Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Mirosław Bączyk
profesor
Katedra Prawa Cywilnego

pokój: 138
tel.: +48-56-611-4073
e-mail: mirbac@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5419-6916

Zainteresowania:
Dziedziny ogólne
---------------------
-Prawo obligacyjne,prawo handlowe,prawo rynku kapitałowego

Dziedziny specjalistyczne
------------------------------
- Prawo bankowe prywatne,prawo zabezpieczeń osobistych,prawo papierów wartościowych,prawo kredytowe, komparatystyka prawnicza

prawo wekslowe,międzynarodowe prawo handlowe
Najnowsze publikacje-vide strona Katedry

Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję,ze dyżuruję w Katedrze Prawa Cywilnego(od dnia 10X br) w poniedzialki w godz.11.OO- 12.30,p.138


Zobacz profil w Bazie Wiedzy