Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Considerazioni sull'iniziativa legislativa popolare e sulla sua prassi applicativa alla luce della Costituzione polacca del 1997.

Tytuł całości: La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea = Demokracja bezpośrednia we Włoszech, w Polsce oraz w Unii Europejskiej, atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, Palermo, 7-8 giugno 2018 / a cura di Gian Candido De Martin, Andrzej Szmyt, Piero Gambale e Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Roma, Luiss University Press : 2020

Opis fizyczny: S. 157-169, wykr.; streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/325


Autorzy: Serowaniec Maciej, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Can legislative standards be subject to quarantine? The functioning of the Tablet Sejm in Poland in the COVID-19 era.

Czasopismo: Theory and Practice of Legislation

Rocznik: 2020

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 1-17

Uwagi: 10.1080/20508840

Punktacja MNiSW: 70.000


3/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Wykładnia zasady demokratycznego państwa prawnego a problem (nad)aktywizmu sędziowskiego.

Tytuł równoległy: Judicial (over)activism exemplified by the rulings of the Constitutional Tribunal concerning the democratic principle of the rule of law.

Tytuł całości: Aktuální otázky právního státu v České republice a Polské republice, sborník příspěvků z VI. ročníku česko-polského semináře / eds.: Jiří Jirásek a Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Olomouc, Iuridicum Olomoucense, o.p.s. : 2019

Opis fizyczny: S. 7-20, streszcz. ang., czes.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Judicial (over)activism exemplified by the rulings of the Constitutional Tribunal concerning the democratic principle of the rule of law.

Tytuł całości: Development of constitutional law through constitutional justice, landmark decisions and their impact on constitutional culture : XX International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Gdańsk, 20-23 September 2018 = Le développement du droit constitutionnelle : les grandes décisions et leur impact sur la culture constitutionnelle : XXème Congrès International der Droit Constitutionnel Européen et Comparé, Gdańsk, 20-23 Septembre 2018 / eds.: Rainer Arnold, Anna Rytel-Warzocha, Andrzej Szmyt.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 365-372

Punktacja MNiSW: 20.000


5/325


Autorzy: Jirásek Jiří, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Aktuální otázky právního státu v České republice a Polské republice : sborník příspěvků z VI. ročníku česko-polského semináře / eds.: Jiří Jirásek a Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Olomouc, Iuridicum Olomoucense, o.p.s. : 2019

Opis fizyczny: 233 s., streszcz. ang., czes., pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


6/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kilka uwag w kwestii kultury prawnej i politycznej współczesnych elit rządzących w Polsce (w kontekście zmian ustroju władzy sądowniczej).

Tytuł równoległy: Some remarks on the legal and political culture of contemporary ruling elites in Poland (in the context of changes in the system of the judiciary).

Tytuł całości: Organizácia súdnej moci v Po'skej republike, Českej republike a Slovenskej republike (ústavné východiská a ich presadzovanie v ústavno-politickej praxi), zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-18. mája 2018 v Košiciach / ed. Alena Krunková.

Adres wydawniczy: Košice, Vydavateľstvo ŜafárikPress UPJŜ : 2019

Opis fizyczny: S. 132-138, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o niewykorzystanym potencjale instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce.

Tytuł równoległy: Some remarks on the untapped potential of institutions nationwide referendum in Poland.

Tytuł całości: Wokół wyborów i prawa wyborczego. T. 2 / pod red. Andrzeja Sokali, Anny Frydrych-Depki, Pawła Raźnego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2019

Opis fizyczny: S. 133-148, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Constitutional conditions of the legislative process in Poland : theory vs. practice.

Czasopismo: Kobe University Law Review

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 52

Opis fizyczny: S. 127-133

Punktacja MNiSW: 5.000


9/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bronowski Cezary.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 14 / red. nacz. Zbigniew Witkowski ; red. tomu Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski.

Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Uwagi: Rocznik.

Uwagi: 10.12775/TSP-W


10/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Szewczyk Michał, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 158 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Woźniak Wioletta.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o treści prawa łaski w świetle regulacji Konstytucji RP z 1997 r.

Tytuł całości: Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów, prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji jego jubileuszu / pod red. Stanisława Bożyka i Artura Olechno.

Adres wydawniczy: Białystok, Temida 2 : 2018

Opis fizyczny: S. 297-305

Punktacja MNiSW: 20.000


12/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

Tytuł całości: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski, księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin profesora Mariana Kallasa / red. nauk. Dariusz Makiłła.

Adres wydawniczy: Warszawa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna : 2018

Opis fizyczny: S. 867-873

Punktacja MNiSW: 20.000


13/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: "Political offenses" against the nationwide referendum in Poland.

Tytuł równoległy: Grzechy klasy politycznej wobec instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce.

Czasopismo: Przegląd Konstytucyjny

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 58-69

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


14/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: "Cedant arma togae" : on the standards of control over the armed forces in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.

Tytuł równoległy: "Cedant arma togae" : rzecz o standardach kontroli wobec sił zbrojnych w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Czasopismo: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 69-81, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/TSP-W

Punktacja MNiSW: 9.000


15/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Kaniewska Dorota.

Tytuł oryginału: Europeizacja Konstytucji Republiki Włoskiej.

Tytuł całości: Aktualne problemy konstytucji, księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Bogusława Banaszaka / [red. Helena Babiuch, Piotr Kapusta, Justyna Michalska].

Adres wydawniczy: Legnica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona : 2017

Opis fizyczny: S. 1087-1107, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: The role of "controlled" referendum in Polish democracy.

Tytuł całości: Liberal constitutionalism, between individual and collective interests / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Lóránt Csink, Tomasz Milej, Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 145-161

Seria: (Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


17/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kategoria "bezpieczeństwa" jako przesłanka ochrony obywateli i państwa : kilka aktualnych refleksji.

Tytuł całości: Minikomentarz dla maksiprofesora, księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego / red. nauk. Marek Zubik.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu : 2017

Opis fizyczny: S. 105-113

Punktacja MNiSW: 20.000


18/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: The impact of the European Union on Poland's constitutional identity.

Tytuł całości: Proceedings of the International Conference European Union's History, Culture and Citizenship, 10th edition, Pitesti, 12-13 May 2017.

Adres wydawniczy: Bucharest, C. H. Beck Publishing House : 2017

Opis fizyczny: S. 113-128

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


19/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi i ich neutralność polityczna jako przesłanki legitymizujące państwo demokratyczne.

Tytuł całości: Przyszłość prawa, księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji / red. nauk. Brunon Hołyst.

Adres wydawniczy: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 479-486

Punktacja MNiSW: 20.000


20/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Frydrych-Depka Anna, Raźny Paweł.

Tytuł oryginału: Wokół wyborów i prawa wyborczego : wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego / pod red. Zbigniewa Witkowskiego, Anny Frydrych-Depki, Pawła Raźnego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: 336, [14] s., il.

Seria: (Wykłady im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego)

Punktacja MNiSW: 20.000


21/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Jirásek Jiří, Skotnicki Krzysztof, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 377 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bronowski Cezary.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 13 / red. nacz. Zbigniew Witkowski ; red. tomu Zbigniew Witkowski, Cezary Bronowski.

Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Uwagi: Rocznik.

Uwagi: 10.12775/TSP-W


23/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej / red. Jerzy Posłuszny, Wiesław Skrzydło, Krzysztof Eckhardt.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Rzeszowska Szkoła Wyższa : 2017

Opis fizyczny: S. 210-277

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego.

Tytuł całości: Wokół wyborów i prawa wyborczego, wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego / pod red. Zbigniewa Witkowskiego, Anny Frydrych-Depki, Pawła Raźnego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 193-225

Seria: (Wykłady im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego)

Punktacja MNiSW: 20.000


25/325


Autorzy: Bień-Kacała Agnieszka, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w świetle unormowań Konstytucji RP z 1997 roku.

Tytuł całości: Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu, księga jubileuszowa profesora Andrzeja Bałabana / red. nauk. Jerzy Ciapała i Przemysław Mijal.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2017

Opis fizyczny: S. 29-43

Punktacja MNiSW: 20.000


26/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Woźniak Wioletta.

Tytuł oryginału: Remarks on the contents of the power of pardon in the light of the Polish constitution.

Tytuł całości: Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Zbigniew Witkowski, Jiří Jirásek, Krzysztof Skotnicki, Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 33-47

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Hybrydowy model kontroli spraw unijnych w świetle praktyki ustrojowej fińskiej Eduskunty.

Tytuł całości: Współczesne wyzwania państwa i prawa, księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2017

Opis fizyczny: S. 747-754

Punktacja MNiSW: 20.000


28/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sede Apostolica vacante : storia-legislazione-riti-luoghi e cose. Citta' del Vaticano 2005.

