monika, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych / red. nauk. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: [Stan prawny na 25 czerwca 2015 r.].
Opis fiz.: 429 s., tab.
Seria: Monografie / Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-8358-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

66/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. nauk. Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2014 r.
Opis fiz.: 758, [1] s.
Seria: Praktyczne Komentarze Lex
ISBN: 978-83-264-3438-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

67/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Samorząd terytorialny w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda / pod red. nauk. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015
Opis fiz.: 217 s., il.
ISBN: 978-83-60607-66-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

68/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian : 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / red. nauk. Kazimierz W. Frieske, Edward Przychoda. Warszawa 2014.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 3 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 113-119
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

69/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Systemy ubezpieczeń społecznych : między solidaryzmem a indywidualizmem / [red. nauk. Marian Żukowski]. Warszawa, Lublin 2014.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 3 nr 2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 115-120
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

70/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 lipca 2015 r., III AUa 264/15.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 3 nr 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 79-85
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
DOI: 10.12775/PBPS.2015.029
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

71/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: O możliwości wyeliminowania z obrotu prawnego interpretacji składkowych.
Tytuł równoległy: Possibility of setting aside interpretation of regulations concerning social insurance premiums.
Czasopismo: Prz. Ustawod. Gospod., R. 68 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 26-31, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN: 0137-5490
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

72/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wejście w życie interpretacji "składkowej".
Tytuł równoległy: Entry into force of the interpretation of contribution schemes
Czasopismo: Prz. Ustawod. Gospod., R. 68 nr 9
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 8-12, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
ISSN: 0137-5490
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

73/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa : studium prawnofinansowe.
Opis wydawn.: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014
Wydanie: Stan prawny na 1 grudnia 2013 r.
Opis fiz.: 327 s.
Seria: Monografie / Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-4575-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

74/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Dezaktualizacja znaczenia funduszu rezerwy demograficznej jako funduszu rezerwowego w systemie finansowym ubezpieczenia emerytalnego.
Tytuł wydawn. zbior.: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym : ocena dokonań i wnioski na przyszłość / red. Zbigniew Ofiarski.
Opis wydawn.: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2014
Opis fiz.: S. 919-926, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-933087-5-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

75/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: O funduszu wypadkowym : uwagi de lege lata i de lege ferenda.
Tytuł równoległy: On accident fund : de lege lata and de lege ferenda remarks.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 2 nr 1
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 115-123, tab.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/174

Autor: Wałachowska Monika, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2014 r. III Aua 813/13.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 2 nr 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 123-130
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/174

Autor: Wałachowska Monika, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Umowy cywilnoprawne a składki na ubezpieczenia społeczne - zarys problemu.
Tytuł równoległy: Civil Law Contracts and Social Insurance Contributions - Problem Outline.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 2 nr 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 29-41
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ułatwienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne - zagadnienia terminologiczne.
Tytuł równoległy: Facilitations in paying social security contributions - terminological issues.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 2 nr 3
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 35-44
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Dotacje celowe z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie świadczeń rodzinnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego / red. nauk. Andrzej Borodo.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Opis fiz.: S. 101-114
ISBN: 978-83-7285-717-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

80/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek, Morawski Wojciech, Łunarski Olgierd, Lasiński-Sulecki Krzysztof
Tytuł: Podatek od nieruchomości : art. 7 [Zwolnienia].
Tytuł wydawn. zbior.: Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych : komentarz : linie interpretacyjne / red. nauk. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2012 r.
Opis fiz.: S. 558-671
Seria: Komentarze / Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-3988-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

81/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy końcowe : art. 20a [Konsekwencje nieuchwalenia stawek podatkowych].
Tytuł wydawn. zbior.: Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych : komentarz : linie interpretacyjne / red. nauk. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
Wydanie: Stan prawny na 1 października 2012 r.
Opis fiz.: S. 672-676
Seria: Komentarze / Wolters Kluwer Polska
ISBN: 978-83-264-3988-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

82/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ewidencja podatkowa nieruchomości.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
Wydanie: Wyd. 2, [stan prawny aktualny na dzień 1 stycznia 2013 r.].
Opis fiz.: S. 397-401
Uwaga: Art. 7a
ISBN: 978-83-7804-121-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

83/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Opłaty lokalne.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
Wydanie: Wyd. 2, [stan prawny aktualny na dzień 1 stycznia 2013 r.].
Opis fiz.: S. 453-495
Uwaga: Art. 15 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 453-462 ; Art. 16 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 462-464 ; Art. 17 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 464-478 ; Art. 18a / K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, s. 478-485 ; Art. 19 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 485-495.
ISBN: 978-83-7804-121-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

84/174

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podatek od nieruchomości.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
Wydanie: Wyd. 2, [stan prawny aktualny na dzień 1 stycznia 2013 r.].
Opis fiz.: S. 179-397
Uwaga: Art. 2 / W. Morawski, s. 179-206 ; Art. 3 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 206-230 ; Art. 4 / W. Morawski, s. 230-259 ; Art. 5 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 259-304 ; Art. 6 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 304-330 ; Art. 7 / J. Wantoch-Rekowski, W. Morawski, s. 330-397.
ISBN: 978-83-7804-121-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

85/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy końcowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2013
Wydanie: Wyd. 2, [stan prawny aktualny na dzień 1 stycznia 2013 r.].
Opis fiz.: S. 495-511
Uwaga: Art. 20-24.
ISBN: 978-83-7804-121-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

86/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych na terenie ogródków działkowych - powierzchnia użytkowa czy powierzchnia zabudowy?
Czasopismo: Finanse Komunalne, R. 20 nr 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 31-35
Pełny tytuł czasop.: Finanse Komunalne
ISSN: 1232-0307
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

87/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podmioty uprawnione do składania wniosków o wydanie interpretacji przepisów "składkowych".
Czasopismo: Pr. Zabezp. Społ., nr 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 30-34, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
ISSN: 0032-6186
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

88/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13 r.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 1 nr 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 85-90
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

89/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Stosowanie ułatwień w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na tzw. stan finansów ubezpieczeń społecznych.
Tytuł równoległy: Applying facilitations in the payment of social insurance contributions as a result of the so-called state of social insurance finances.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 1 nr 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 25-38, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

90/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2013 r. III AUa 1423/12.
Czasopismo: Prawo Budż. Państwa Samorz., R. 1 nr 2
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 87-93
Pełny tytuł czasop.: Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
ISSN: 2300-9853 ; eISSN: 2353-7086
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

91/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej a pobyt w szpitalu uzdrowiskowym.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 7 (149)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 6-9
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
ISSN: 1641-6856
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

92/174

Autor: Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatku od nieruchomości.
Czasopismo: Finanse Komunalne, R. 19 nr 7-8
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 73-80
Pełny tytuł czasop.: Finanse Komunalne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

93/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce / Damian Walczak. Toruń 2011.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 67 z. 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 115-116
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

94/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Dofinansowanie legitymacji kolejowej uprawniającej do zniżkowego zakupu biletów a składki na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Pr. Zabezp. Społ., nr 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 33-36, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

95/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Organ gminy jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 12 (142)
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 29-31
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

96/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Opłata dodatkowa jako sankcja dla gminnych jednostek budżetowych.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 10 (128)
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 20-24
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

97/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Powiązania budżetu państwa z systemem finansowym ubezpieczeń społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 r. / pod red. Hanny Litwińczuk.
Opis wydawn.: Warszawa : Sylwia Krawczyk "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2010]
Opis fiz.: S. 130-143
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

98/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Inkasent w podatkach lokalnych a podleganie ubezpieczeniom społecznym : wybrane zagadnienia.
Czasopismo: Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz., nr 10 (116)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 38-42
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

99/174

Autor: Biegalski Adam, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Matuszewski Wojciech, Morawski Wojciech, Olesińska Agnieszka, Prejs Ewa, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe : kazusy.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
Wydanie: Wyd. 2, zm., popr. i uzup.
Opis fiz.: 209 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

100/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ewidencja podatkowa nieruchomości
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
Opis fiz.: S. 629-637
Uwaga: Art. 7a
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

101/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy końcowe
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
Opis fiz.: S. 821-842
Uwaga: Art. 20-24
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

102/174

Autor: Morawski Wojciech, Brzezicki Tomasz, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podatek od nieruchomości
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
Opis fiz.: S. 283-627
Uwaga: Art. 2 / W. Morawski, s. 283-328 ; Art. 3 / T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, s. 328-366 ; Art. 4 / W. Morawski, s. 366-412 ; Art. 5 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 412-493 ; Art. 6 / T. Brzezicki, W. Morawski, s. 493-537 ; Art. 7 / J. Wantoch-Rekowski, s. 538-627
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

