Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Mirosław Bączyk
profesor
Katedra Prawa Cywilnego

pokój: 138, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4073
e-mail: mirbac@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5419-6916

Zainteresowania:
Dziedziny ogólne
---------------------
-Prawo obligacyjne,prawo handlowe,prawo rynku kapitałowego

Dziedziny specjalistyczne
------------------------------
- Prawo bankowe prywatne,prawo zabezpieczeń osobistych,prawo papierów wartościowych,prawo kredytowe, komparatystyka prawnicza

prawo wekslowe,międzynarodowe prawo handlowe
Najnowsze publikacje-vide strona Katedry

Terminy konsultacji:
I. Dyzury
Uprzejmie informuję, że obecnie dyżuruję w Katedrze Prawa Cywilnego w poniedziałki w godz. 10.00-11.30 , pokl.138
Istnieje mozliwość indywidualnych konsultacji także w środy po godz.17.30, tj po seminarium dla V roku ,a takze pocztą eletroniczną UMK-mirbac@umk.pl

II Seminaria
Seminaria magisterskie dla studentów V roku Prawa odbywają się w środy w godz.16.oo-17.30 w s. 104 (pierwsze spotkanie w dniu 11 X br )
Uprzejmie prosze seminarzystów IV roku Prawa o zaproponowanie jak najszybciej dogodnego dla grupy terminu spotkań seminaryjnych

Seninaria dla studentoe IV i V roku NSP ustaloną będą na podstawie propozycji seminarzystów
(ustalenia w toku)


Zobacz profil w Bazie Wiedzy