Czasopismo: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 205-206

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/TSP-W

Punktacja MNiSW: 4.500


29/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Klasa polityczna wobec instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce.

Tytuł całości: Aktualne problemy referendum / red.: Beata Tokaj, Anna Feja-Paszkiewicz, Bogusław Banaszak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Krajowe Biuro Wyborcze : 2016

Opis fizyczny: S. 133-143, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


30/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: The enhanced political dialogue : future of parliamentary scrutiny of EU affairs?

Tytuł całości: Common European identity in the context of current legal challenges, Bratislava Legal Forum 2016, collection of papers from the International Academic Conference 21st - 22nd of October 2016 / ed. by Michal Lenhart, Jozef Andraško, Juraj Hamuľák.

Adres wydawniczy: Bratislava, Univerzita Komenského : 2016

Opis fizyczny: S. 101-107

Punktacja MNiSW: 5.000


31/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rodzaje bezpieczeństwa.

Tytuł całości: Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Agnieszka Bień-Kacała [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 27-38

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 3.000


32/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Lustracja : wyrok z dnia 11 maja 2007 r., K 2/07 : komentarz.

Tytuł całości: Na straży państwa prawa, trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / red. nauk. Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wolters Kluwer : 2016

Opis fizyczny: S. 631-658

Punktacja MNiSW: 4.000


33/325


Autorzy: De Martin Gian Candido, Witkowski Zbigniew, Gambale Piero.

Tytuł oryginału: Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo : esperienze e prospettive in Italia e Polonia : atti del V Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, Venezia, 19-20 giugno 2014 / a cura di Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale.

Tytuł równoległy: Parlamenty narodowe, polityki publiczne i rządy : doświadczenia i perspektywy w Polsce i we Włoszech : akta V Kolokwium włosko-polskie poświęcone zmianom instytucyjnym, Wenecja, 19-20 czerwca 2014.

Adres wydawniczy: Padova, CEDAM : 2016

Opis fizyczny: XVI, 477 s., streszcz. pol., ang.

Seria: (Collana di Quaderni. Nuova Serie ;15)

Punktacja MNiSW: 5.000


34/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: L'esperienza del bicameralismo imperfetto nella teoria e nella prassi della Repubblica di Polonia.

Tytuł całości: Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo, esperienze e prospettive in Italia e Polonia : atti del V Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, Venezia, 19-20 giugno 2014 = Parlamenty narodowe, polityki publiczne i rządy : doświadczenia i perspektywy w Polsce i we Włoszech : akta V Kolokwium włosko-polskie poświęcone zmianom instytucyjnym, Wenecja, 19-20 czerwca 2014 / a cura di Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale.

Adres wydawniczy: Padova, CEDAM : 2016

Opis fizyczny: S. 190-214, streszcz. pol., ang.

Seria: (Collana di Quaderni. Nuova Serie ;15)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


35/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, De Martin Gian Candido, Szmyt Andrzej, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 12 / red. nacz. Zbigniew Witkowski ; red. tomu Gian Candido De Martin, Andrzej Szmyt, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Maciej Serowaniec.

Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: Rocznik.

Uwagi: 10.12775/TSP-W


36/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: The powers of the Sejm and the Senate of the Republic of Poland in the EU decision-making process.

Tytuł całości: Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015, liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H.C. Rainer Arnold / ed. by Andrzej Szmyt and Bogusław Banaszak.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Gdańsk University Press : 2016

Opis fizyczny: S. 145-157

Punktacja MNiSW: 5.000


37/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kancelaria Prezydenta RP.

Tytuł całości: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius" : 2016

Opis fizyczny: S. 118-119

Uwagi: Bibliogr.


38/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Mandat Prezydenta RP.

Tytuł całości: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius" : 2016

Opis fizyczny: S. 174-176

Uwagi: Bibliogr.


39/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo łaski.

Tytuł całości: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius" : 2016

Opis fizyczny: S. 271-272

Uwagi: Bibliogr.


40/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Prezydent RP jako arbiter polityczny.

Tytuł całości: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius" : 2016

Opis fizyczny: S. 287-288

Uwagi: Bibliogr.


41/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Prezydent w systemie ustrojowym RP.

Tytuł całości: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja "Ubi societas, ibi ius" : 2016

Opis fizyczny: S. 290-292

Uwagi: Bibliogr.


42/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Szewczyk Michał.

Tytuł oryginału: Stosunki cywilno-wojskowe pod rządem ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r.

Tytuł całości: Zagadnienia prawa konstytucyjnego, polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Krzysztofa Skotnickiego, Konrada Składowskiego, Anny Michalak.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 475-493

Punktacja MNiSW: 4.000


43/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: The principeles of social market economy within the doctrine of the constitutional law of Poland and the jursdiction of Constitutional Tribunal.

Czasopismo: Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 304-313

Punktacja MNiSW: 4.000


44/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: The views of the Polish political class on the institution of a nationwide referendum.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (114)

Opis fizyczny: S. 165-174

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


45/325


Autorzy: Jirásek Jiří, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Proměny dělby moci : dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky : sborník z IV. česko-polského právnického semináře / eds.: Jiří Jirásek a Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Olomouc, Iuridicum Olomoucense ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého : 2015

Opis fizyczny: 234 s.

Seria: (Acta Iuridica Olomucensia : sborníky)

Punktacja MNiSW: 4.000


46/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Demokratické přeměny v Polsku po roce 1989 a jejich odraz v právu.

Tytuł całości: Proměny dělby moci, dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky : sborník z IV. česko-polského právnického semináře / eds.: Jiří Jirásek a Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Olomouc, Iuridicum Olomoucense ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého : 2015

Opis fizyczny: S. 9-17, streszcz. ang.

Seria: (Acta Iuridica Olomucensia : sborníky)

Punktacja MNiSW: 4.000


47/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2015

Opis fizyczny: 709, [1] s.


48/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: Mafia - proliferujący rak wewnętrznej tkanki państwa włoskiego.

Tytuł całości: Ustroje, tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Mikulego [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2015

Opis fizyczny: S. 705-716

Punktacja MNiSW: 4.000


49/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Modele współpracy rządu z parlamentem w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej na przykładzie państw nordyckich.

Tytuł równoległy: The cooperation of the council of ministers with the national parliaments in matters relating to the membership in the European Union : the Nordic Models of the EU scrutiny.

Tytuł całości: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa / red. nauk. Viktoriya Serzhanova.

Adres wydawniczy: Rzeszów, RS DRUK : 2015

Opis fizyczny: S. 51-60, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


50/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wacław Szyszkowski (1904-1996) : konstytucjonalista.

Tytuł całości: Ze złotej księgi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / pod red. Stanisława Salmonowicza, Marka Sobczyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 124-141, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Il consiglio supremo di difesa : storia, organizzazione, attività / Riccardo Bellandi. Bologna 2011.

Czasopismo: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 171-176

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/TSP-W

Punktacja MNiSW: 9.000


52/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Jędrzejewski Tomasz.

Tytuł oryginału: La cooperazione tra gli enti autonomi territoriali in Polonia (strutture facoltative delle autonomie locali).

Tytuł całości: L'intercomunalità in Italia e in Europa / a cura di Gian Candido de Martin.

Adres wydawniczy: Padova, CEDAM : 2014

Opis fizyczny: S. 379-392

Seria: (Collana di quaderni ;14)

Punktacja MNiSW: 5.000


53/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: Równowaga budżetowa jako wartość konstytucyjna versus ochrona praw jednostki?

Tytuł całości: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, studia prawne. T. 3: Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi / red. nauk. Marian Grzybowski.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z. o.o - Oficyna Wydawnicza AFM : 2014

Opis fizyczny: S. 131-143

Punktacja MNiSW: 4.000


54/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Jirásková Věra, Jirásek Jiří, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu : europeizacja konstytucji Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Zbigniew Witkowski, Věra Jirásková, Jiří Jirásek, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz ; przy współpr. Macieja Serowańca.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 204, [1] s., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bronowski Cezary.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 10 / red. nacz. Zbigniew Witkowski ; red. tomu Z. Witkowski, Cezary Bronowski.

Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Uwagi: Rocznik


56/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Przesłanki naruszenia zasady pomocniczości przez akty ustawodawcze Unii Europejskiej w świetle uzasadnionych opinii przyjętych przez Sejm i Senat RP.

Czasopismo: Gdańskie Studia Prawnicze

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 997-1007, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


57/325


Autorzy: Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ústavní základy organizace státu / Jiří Jirásek [et al.]. Praha 2013.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 22 nr 1

Opis fizyczny: S. 175-178

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


58/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Il precedente parlamentare : tra diritto e politica / red. Nicola Lupo. Bologna 2013.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 22 nr 3

Opis fizyczny: S. 225-230

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


59/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Studia Iuridica Lublinensia. T. 22: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin / red.: Ryszard Mojak, Wiesław Skrzydło. Lublin 2014.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 22 nr 5

Opis fizyczny: S. 167-172

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


60/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Rączka Magdalena.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Administracja Rządowa.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: S. 407-458

Uwagi: Bibliogr.


61/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: S. 615-639

Uwagi: Bibliogr.


62/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: S. 267-320

Uwagi: Bibliogr.


63/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Wróblewska Iwona.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: S. 350-406

Uwagi: Bibliogr.


64/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: S. 80-109

Uwagi: Bibliogr.


65/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: S. 321-343

Uwagi: Bibliogr.


66/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: 711, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


67/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / red. nauk. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień- Kacała.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: 426, [1] s.

Punktacja MNiSW: 4.000


68/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Candido De Martina Gian, Bień-Kacała Agnieszka, Serowaniec Maciej.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 9 / red. nacz. Zbigniew Witkowski ; red. tomu Z. Witkowski, Gian Candido de Martina, Agnieszka Bień-Kacała, Maciej Serowaniec.

Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Uwagi: Rocznik


69/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, Chrzczonowicz Piotr.

Tytuł oryginału: The efficiency of the protection of fundamental rights in the European Union after the so-called Lisbon reform : a look at some crucial issues.

Czasopismo: Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 16

Opis fizyczny: S. 191-201

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


70/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji i ich wpływ na jakość prawa : wprowadzenie do dyskusji.

Czasopismo: Biuletyn Forum Debaty Publicznej

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 30

Opis fizyczny: S. 27-29

Uwagi: Tytuł tomu: System stanowienia prawa w Polsce


71/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Opinia w sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 21 nr 4

Opis fizyczny: S. 122-124

Punktacja MNiSW: 7.000


72/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Wróblewska Iwona.

Tytuł oryginału: Wątki prawnonaturalne w preambule Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.

Tytuł całości: Nam hoc natura aequum est..., księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin / [red. Andrzej Madeja].

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2012

Opis fizyczny: S. 569-590

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 1.000


73/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: "Mania ustawodawcza" - przewlekła choroba polskiego parlamentu i metody jej leczenia.

Tytuł całości: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych, księga jubileuszowa profesora Mariana Filara. T. 2 / red. nauk. Andrzej Adamski [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 536-545

Punktacja MNiSW: 4.000


74/325


Autorzy: Gaca Andrzej, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2012

Opis fizyczny: 333 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


75/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bronowski Cezary.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 8 / red. nacz. Zbigniew Witkowski ; red. tomu Z. Witkowski, i Cezary Bronowski.

Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Uwagi: Rocznik


76/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: O potrzebie redefinicji terminu "organ państwa".

Tytuł całości: W służbie dobru wspólnemu, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : 2012

Opis fizyczny: S. 404-410


77/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Chrzczonowicz Piotr, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Constitutional and penal law aspects of the protection of freedom of conscience and confession (religion) in Poland.

Czasopismo: Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 164-180

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


78/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Wróblewska Iwona.

Tytuł oryginału: Zasada podziału władzy jako element sine qua non współczesnego acquis constitutionnel i jej odzwierciedlenie w obecnym polskim konstytucjonalizmie.

Tytuł równoległy: Princip podìlu vladi âk element sine qua non sučasnogo acquis constitutionnel ì jogo vìdobražennâ teperìšn'omu pol'skomu konstitucìonalìzmì.

Czasopismo: Naukovij Vìsnik Černìvec'kogo Unìversitetu. Pravoznavstvo

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vip. 641

Opis fizyczny: S. 40-52, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Tekst pol. i ukr.


79/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Jędrzejewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Cooperazione tra gli enti autonomi territoriali in Polonia : (strutture facoltative delle autonomie locali).

Czasopismo: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 8

Opis fizyczny: S. 11-24, streszcz. wł., pol.

Punktacja MNiSW: 2.000


80/325


Autorzy: Perszon Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi" : Jan Paweł II w służbie Ojczyzny.

Tytuł całości: Jan Paweł II, związki z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu : z okazji beatyfikacji / pod red. Jerzego Bagrowicza, Włodzimierza Karaszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 147-173, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja Republiki Włoskiej / tł. Zbigniew Witkowski.

Tytuł równoległy: Costituzione della Repubblica Italiana.

Tytuł całości: Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2011

Opis fizyczny: S. 845-869


82/325


Autorzy: Jirásková Věra, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k Evropské Unii : II. česko-polský právnický seminář, Praha, 23.-24. září 2010 / eds.: Věra Jirásková, Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Praha, Nakladatelství Leges : 2011

Opis fizyczny: 271 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


83/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Wróblewska Iwona.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2011

Opis fizyczny: S. 352-408

Uwagi: Rozdz.: 12.1-12.2 / Z. Witkowski, s. 351-361 ; 12.3 / I. Wróblewska, s. 362-368 ; 12.4-12.7 / Z. Witkowski, s. 369-406.

Uwagi: Bibliogr.


84/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2011

Opis fizyczny: S. 80-109

Uwagi: Bibliogr.


85/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2011

Opis fizyczny: S. 323-345

Uwagi: Bibliogr.


86/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2011

Opis fizyczny: S. 270-322

Uwagi: Bibliogr.


87/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2011

Opis fizyczny: S. 617-641

Uwagi: Bibliogr.


88/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Rączka Magdalena.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i administracja rządowa.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2011

Opis fizyczny: S. 409-460

Uwagi: Rozdz.: 13.1-13.6 / Z. Witkowski, s. 409-450 ; 13.7 / M. Rączka, s. 451-459.

Uwagi: Bibliogr.


89/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2011

Opis fizyczny: 713, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


90/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka.

Tytuł oryginału: Bikameralizm w teorii i w praktyce Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Ústavní systém České Republiky a Polské Republiky po přistoupení k Evropské Unii, II. česko-polský právnický seminář, Praha, 23.-24. září 2010 / eds. Věra Jirásková, Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Praha, Nakladatelství Leges : 2011

Opis fizyczny: S. 59-82, streszcz. czes.

Punktacja MNiSW: 4.000


91/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Regolamenti di procedura della Camera dei deputati : 1848-1971. Roma 2010.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 19 nr 2

Opis fizyczny: S. 232-233

Uwagi: Nota recenzyjna


92/325


Autorzy: Gaca Andrzej, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zjednoczenie Włoch : w 150. rocznicę wydarzeń roku 1861.

Czasopismo: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 11-31

Punktacja MNiSW: 2.000


93/325


Autorzy: Jirásek Jiří, Witkowski Zbigniew, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej - sześć lat po akcesji obu państw / red. nauk. Jiří Jirásek, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz.

Tytuł równoległy: Ústavněprávní aspekty členství Polské republiky a České republiky v Evropské unii - šest let po přistoupení obou států.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej : 2010

Opis fizyczny: 167 s., streszcz. ang., czes., pol.

Uwagi: Tekst pol., czes.

Punktacja MNiSW: 3.000


94/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent RP a ratyfikacja traktatu z Lizbony : studium jednego przypadku.

Tytuł całości: Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej - sześć lat po akcesji obu państw / red. nauk. J. Jirásek [et al.].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej : 2010

Opis fizyczny: S. 89-105, streszcz. ang., czes.


95/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja pisana a konstytucja faktyczna w Polsce : garść refleksji.

Tytuł całości: Prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, państwo demokratyczne, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Pawłowi Sarneckiemu / pod red. Piotra Tulei, Moniki Florczak-Wątor, Sebastiana Kubasa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu : 2010

Opis fizyczny: S. 203-210


96/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: "Mężnie i wiernie" : Papieska Gwardia Szwajcarska : historia chwały.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2010

Opis fizyczny: 260 s., [14] s. tabl. kolor.

Uwagi: Bibliogr. s. 251-254.

Punktacja MNiSW: 12.000


97/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. T. 1-4. Warszawa 2008.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 18 nr 3

Opis fizyczny: S. 176-179

Uwagi: RECENZJA


98/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bogusław Banaszak. Warszawa 2010.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 18 nr 3

Opis fizyczny: S. 194-197

Uwagi: RECENZJA


99/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ustroje, doktryny, instytucje polityczne : księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego / red. Jacek Czajkowski [et. al]. Kraków 2007.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 18 nr 6

Opis fizyczny: S. 192-196

Uwagi: RECENZJA


100/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ordine al merito della Repubblica Italiana - order zasługi Republiki Włoskiej : kilka uwag o historii, insygniach orderowych i o jego polskich kawalerach.

Czasopismo: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 27-35, streszcz. ang.


