Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Prawa Europejskiego

Katedra Prawa Europejskiego została utworzona na mocy Zarządzenia nr 28 JM Rektora UMK z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrę Praw Człowieka i Katedrę Prawa Europejskiego.

Katedra prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną w zakresie prawa ustrojowego oraz gospodarczego Unii Europejskiej.