103/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek, Lasiński-Sulecki Krzysztof
Tytuł: Opłaty lokalne
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz / red. Wojciech Morawski.
Opis wydawn.: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
Opis fiz.: S. 745-820
Uwaga: Art. 15 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 745-758 ; Art. 16 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 758-762 ; Art. 17 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 762-782 ; Art. 18a / K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, s. 782-792 ; Art. 19 / W. Morawski, J. Wantoch-Rekowski, s. 792-820
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

104/174

Autor: Łabanowski Mirosław, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych / wybór i oprac. Mirosław Łabanowski, Jacek Wantoch-Rekowski.
Opis wydawn.: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009
Opis fiz.: 190 s.
Seria: Przepisy z Orzecznictwem
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

105/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne : problematyka intertemporalna.
Czasopismo: Pr. Zabezp. Społ., nr 2
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 28-33, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

106/174

Autor: Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Konsekwencje opóźnień w uchwaleniu oraz publikacji przepisów dotyczących stawek podatków lokalnych.
Czasopismo: Prz. Podat., nr 12 (224)
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 24-29
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Podatkowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

107/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Składki na ubezpieczenia społeczne w gospodarce budżetowej gminy.
Tytuł wydawn. zbior.: Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego / pod red. Andrzeja Borodo.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008
Opis fiz.: S. 223-232
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

108/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wyjątkowych przypadkach : w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Cz. 2.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 13-17
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

109/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność członków organów zarządzających niektórych osób prawnych za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 11-14
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

110/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zawieszanie działalności gospodarczej a obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym - część I.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 5
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 5-8
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

111/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zawieszanie działalności gospodarczej a obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym (część II).
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 6
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 5-9
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

112/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS : nowe regulacje prawne.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 7/8
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 6-8
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

113/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wyjątkowych przypadkach : w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (cz. I).
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 9
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 9-12
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

114/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Opłata dodatkowa jako rodzaj sankcji dla przedsiębiorcy : wybrane zagadnienia.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zaw. Włoc. Ekon. Zarz., T. 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 85-93
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/174

Autor: Biegalski Adam, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Matuszewski Wojciech, Morawski Wojciech, Olesińska Agnieszka, Prejs Ewa, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe : kazusy.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: 190 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: 556 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

117/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Fundusz Rezerwy Demograficznej : art. 58-65.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 373-388
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

118/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy : art. 80-82.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 441-445
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

119/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy ogólne : art. 1-2a.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 15-22
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 107-113c.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 515-530
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

121/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 116.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 539
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 122.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 543
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

123/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 124.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 546
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

124/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy przejściowe i końcowe : art. 127.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 549
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych : art. 67-71.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 397-404
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

126/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych : art. 71b-75.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 406-420
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 2]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

127/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakład Ubezpieczeń Społecznych : art. 76-78.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 422-426
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

128/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne : art. 29.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 223-226
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 33.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 275-278
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

130/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 35-36.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 288-293
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

131/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 41.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 309-313
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

132/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 43-46.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 315-322
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

133/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 49.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 344-345
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

134/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków : art. 51-57.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 357-371
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

135/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Przepisy ogólne : art. 5.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / pod red. Jacka Wantoch-Rekowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 33-34
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

136/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Problem modelu organizacyjno-finansowego zakładów emerytalnych w Polsce.
Tytuł wydawn. zbior.: Uwarunkowania i bariery : w procesie naprawy finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007
Opis fiz.: S. 425-435
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

137/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Składki na ubezpieczenie społeczne i ich charakter prawny.
Czasopismo: Gdań. Stud. Praw., T. 16
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 349-358
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Studia Prawnicze
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

138/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne w świetle Ordynacji podatkowej : interpretacja art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - c.d.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 1 (121)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 13-15
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

139/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle art. 113-115 Ordynacji podatkowej.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 10 (130)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 6-8
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność członków zarządu spółek za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle art. 116 Ordynacji podatkowej.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 11
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 3-5
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

141/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność solidarna i następstwo prawne w zakresie składek.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 2 (122)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 3-5
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

142/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność spadkobierców i zapisobierców za należności z tytułu składek.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 3 (123)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 14-17
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

143/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Zakres odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w świetle art. 107 Ordynacji podatkowej.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 4 (124)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 8-11
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

144/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Decyzja o odpowiedzialności osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 5
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 16-19
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

145/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika i członka rodziny podatnika za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 6 (126)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 9-12
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

146/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność nabywcy majątku płatnika za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne : w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 7-8 (127-128)
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 13-15
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

147/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Podmiotowość gminy na gruncie ubezpieczeń społecznych : wybrane zagadnienia prawne.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / pod red. nauk. Elżbiety Chojna-Duch.
Opis wydawn.: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 2006
Opis fiz.: S. 275-281
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Spółki komunalne a prawo zamówień publicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów / pod red. Andrzeja Borodo.
Opis wydawn.: Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2006
Opis fiz.: S. 57-65
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/174

Autor: Kiljan Katarzyna, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r., sygn. III AUa 1916/03.
Czasopismo: Orzecz. Sądów Apelacyjnych, R. 16 nr 10
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 86-91
Uwaga: Toż w: Orzecz. Sądów Apelacyjnych, R. 16 nr 1, s. 88-93
Pełny tytuł czasop.: Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

150/174

Autor: Kiljan Katarzyna, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r., sygn. III AUa 1916/03.
Czasopismo: Orzecz. Sądów Apelacyjnych, R. 16 nr 1
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 88-93
Pełny tytuł czasop.: Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

151/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Interpretacja art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Cz. 3.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 10 (118)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 3-6
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

152/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Interpretacja art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Cz. 4.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 11 (119)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 12-15
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

153/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Interpretacja art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Cz. 5.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 12 (120)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 3-6
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

154/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sądów apelacyjnych i sądów okręgowych : ciąża a podleganie ubezpieczeniom społecznym. Cz. 1.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 3 (111)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 32-35
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sądów apelacyjnych i sądów okręgowych : ciąża a podleganie ubezpieczeniom społecznym. Cz. 2.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 6 (114)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 35-39
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

156/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Interpretacja art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Cz. 1.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 7-8 (115-116)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 3-6
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/174

Autor: Morawski Wojciech, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Interpretacja art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Cz. 2.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 9 (117)
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 3-5
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

158/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Składki na ubezpieczenie emerytalne : konstrukcja i charakter prawny.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Opis fiz.: 293 s., tab.
ISBN: 83-7285-238-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

159/174

Autor: Łabanowski Mirosław, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Tryb dochodzenia i przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Pr. Zabezp. Społ., nr 10
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 23-29
Pełny tytuł czasop.: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

160/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność małżonka za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 10 (106)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 34-38
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

161/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Sądowa interpretacja art. 28 ust. 3a ustawy systemowej.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 12 (108)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 32-36
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

162/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Unieważnianie umów z OFE z uwagi na błąd oświadczenia woli.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 2 (98)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 31-34
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 28 ust. 3a ustawy systemowej.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 4 (100)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 33-36
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

164/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Prz. Ubezp. dla Ciebie, nr 6 (102)
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 29-32
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

165/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Charakter i status prawny otwartych funduszy emerytalnych
Tytuł wydawn. zbior.: Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego / pod red. Andrzeja Borodo.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004
Opis fiz.: S. 99-113
Język: POL

166/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Problematyka prawna i ekonomiczna systemu emerytalnego w Polsce : (konferencja naukowa, Toruń, 26 III 2004).
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 59 z. 8
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 123-124
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

167/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
Czasopismo: Pr. Zabezp. Społ., nr 3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 33-39
Pełny tytuł czasop.: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

168/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Wirkungen der Rentenversicherungsreform in Polen.
Tytuł wydawn. zbior.: Business promotion activities in Poland and Germany = Wirtschaftsförderung in Polen und Deutschland / [Hrsg.:] Peter Friedrich, Jan Wiktor Tkaczyński.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2003
Opis fiz.: S. 137-145
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK

169/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 maja 2002 r., sygn. III AUz 186/02.
Czasopismo: Orzecz. Sądów Apelacyjnych, R. 13 nr 4
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 80-85
Pełny tytuł czasop.: Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Język: POL

170/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Samorząd terytorialny a banki - płaszczyzna współpracy : konferencja naukowa, Toruń, 20 IX 2002.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 58 z. 5
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 122-123
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

171/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych a potrzeby pożyczkowe jednostek samorządu terytorialnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Samorząd terytorialny a banki / pod red. Andrzeja Borodo.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002
Opis fiz.: S. 147-155
ISBN: 83-7285-110-7
Język: POL

172/174

Autor: Borodo Andrzej, Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Prawo finansowe : materiały do ćwiczeń
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002
Opis fiz.: 581 s.
Język: POL

173/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: Glosa do wyroku z 17 V 2001, II UKN 363/00.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 56 z. 5
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 104-108
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/174

Autor: Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł: O charakterze prawnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Studia z prawa publicznego / pod red. Kazimierza Lubińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 69-86
Język: POL