101/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Dyrektywa współdziałania władz jako element organizujący życie wspólnoty państwowej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Tytuł całości: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej, księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz / pod red. Jana Wawrzyniaka, Marzeny Laskowskiej

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2009

Opis fizyczny: S.139-145


102/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r po 11 latach od jej uchwalenia : garść refleksji dla potrzeb debaty nowelizacyjnej.

Tytuł całości: Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Białocerkiewicza. [T. 2] / pod red. Tadeusza Jasudowicza i Michała Balcerzaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 1043-1056


103/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Question time w prawie konstytucyjnym i parlamentarnym wybranych państw (Wielka Brytania, Włochy i Polska).

Tytuł całości: Lex divina et civitatis, Festschrift für Prof. H. Schambeck zum 75. Geburtstag = księga jubileuszowa na 75-lecie urodzin prof. H. Schambecka / hrsg. von Bogusław Banaszak und Jerzy Machnacz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej : 2009

Opis fizyczny: S. 277-292


104/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 349-412

Uwagi: Bibliogr.


105/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 413-454

Uwagi: Bibliogr.


106/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 601-624

Uwagi: Bibliogr.


107/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zgromadzenie Narodowe.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 343-348

Uwagi: Bibliogr.


108/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady ustroju Rzeczypospolitej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 61-90

Uwagi: Bibliogr.


109/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 269-320

Uwagi: Bibliogr.


110/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: S. 321-342

Uwagi: Bibliogr.


111/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na tle poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP z 1997 r. zawartego w druku sejmowym nr 433 z 26 lutego 2008 r., proponującego zniesienie parlamentarnego immunitetu formalnego.

Tytuł całości: Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów, księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza / red. nauk. Stanisław Bożyk.

Adres wydawniczy: Białystok, Temida 2 : 2009

Opis fizyczny: S. 219-225


112/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Rączka Magdalena.

Tytuł oryginału: Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji we włoskim prawie konstytucyjnym oraz w praktyce ustrojowej współczesnych Włoch.

Tytuł całości: Studia z prawa konstytucyjnego, księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle / kom. red. Jerzy Posłuszny, Jerzy Buczkowski, Krzysztof Eckhardt.

Adres wydawniczy: Przemyśl, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji : 2009

Opis fizyczny: S. 375-408

Punktacja MNiSW: 3.000


113/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2009

Opis fizyczny: 701 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


114/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Jirásková Věra, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw : I Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze, Toruń, 15-16 października 2008 roku / pod red. Zbigniewa Witkowskiego, Věry Jiráskovej, Katarzyny M. Witkowskiej-Chrzczonowicz ; tł. streszczeń referatów Katarzyna M. Witkowska-Chrzczonowicz.

Tytuł równoległy: Konstitucionalismus český a polský 15 a 11 let po schválení ustav obou států : I Polsko-český právnický seminář, Toruň, 15.-16. října 2008

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 210 s., streszcz. pol., czes.

Uwagi: Tekst pol. i czes.

Punktacja MNiSW: 3.000


115/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Geneza i istota zjawiska obstrukcji parlamentarnej.

Czasopismo: Acta Iuridica Olomucensis

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 4 no. 7

Opis fizyczny: S. 332-338, streszcz. ang., czes.

Punktacja MNiSW: 1.000


116/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Opinia w sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego druki nr 432 i 433.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 17 nr 3

Opis fizyczny: S. 153-160

Punktacja MNiSW: 6.000


117/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja / pod red. A. Łabno. E. Zwierzchowskiego. Katowice 2009.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 17 nr 5

Opis fizyczny: S. 221-227

Uwagi: RECENZJA


118/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Konstytucje narodowe a zasada prymatu prawa wspólnotowego na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP oraz sądu konstytucyjnego Republiki Czeskiej.

Tytuł całości: Pocta Jánu Gronskému / pod red. Karela Klimy, Jiřego Jiráska.

Adres wydawniczy: Pilzno, Čeněk : 2008

Opis fizyczny: S. 439-457

Punktacja MNiSW: 3.000


119/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Svìtlì ta temnì storoni konstitucìï Respublìki Pol'ŝa 1997 r. pìslâ 10 rokìv z času ïï prijnâttâ : sukupnìst' rozdumìv dlâ debatìv pro novelìzacìû.

Tytuł całości: Sučasnij konstitucìonalìzm, dosvìd novih demokratìj : materìali peršogo zasìdannâ Ukraïns'ko-pol'skogo klubu konstitucìonalìstiv, (12-14 grudnâ 2006 roku, m. Kiïv) / za red. Volodimira Šapovala [et al.].

Adres wydawniczy: Kiïv, Ûrisprudencìâ : 2008

Opis fizyczny: S. 37-46


120/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, De Martin Gian, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Gwarancje konstytucyjne i środki kontroli w państwie demokratycznym : porównanie Włoch i Polski : II prawnicze kolokwium polsko-włoskie, Toruń 4-5 czerwca 2008 r. / pod red. Zbigniewa Witkowskiego, Giano Candido De Martina, Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz.

Tytuł równoległy: Garanzie constituzionali e i mezzi di controllo nello stato democratico : Italia e Polonia a confronto : atti del secondo colloquio italo-polacco sulle transformazioni istituzionali, Torun, 4-5 giugno 2008.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo TNOiK : 2008

Opis fizyczny: 305 s., streszcz.

Punktacja MNiSW: 3.000


121/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna.

Tytuł oryginału: Konstytucje narodowe a zasada prymatu prawa wspólnotowego na tle orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej i Trybunału Konstytucyjnego RP.

Tytuł całości: Tworzenie prawa w Polsce i we Włoszech, wybrane problemy / red. nauk. Jan Wawrzyniak.

Adres wydawniczy: Warszawa, [Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego] : 2008

Opis fizyczny: S. 91-108

Seria: (Kozminski Academy Law School Papers ;no. 1)

Punktacja MNiSW: 3.000


122/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zasady zmiany Konstytucji Republiki Włoskiej.

Tytuł całości: Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich / red. Radosław Grabowski, Sabina Grabowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business : 2008

Opis fizyczny: S. 391-406

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


123/325


Autorzy: Naworski Zbigniew, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Wojciech Witkowski. Warszawa 2007.

Czasopismo: Journal of Modern Science

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 99-103

Punktacja MNiSW: 2.000


124/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Komentovane dokumenty k ustavnim dejinam Ceskoslovenska t. I 1914-1945, t. II 1945-1960, t. III 1960-1989, t. IV 1989-1992. Karolinum Univerzita Karlova v Praze, Praha 2005-2007, s. 2184 / Jan Gronsky.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 16 nr 2

Opis fizyczny: S. 310-311

Uwagi: Nota recenzyjna


125/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Naworski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kompetencje głowy państwa w zakresie mianowania na stanowiska państwowe w II Rzeczypospolitej Polskiej (ze szczególnym uwzględnieniem obsady stanowisk sędziowskich).

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 16 nr 4

Opis fizyczny: S. 9-30

Punktacja MNiSW: 6.000


126/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ad multos annos Panie Profesorze!

Tytuł całości: Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia, księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi / pod red. Justyny Olszewskiej-Świetlik.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 17-18


127/325


Autorzy: Sokala Andrzej, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego - doświadczenia nowych demokracji : Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r. / red. nauk. Andrzej Sokala, Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydaw. KPSW : 2007

Opis fizyczny: 207 s.

Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Punktacja MNiSW: 10.000


128/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji, Niemiec i Włoch.

Tytuł całości: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Ewa Gdulewicz, Halina Zięba-Załucka.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 325-343

Punktacja MNiSW: 6.000


129/325


Autorzy: De Martin Gian Candido, Witkowski Zbigniew, Gambale Piero.

Tytuł oryginału: Riforme costituzionali e itinerari della democrazia in Europa : Italia e Polonia a confronto : atti del I Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali / a cura di Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale.

Adres wydawniczy: Padova, CEDAM : 2007

Opis fizyczny: 334 s.

Seria: (Pubblicazioni del Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche "Vittorio Bachelet". Collana di Quaderni ;N. S. 6)

Punktacja MNiSW: 10.000


130/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Obrońca obywatelski we Włoszech : stan obecny i perspektywy.

Tytuł całości: Ratio est anima legis, księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Naczelny Sąd Administracyjny : 2007

Opis fizyczny: S. 435-445

Punktacja MNiSW: 6.000


131/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: I profili evolutivi della forma di Stato nell'ordinamento polacco.

Tytuł całości: Riforme costituzionali e Itinerari della democrazia in Europa, Italia e Polonia a confronto : atti del I Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali / a cura di Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale.

Adres wydawniczy: Padova, CEDAM : 2007

Opis fizyczny: S. 47-62, streszcz. ang., pol.

Seria: (Pubblicazioni del Centro di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche "Vittorio Bachelet". Collana di Quaderni ;N. S. 6)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


132/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Republika Włoska.

Tytuł całości: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich / pod red. Pawła Sarneckiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydaw. Wolters Kluwer : 2007

Opis fizyczny: S. 402-412

Seria: (Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska)

Punktacja MNiSW: 6.000


133/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: [Głos w dyskusji].

Tytuł całości: Zagadnienia prawa parlamentarnego, materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Serock, 1-3 czerwca 2006 r. / pod red. Mirosława Granata.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2007

Opis fizyczny: S. 175-176


134/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak. Kraków 2007.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 15 nr 6

Opis fizyczny: S. 216-218

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


135/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej z dnia 6 października 2006 r. (nr 322) dotyczący zgodności ustawy regionalnej z Konstytucją Republiki Włoskiej.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 15 nr 6

Opis fizyczny: S. 249-251

Punktacja MNiSW: 6.000


136/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja Republiki Włoskiej z 1947 r. (w sześćdziesiątą rocznicę jej uchwalenia).

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 15 nr 6

Opis fizyczny: S. 11-21, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


137/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zmieniać czy nie zmieniać : uwagi w sprawie nowelizacji Konstytucji RP z 1997 r.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Katedry Prawa i Administracji / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 32

Opis fizyczny: S. 53-56

Punktacja MNiSW: 1.000


138/325


Autorzy: Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej : od Traktatu Paryskiego po Konstytucję dla Europy.

Tytuł całości: Podstawy prawa Unii Europejskiej, zarys wykładu / pod red. Jana Galstera.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 25-104

Punktacja MNiSW: 6.000


139/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 633-659

Uwagi: Bibliogr.


140/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 299-349

Uwagi: Bibliogr.


141/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 351-375

Uwagi: Bibliogr.


142/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zgromadzenie Narodowe.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 377-391

Uwagi: Bibliogr.


143/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 457-502

Uwagi: Bibliogr.


144/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 393-455

Uwagi: Bibliogr.


145/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: S. 67-95

Uwagi: Bibliogr.


146/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Kamińska Krystyna, Parszutowicz Marta.

Tytuł oryginału: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : 1945-2005 / [red., wybór i oprac. materiału Zbigniew Witkowski, Krystyna Kamińska przy współpracy Marty Parszutowicz]

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2005-2006

Opis fizyczny: 168, [36] s., il.

Uwagi: Tyt. okł.: 60 lat Wydziału Prawa i Administracji 1945-2005.


147/325


Autorzy: Galster Jan, Witkowski Zbigniew, Witkowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: 240 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 239-240


148/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2006

Opis fizyczny: 758 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


149/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wstęp

Tytuł całości: Dialog w Nowej Europie, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu 23 października 2004 r. / pod red. Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2005

Opis fizyczny: S. 5-6

Uwagi: Na okł.: Colloquia Torunensia X


150/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Dialog w Nowej Europie : podsumowanie.

Tytuł całości: Dialog w Nowej Europie, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu 23 października 2004 r. / pod red. Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2005

Opis fizyczny: S. 45-53

Uwagi: Na okł.: Colloquia Torunensia X


151/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Aktualne problemy polskiego konstytucjonalizmu : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian, materiały z sympozjum, Toruń, 2 czerwca 2005 r. / pod red. Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2005

Opis fizyczny: S. 143-151

Punktacja MNiSW: 6.000


152/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian : materiały z sympozjum, Toruń, 2 czerwca 2005 r. / pod red. Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2005

Opis fizyczny: 224 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


153/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Dialog w nowej Europie : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu 23 października 2004 r. / pod red. Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2005

Opis fizyczny: 52, [2] s., tabl. kolor.

Uwagi: Na okł.: Colloquia Torunensia X


154/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Bronowski Cezary, Campa Riccardo.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 4 / pod red. Zbigniewa Witkowskiego i Cezarego Bronowskiego; przy współpr. Riccardo Campy.

Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2005


155/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Republiki Włoskiej : zmiany w zakresie unormowań konstytucyjnych oraz w praktyce funkcjonowania instytucji.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 13 nr 6

Opis fizyczny: S. 121-147, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


156/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Stanu Republiki Włoskiej.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 1 nr 2/3

Opis fizyczny: S. 158-165

Punktacja MNiSW: 1.000


157/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Stav války a doba války : pojem a interpretační dilemata na základě čl. 116 i 134 odst. 4 Ústavy Polské republiky z 2. dubna 1997.

Tytuł całości: Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn, sborník příspěvku z mezinárodní konference, Praha 18.-19.9.2003 / Václav Pavliček a kolektiv.

Adres wydawniczy: Praha, Univerzita Karlova : 2004

Opis fizyczny: S. 429-440

Punktacja MNiSW: 3.000


158/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Witkowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Przyczynek do wkładu palestry w powstanie i rozwój toruńskiego prawniczego środowiska naukowego.

Tytuł całości: Doctrina multiplex veritas una, księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Mariuszowi Kulickiemu / red. Andrzej Bulsiewicz, Andrzej Marek, Violetta Kwiatkowska-Darul.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 531-549

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


159/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wydział Prawa i Administracji

Tytuł całości: Fides quaerens intellectum, wiara poszukująca zrozumienia / [red. nauk. Jerzy Bagrowicz, Mirosław Mróz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 453-457


160/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Galster Jan.

Tytuł oryginału: Akcesja Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej : konsekwencja dla sądownictwa.

Tytuł całości: Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, raport wstępny / red. nauk. Kazimierz Działocha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2004

Opis fizyczny: S. 291-292


161/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 504 s., streszcz. wł., ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 477-489

Punktacja MNiSW: 15.000


162/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja Republiki Włoskiej / tł. i wstęp Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2004

Opis fizyczny: 119 s.

Uwagi: Tytuł okł.: Konstytucja Włoch.

Uwagi: Bibliogr. s. 117-118.

Punktacja MNiSW: 5.000


163/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Moc prawa czy złudzeń.

Czasopismo: Gazeta Prawna

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 239

Opis fizyczny: S. 3

Uwagi: a


164/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (na tle niektórych zasad ustrojowych) / Michał Granat. Warszawa 2003.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 59 z. 7

Opis fizyczny: S. 115-116

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


165/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Gdańskie Studia Prawnicze. T. 12. Miscellanea konstytucyjnoprawne. Gdańsk 2004.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 12 nr 6

Opis fizyczny: S. 228-229

Uwagi: Nota recenzyjna


166/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Trasformazioni della libertà di informazione nel diritto costituzionale polacco.

Tytuł całości: Informazione valori democrazia / a cura di Gian Candido De Martin e Paolo Scandaletti.

Adres wydawniczy: Roma, Luiss University Press : 2003

Opis fizyczny: S. 107-122, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


167/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Cieszyński Adam.

Tytuł oryginału: Instytucje stanów nadzwyczajnych w porządku prawnym Federacji Rosyjskiej : (na tle genezy Konstytucji z 1993 r. i w świetle ustawodawstwa okresu 2001-2002).

Tytuł całości: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, doświadczenia i inspiracje / red. nauk. Leszek Garlicki, Andrzej Szmyt.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2003

Opis fizyczny: S. 324-337

Punktacja MNiSW: 3.000


168/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Państwo wobec szczególnych zagrożeń : komentarz wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Waldemar J. Wołpiuk. Warszawa 2002.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 11 nr 3

Opis fizyczny: S. 108-110

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


169/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Włochy - sprzeczne z Konstytucją Republiki Włoskiej nazywanie w Statucie Regionu Rady Regionalnej "Parlamentem" / przekł. z jęz. wł. i oprac. Zbigniew Witkowski.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 11 nr 5

Opis fizyczny: S. 179-180


170/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wolność informacji w prasie / Anna Młynarska-Sobaczewska. Toruń 2003.

Czasopismo: Studia Prawno-Ekonomiczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 67

Opis fizyczny: S. 103-108

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


171/325


Autorzy: Górecki Dariusz, Skotnicki Krzysztof, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zásada sociálně-tržního hospodářství jako základ hospodářského systému Polské republiky.

Tytuł całości: Český stát a vzdělanost, konference 2001 / [ed. Pavel Klener, Věra Jirásková].

Adres wydawniczy: Praha, Karolinum : 2002

Opis fizyczny: S. 216-228, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


172/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo dostępu do służby publicznej.

Tytuł całości: Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. T. 3: Wolności i prawa polityczne / red. nauk. tomu Wiesław Skrzydło.

Adres wydawniczy: Kraków, Kantor Wydawniczy "Zakamycze" : 2002

Opis fizyczny: S. 185-196

Punktacja MNiSW: 3.000


173/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Głos w dyskusji.

Tytuł całości: Pięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, materiały z konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie, 17 października 2002 / [red. Henryk Jerzmański].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2002

Opis fizyczny: S. 102-105


174/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 311-374

Uwagi: Bibliogr.


