Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Historia Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego sięga roku 1968, w którym to utworzony został Zakład Prawa Rolnego kierowany do 1977 przez doc. dr. Józefa Piszczka, a następnie przez dr. hab. Błażeja Wierzbowskiego. W 1991 r. Zakład Prawa Rolnego uległ przekształceniu, a właściwie przemianowaniu (wobec generalnej zmiany struktury organizacyjnej całego Wydziału) na Katedrę Prawa Rolnego. W Katedrze zatrudnieni byli także ówczesny dr Bartosz Rakoczy oraz dr Michał Zalewski. W 2008 r. została ona przekształcona w Katedrę Prawa Cywilnego i Rolnego, a pełnienie obowiązków kierownika powierzono dr. hab. Tomaszowi Justyńskiemu. W obecnym kształcie Katedra istnieje od 1 października 2009 r., kiedy to na mocy Zarządzenia nr 125 Rektora UMK z dnia 22 września 2009 roku, Katedra Prawa Cywilnego i Rolnego została przekształcona w Katedrę Prawa Cywilnego i Rodzinnego. Jej kierownictwo objął wówczas dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK.

W Katedrze zatrudnione są obecnie 4 osoby: dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK, dr Katarzyna Ludwichowska-Redo, dr Tomasz Jasiakiewicz i mgr Ewa Kabza. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z zakresu prawa cywilnego (część ogólna i prawo rzeczowe), prawa rodzinnego i spadkowego, jak również seminaria magisterskie dla studentów prawa, administracji, doradztwa podatkowego oraz seminaria doktoranckie.

Od 2010 r. przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego, znajdujące się pod wspólną opieką merytoryczną: mgr Ewy Kabzy oraz dr Katarzyny Krupy-Lipińskiej (Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego).