Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Badania naukowe

W Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego prowadzone są badania nad współczesnymi problemami prawa rodzinnego (polskiego i obcego) oraz zagadnieniami ściśle z nim związanego, opartego o naturalne więzy rodzinne (pokrewieństwo), prawa spadkowego (polskiego i zagranicznego).

Zarówno jeden obszar prawny, jak i drugi, po zmianach z 1990 r., zdecydowanie zyskują na znaczeniu i praktycznej doniosłości.

W prawie rodzinnym w lawinowym wręcz tempie rodzą się nowe problemy i nieznane dotychczas zagadnienia stawiające wyzwania zarówno przed prawodawcą, jak i judykaturą. Nie tylko wzrastająca liczba rozwodów, ale także (będąca ich rezultatem) coraz bardziej skomplikowana struktura współczesnej rodziny oraz w szczególności coraz bardziej złożone relacje majątkowe małżonków – funkcjonujących w diametralnie zmienionych warunkach gospodarczych – otwierają nowe pola badawcze. Nowe wyzwania przed doktryną stawiają również postępy medycyny w ostatnich dwóch, trzech dekadach m.in. w zakresie sztucznej prokreacji. Zmuszają one do fundamentalnej refleksji dotyczącej szeroko rozumianych więzi filjacyjnych. Szczególnie złożonym obszarem staje się również kwestia odpowiedzialności rodziny za długi.

Odżywa także „hibernowane” przez całe lata prawo spadkowe. Pojawia się zainteresowanie szerokich rzesz społeczeństwa samą dyspozycją majątkiem na wypadek śmierci oraz poszczególnymi instytucjami prawa spadkowego. Obnaża ono szereg niedostatków obowiązujących uregulowań prawnych i skłania do ich pilnego usuwania na drodze legislacyjnej. Tam gdzie prawodawca nie nadąża sprawą zmuszona jest zajmować się judykatura. Ta ostatnia czyni to z mniejszym lub większym powodzeniem.

Wszystkie te i wiele innych, bardziej szczegółowych kwestii stanowią przedmiot zainteresowań i badawczych inspiracji pracowników Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego.

(TJ.)