175/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 375-416

Uwagi: Bibliogr.


176/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 269-293

Uwagi: Bibliogr.


177/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 219-268

Uwagi: Bibliogr.


178/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 541-567

Uwagi: Bibliogr.


179/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 181-218

Uwagi: Bibliogr.


180/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 65-93

Uwagi: Bibliogr.


181/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zgromadzenie Narodowe.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: S. 295-309

Uwagi: Bibliogr.


182/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju gospodarczego Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej : wolność działalności gospodarczej.

Tytuł całości: Przemiany polskiego prawa / pod red. Ewy Kustry.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 7-14

Seria: (Studia Iuridica Toruniensia ;t. 2)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 1.000


183/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Status ustrojowy Rady Ministrów w konstytucjach polskich okresu międzywojennego.

Tytuł całości: Rada Ministrów : organizacja i funkcjonowanie / pod red. Andrzeja Bałabana.

Adres wydawniczy: Kraków, Kantor Wydawniczy "Zakamycze" : 2002

Opis fizyczny: S. 50-80

Seria: (Monografie / Zakamycze)

Punktacja MNiSW: 3.000


184/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: 687 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


185/325


Autorzy: Galster Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2002

Opis fizyczny: 226 s.

Uwagi: Bibliogr.


186/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Il magistrato dell'assemblea : saggio sui presidenti parlamentari / Alessandro Torre. Torino 2000.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 10 nr 2

Opis fizyczny: S. 147-152

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


187/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 165-198

Uwagi: Bibliogr.


188/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 493-515

Uwagi: Bibliogr.


189/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 199-243

Uwagi: Bibliogr.


190/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 59-84

Uwagi: Bibliogr.


191/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zgromadzenie Narodowe.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 267-280

Uwagi: Bibliogr.


192/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 339-375

Uwagi: Bibliogr.


193/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 281-337

Uwagi: Bibliogr.


194/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: S. 245-266

Uwagi: Bibliogr.


195/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2001

Opis fizyczny: 613, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


196/325


Autorzy: Bień-Kacała Agnieszka, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent w systemie ustrojowym Polski 1989-1997 / Jerzy Ciapała. Warszawa 1999.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 94-96

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


197/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kilka uwag w sprawie zakresu kompetencji Rady Ministrów z art. 25 ust. 5 nowej Konstytucji RP.

Tytuł całości: Konstytucja, wybory, parlament, studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi / pod red. Leszka Garlickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Liber : 2000

Opis fizyczny: S. 217-222

Punktacja MNiSW: 3.000


198/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Republika włoska.

Tytuł całości: Opozycja parlamentarna / red. nauk. Eugeniusz Zwierzchowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2000

Opis fizyczny: S. 249-270

Punktacja MNiSW: 3.000


199/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zgromadzenie Narodowe.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 287-299

Uwagi: Bibliogr.


200/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 63-88

Uwagi: Bibliogr.


201/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 265-286

Uwagi: Bibliogr.


202/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 219-263

Uwagi: Bibliogr.


203/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 509-531

Uwagi: Bibliogr.


204/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 359-395

Uwagi: Bibliogr.


205/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 301-357

Uwagi: Bibliogr.


206/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Parlamentarne prace nad nową Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (1989-1997).

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 137-152

Uwagi: Bibliogr.


207/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: S. 191-218

Uwagi: Bibliogr.


208/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: 599 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


209/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady naczelne ustroju politycznego i gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej / red. Ryszard Mojak.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2000

Opis fizyczny: S. 49-71

Seria: (Społeczeństwa, Demokracje, Konstytucje ;t. 10)

Punktacja MNiSW: 3.000


210/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: System konstytucyjny Włoch.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 2000

Opis fizyczny: 121, [1] s.

Seria: (Systemy Konstytucyjne Państw Świata)

Uwagi: Bibliogr. s. 120

Punktacja MNiSW: 15.000


211/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Doc. dr Edmund Mizerski (1921-1999) : pożegnanie.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 9 nr 2

Opis fizyczny: S. 21

Uwagi: a


212/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Opinia Rady Legislacyjnej w sprawie zagadnień prawnych wynikających z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP / oprac. Zbigniew Witkowski.

Czasopismo: Przegląd Legislacyjny

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 97-108

Uwagi: a


213/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Parlament V Republiki Francuskiej / Jean-Pierre Camby, Pierre Servent. Warszawa 1999.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 143-144

Uwagi: Nota recenzyjna


214/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucyjny ustrój państwa : księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły / red. Tadeusz Bojarski, Ewa Gdulewicz, Jan Szreniawski. Lublin 2000.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 8 nr 6

Opis fizyczny: S. 105-108

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


215/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Principle of the social market economy in the new constitution of the Republic of Poland.

Tytuł całości: The principles of basic institutions of the system of government in Poland / red. Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt, Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 1999

Opis fizyczny: S. 109-118

Punktacja MNiSW: 3.000


216/325


Autorzy: Galster Jan, Szyszkowski Wacław, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Podstawy prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej / Zbigniew Witkowski, Jan Galster, Wacław Szyszkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1999

Opis fizyczny: 318 s.

Seria: (Biblioteka Aplikanta)

Uwagi: Bibliogr. s. 317-319

Punktacja MNiSW: 15.000


217/325


Autorzy: Galster Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1999

Opis fizyczny: 204 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 211

Uwagi: a


218/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rząd Republiki Włoskiej i jego organy pomocnicze.

Tytuł całości: W kręgu zagadnień konstytucyjnych, profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze / pod red. Marcina Kudeja.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 1999

Opis fizyczny: S. 263-281

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1800)

Punktacja MNiSW: 3.000


219/325


Autorzy: Sarnecki Paweł, Szmyt Andrzej, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: The principles of basic institutions of the system of government in Poland / [ed. by Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt, Zbigniew Witkowski].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 1999

Opis fizyczny: 273 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


220/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Pozycja ustrojowa i zadania Najwyższej Izby Kontroli w okresie 80-lecia.

Czasopismo: Kontrola Państwowa

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 44 nr 2

Opis fizyczny: S. 47-58

Punktacja MNiSW: 1.000


221/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej / Jerzy Buczkowski. Lublin 1998.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 7 nr 4

Opis fizyczny: S. 72-76

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


222/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 167-186

Uwagi: Bibliogr.


223/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 341-358

Uwagi: Bibliogr.


224/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 427-444

Uwagi: Bibliogr.


225/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 157-192

Uwagi: Bibliogr.


226/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 187-222

Uwagi: Bibliogr.


227/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 193-211

Uwagi: Bibliogr.


228/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 223-241

Uwagi: Bibliogr.


229/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 55-76

Uwagi: Bibliogr.


230/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 57-78

Uwagi: Bibliogr.


231/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zgromadzenie Narodowe.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 213-223

Uwagi: Bibliogr.


232/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zgromadzenie Narodowe.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 243-253

Uwagi: Bibliogr.


233/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 383-402

Uwagi: Bibliogr.


234/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 299-327

Uwagi: Bibliogr.


235/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 267-294

Uwagi: Bibliogr.


236/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 225-265

Uwagi: Bibliogr.


237/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Parlamentarne prace nad nową Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (1989-1997).

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 121-134

Uwagi: Bibliogr.


238/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Parlamentarne prace nad nową Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (1989-1997).

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 109-122

Uwagi: Bibliogr.


239/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Tytuł całości: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 255-297

Uwagi: Bibliogr.


240/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: 446, [2] s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


241/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: 499 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


242/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wejście w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa / pod red. Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: 204 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


243/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wejście w życie Konstytucji Republiki Włoskiej.

Tytuł całości: Wejście w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego : księga pamiątkowa / pod red. Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1998

Opis fizyczny: S. 107-118

Punktacja MNiSW: 3.000


244/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Galster Jan.

Tytuł oryginału: Studia nad prawem konstytucyjnym : dedykowane profesorowi Kazimierzowi Działosze / pod red. Janusza Trzcińskiego i Bogusława Banaszaka. Wrocław 1997.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 53 z. 4

Opis fizyczny: S. 88-92

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


245/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Binkowska Anna.

Tytuł oryginału: Mamy dobrych absolwentów.

Czasopismo: Prawo i Życie

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 33

Opis fizyczny: S. 15

Uwagi: a


246/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Polskie prawo konstytucyjne / red. Wiesław Skrzydło. Lublin 1997.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 91-93

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


247/325


Autorzy: Galster Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 1997 r. (sygn. akt K 25/97) [dot. zakresu poprawek senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm : relacji pomiędzy Sejmem a Senatem w postępowaniu ustawodawczym].

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 6 nr 2

Opis fizyczny: S. 169-173

Punktacja MNiSW: 6.000


248/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego / red. nauk. Wiesław Skrzydło. Warszawa 1997.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 80-85

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


249/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zakres konstytucjonalizacji zasad ustrojowych w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku.

Tytuł całości: Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych / red. nauk. Paweł Sarnecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 1997

Opis fizyczny: S. 85-95

Punktacja MNiSW: 3.000


250/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Republiki Włoskiej : przeszłość i perspektywy.

Tytuł całości: Księga pamiątkowa ku czci profesora Leopolda Steckiego / red. Mirosław Bączyk [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1997

Opis fizyczny: S. 591-600

Punktacja MNiSW: 3.000


251/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat prawno-ustrojowego usytuowania prokuratury w konstytucjach wybranych państw współczesnej Europy.

Tytuł całości: Prokuratura, ustawa, regulamin, inne przepisy / zebrał i oprac. Wiesław Czerwiński.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1997

Opis fizyczny: S. 15-22

Punktacja MNiSW: 3.000


252/325


Autorzy: Galster Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1997

Opis fizyczny: [2], 194, [2] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 201

Uwagi: a


253/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wacław Szyszkowski (1904-1996).

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 52 z. 3

Opis fizyczny: S. 85-87

Uwagi: a


254/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Regulamin Senatu Republiki Włoskiej (z 17 II 1971 r. - stan prawny na 1996 r.) / tł. z jęz. włoskiego Zbigniew Witkowski.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 5 nr 1

Opis fizyczny: S. 93-148


255/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Opinie prawne Sejmu w sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 5 nr 6

Opis fizyczny: S. 65-90

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


256/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: W sprawie niepołączalności mandatu posła albo senatora z zatrudnieniem w administracji rządowej : (art. 103 Konstytucji RP) : opinie.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 5 nr 6

Opis fizyczny: S. 78-79


257/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Senat Republiki Francuskiej.

Tytuł całości: Izby drugie parlamentu / red. i wstęp Eugeniusz Zwierzchowski

Adres wydawniczy: Białystok, "Temida 2" : 1996

Opis fizyczny: S. 267-307, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


258/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Najwyższa Rada Sądownictwa Republiki Włoskiej - gwarant niezawisłości i niezależności trzeciej władzy.

Tytuł całości: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej / [kom. red. Janusz Trzciński, Adam Jankiewicz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydaw. Trybunału Konstytucyjnego : 1996

Opis fizyczny: S. 511-521

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


259/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent RP w projekcie Konstytucji RP.

Tytuł całości: Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, materiały sympozjum, Lublin 16.XII.1995 r. / red. Józef Krukowski.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 1996

Opis fizyczny: S. 49-63

Punktacja MNiSW: 3.000


260/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Trybunał Konstytucyjny Republiki Włoskiej.

Tytuł całości: Sądy konstytucyjne w Europie. T. 1 : Austria, Francja, Niemcy, Włochy / wybór i oprac. materiałów źródłowych Krzysztof Budziło.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 1996

Opis fizyczny: S. 211-238

Punktacja MNiSW: 3.000


261/325


Autorzy: Galster Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1996

Opis fizyczny: 193, [7] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 200

Uwagi: a


262/325


Autorzy: Galster Jan, Szyszkowski Wacław, Wasik Zofia, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1996

Opis fizyczny: 420 s., [1] s. tabl. złoż.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


263/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Regulamin Izby Deputowanych - Włochy / tł. z jęz. włoskiego Zbigniew Witkowski.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 158-201


264/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wizja modelu rządów w projektach konstytucyjnych Zgromadzenia Narodowego RP.

Czasopismo: Życie i Myśl

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 44 nr 1

Opis fizyczny: S. 20-33


265/325


Autorzy: Galster Jan, Szyszkowski Wacław, Wasik Zofia, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1995

Opis fizyczny: 378, [24] s. + 1 s. tabl. złoż.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


266/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat aktualnego ukształtowania Senatu RP.

Tytuł całości: Z teorii i praktyki konstytucjonalizmu, prace ofiarowane profesorowi Andrzejowi Gwiżdżowi / [red. nauk. tomu Zdzisław Jarosz].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 1995

Opis fizyczny: S. 205-217

Seria: (Studia Iuridica / Uniwersytet Warszawski ;t. 28)

Punktacja MNiSW: 3.000


267/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Reforma włoskiego prawa wyborczego do Izby Deputowanych i do Senatu Republiki z 4 sierpnia 1993 r.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 3 nr 3

Opis fizyczny: S. 81-100, streszcz. ang.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


268/325


Autorzy: Galster Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konkordat polski z 1993 r. : problemy prawne ratyfikacji.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 3 nr 4

Opis fizyczny: S. 9-21, streszcz. ang.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


269/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Włoska droga do prezydentury : od narodzin faszyzmu do konstytucji Republiki.

Tytuł całości: Toruńskie studia polsko-włoskie = Studi polacco-italiani di Toruń. T. 3 / pod red. Jana Bełkota i Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 162-179, streszcz. wł., ang.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 3.000


270/325


Autorzy: Szyszkowski Wacław, Witkowski Zbigniew, Galster Jan.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne : zarys instytucji w okresie transformacji ustrojowej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1994

Opis fizyczny: 254, [1] s., [1] s. tabl. złoż.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


271/325


Autorzy: Galster Jan, Szyszkowski Wacław, Wasik Zofia, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1994

Opis fizyczny: 332, [1] s., [1] s. tabl. złoż.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 15.000


272/325


Autorzy: Bełkot Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Toruńskie studia polsko-włoskie = Studi polacco-italiani di Toruń. [T.] 3 / pod red. Jana Bełkota i Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: 198, [1] s.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 5.000


273/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Galster Jan.

Tytuł oryginału: Glosa II do orzeczenia TK z dnia 23 XI 1993 r. K 5/93 [dot. sporu o rolę obu izb parlamentu w procesie legislacyjnym].

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1994

Szczegóły: R. 2 nr 1

Opis fizyczny: S. 243-249

Punktacja MNiSW: 6.000


274/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: W sprawie pozycji Senatu RP na tle Małej Konstytucji z 1992 r. : kilka uwag na tle artykułu Pawła Sarneckiego.

Czasopismo: Przegląd Sejmowy

Rocznik: 1994

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 150-156

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


275/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Republiki Włoskiej : (wybrane zagadnienia koncepcji ustrojowej i praktyki).

Tytuł całości: Instytucja prezydenta we współczesnym świecie, materiały na konferencję, Warszawa, 22-23 II 1993 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Senat RP : 1993

Opis fizyczny: S. 13-20

Uwagi: a


276/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Postępowanie ustawodawcze we Włoszech.

Tytuł całości: Postępowanie ustawodawcze, praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe : 1993

Opis fizyczny: S. 239-269, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


277/325


Autorzy: Szyszkowski Wacław, Witkowski Zbigniew, Galster Jan.

Tytuł oryginału: Prawo konstytucyjne : zarys instytucji w okresie transformacji ustrojowej.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1993

Opis fizyczny: 232, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


278/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: O Małej Konstytucji.

Czasopismo: Biuletyn Polityczny

Rocznik: 1993

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 13


279/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku / Dariusz Górecki. Łódź 1992.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 48 z. 2

Opis fizyczny: S. 85-87

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


280/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Problematyka samorządowa w projektach przyszłej konstytucji RP.

Tytuł całości: 200 lat Konstytucji 3 Maja, materiały z konferencji naukowej / pod red. Mariana Pawlaka.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1992

Opis fizyczny: S. 135-149

Punktacja MNiSW: 3.000


281/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Republiki i rząd w świetle aktualnych tendencji reformy konstytucji włoskiej.

Tytuł całości: Toruńskie studia polsko-włoskie = Studi polacco-italiani di Toruń. T. 2 / pod red. Jana Bełkota i Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1992

Opis fizyczny: S. 97-117, streszcz. wł.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 3.000


282/325


Autorzy: Bełkot Jan, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Toruńskie studia polsko-włoskie = Studi polacco-italiani di Toruń. T. 2 / pod red. Jana Bełkota i Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1992

Opis fizyczny: 191, [1] s., 1 mapa; streszcz. wł.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 5.000


283/325


Autorzy: Kamińska Krystyna, Witkowski Zbigniew, Naworski Zbigniew, Gaca Andrzej.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z historii powszechnej i Polski : materiały pomocnicze dla kandydatów na stacjonarne i zaoczne studia prawnicze i administracyjne przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu M. Kopernika / [red. nauk. Ryszard Łaszewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1992

Opis fizyczny: 285, [3] s.


284/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Założenia reformy parlamentu włoskiego w świetle prac legislacyjnych lat osiemdziesiątych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo

Rocznik: 1992

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 103-120, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 1.000


285/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Samorząd terytorialny w Małej Konstytucji.

Czasopismo: Samorząd Terytorialny

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 2 nr 11

Opis fizyczny: S. 19-23

Punktacja MNiSW: 3.000


286/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Administracja centralna Włoch.

Czasopismo: Samorząd Terytorialny

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 2 nr 6

Opis fizyczny: S. 42-60

Punktacja MNiSW: 3.000


287/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1991

Opis fizyczny: 195 s., il.; streszcz. wł.

Uwagi: Bibliogr. s. 184-188

Punktacja MNiSW: 15.000


288/325


Autorzy: Pietrzak Jerzy, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Z. 3-5 / pod red. Jerzego Pietrzaka i Zbigniewa Witkowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, [s.n.] : 1991

Opis fizyczny: 158 s., [8] s. tabl. + 253 s. + 201 s.)


289/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zasady naczelne przyszłej Konstytucji RP.

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 3

Opis fizyczny: S. 121-127


290/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i Rzecznik Praw Obywatelskich : (postulaty konstytucyjne).

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 180-182


291/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sądownictwo w przyszłej konstytucji RP : (wstępne tezy legislacyjne).

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 157-159


292/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rząd w przyszłej konstytucji : (zarys tez legislacyjnych).

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 154-156


293/325


Autorzy: Kozioł Lech, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zagadnienie obronności i porządku publicznego w przyszłej konstytucji.

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 105-119

Uwagi: a


294/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Istota i zakres władzy prezydenta RP w przyszłej konstytucji : (tezy legislacyjne z komentarzem).

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 148-153


295/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kontrowersje wokół charakteru drugiej izby przyszłego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 237-243


296/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucjonaliści francuscy o senackim projekcie konstytucji / zestawił Zbigniew Witkowski.

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 130-131


297/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Opinia o projekcie konstytucji senackiej komisji konstytucyjnej z 12 kwietnia 1991 r.

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 117-124


298/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Uwagi profesorów Hermana Schwartza i Herberta Hausmaningera n.t. praw człowieka i obywatela oraz instytucji kontrolnych w senackim projekcie nowej konstytucji RP / zestawił Zbigniew Witkowski.

Czasopismo: Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu RP

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 128-129


299/325


Autorzy: Wierzbowski Błażej, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Le comunità fondiarie in Polonia : il tentativo di adeguamento delle vecchie istituzioni giuridiche al nuovo ordine sociale.

Tytuł całości: Comunità di villaggio e proprietà collective in Italia e in Europa : contributi al Simposio internazionale di Pieve di Cadore, 15-16 settembre 1986 / coordinati da Gian Candido De Martin.

Adres wydawniczy: Padova, CEDAM-Giunta Regionale del Veneto : 1990

Opis fizyczny: S. 433-470

Punktacja MNiSW: 3.000


300/325


Autorzy: Gdulewicz Ewa, Gwiżdż Andrzej, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r.

Tytuł całości: Konstytucje Polski, studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu. T. 2 / pod red. Mariana Kallasa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1990

Opis fizyczny: S. 141-216

Seria: (Z Prac Zespołu Konstytucjonalizmu Polskiego XVIII-XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Punktacja MNiSW: 3.000


301/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Włochy.

Tytuł całości: Sądownictwo administracyjne w Europie Zachodniej / pod red. Leszka Garlickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1990

Opis fizyczny: S. 83-119

Punktacja MNiSW: 3.000


302/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zasada równości w orzecznictwie włoskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Tytuł całości: Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych / pod red. Leszka Garlickiego i Janusza Trzcińskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1990

Opis fizyczny: S. 45-75

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ;no. 1303)

Punktacja MNiSW: 3.000


303/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Godność senatora dożywotniego w Republice Włoskiej : (w związku z kontrowersjami wokół interpretacji art. 59 Konstytucji Italii).

Czasopismo: Studia Prawnicze

Rocznik: 1990

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 203-227

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


304/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Karol Koranyi (1897-1964), historyk państwa i prawa, profesor i rektor UMK.

Tytuł całości: Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985) / pod red. Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1989

Opis fizyczny: S. 147-156, il.

Seria: (Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;nr 50)

Uwagi: a


305/325


Autorzy: Galster Jan, Mizerski Edmund, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Nowe uregulowania w polskim prawie konstytucyjnym (1980-1987).

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1989

Opis fizyczny: 193, [1] s.

Seria: (Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)


306/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Due nuovi istituti di garanzia.

Czasopismo: Quaderni Costituzionali

Rocznik: 1989

Szczegóły: A. 9 no. 2

Opis fizyczny: S. 399-409

Punktacja MNiSW: 1.000


307/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew, Łyczywek Roman.

Tytuł oryginału: Stanisław Car.

Tytuł całości: Słownik biograficzny adwokatów polskich. T. 2: [Życiorysy adwokatów zmarłych w l. 1919-1944]. A-G / [kom. red. Zdzisław Czeszejko-Sochacki, przewodn.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze : 1988

Opis fizyczny: S. 87-92


308/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Z zagadnień genezy i praktyki funkcjonowania prezydentury w I Republice Czechosłowackiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo

Rocznik: 1988

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 3-25, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 1.000


309/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Z dyskusji nad reformą konstytucyjną.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 43 z. 5

Opis fizyczny: S. 84-97

Uwagi: a


310/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Adiutantura Prezydenta RP (1922-1935).

Czasopismo: Wojskowy Przegląd Historyczny

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 33 nr 4

Opis fizyczny: S. 162-167

Punktacja MNiSW: 1.000


311/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921-1935.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe : 1987

Opis fizyczny: 196 s., streszcz. fr.

Seria: (Studia Iuridica / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;t. 18 z. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 184-189. Indeks

Punktacja MNiSW: 15.000


312/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1922-1935.

Czasopismo: Czasopismo Prawno-Historyczne

Rocznik: 1987

Szczegóły: T. 39 z. 1

Opis fizyczny: S. 95-110, streszcz. fr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


313/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema constitutionale italiano. Atti di un convegno Messina-Taormina 25-27 X 1984 / a cura Gaetano Silvestri. Milano 1985.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1987

Szczegóły: R. 42 z. 6

Opis fizyczny: S. 117-121

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


314/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Materiały dotyczące formy aktów urzędowych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1923).

Czasopismo: Teki Archiwalne

Rocznik: 1987

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 67-95

Punktacja MNiSW: 1.000


315/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1921-1935).

Czasopismo: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Rocznik: 1986

Szczegóły: Nr 38

Opis fizyczny: S. 89-93


316/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zakres recepcji konstytucjonalizmu francuskiego III Republiki w Konstytucji marcowej (art. 25, 26, 39-53).

Tytuł równoległy: L'étendue de la réception de régime constitutionnel de la IIIème République Française en constitution polonaise du mars (art. 25, 26, 39-53).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo

Rocznik: 1985

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 271-289, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 1.000


317/325


Autorzy: Wasik Zofia, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rozważania nad prawno-ustrojowym usytuowaniem adwokatury w Polsce.

Czasopismo: Palestra

Rocznik: 1985

Szczegóły: R. 29 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 15-22

Punktacja MNiSW: 1.000


318/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Adwokatura w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej.

Czasopismo: Palestra

Rocznik: 1985

Szczegóły: R. 29 nr 6

Opis fizyczny: S. 127-138

Punktacja MNiSW: 1.000


319/325


Autorzy: Wasik Zofia, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: O potrzebie konstytucjonalizacji zasady lex retro non agit.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1984

Szczegóły: R. 39 z. 11

Opis fizyczny: S. 45-53

Punktacja MNiSW: 6.000


320/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Stanowisko głowy państwa w projektach konstytucyjnych okresu Sejmu Ustawodawczego (1919-1920).

Tytuł równoległy: La position du chef d'état dans les projets constitutionnels à l'époque de l'Assemblée Nationale (1919-1920).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo

Rocznik: 1983

Szczegóły: Z. 22

Opis fizyczny: S. 23-42, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 1.000


321/325


Autorzy: Wasik Zofia, Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Problem podporządkowania adwokatury w Polsce Ludowej.

Czasopismo: Palestra

Rocznik: 1983

Szczegóły: R. 27 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 1-12

Punktacja MNiSW: 1.000


322/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Tajność głosowania : uwagi na marginesie niektórych ustaleń artykułu A. Patrzałka.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1982

Szczegóły: R. 37 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 132-136

Uwagi: Polemika z: Wybrane instytucje prawa wyborczego do rad narodowych w praktyce wyborów 1973 roku w świetle badań empirycznych / Aleksander Patrzałek. W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Z. 79 1979 S. 3-42.

Punktacja MNiSW: 6.000


323/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zagadnienie zgodności aktów Sejmu z Konstytucją PRL w świetle doktryny.

Tytuł równoległy: Problème de la conformité des actes législatifs de la diete à la Constitution de la Republique Populaire de Pologne à la lumière des interprétations doctrinales.

Czasopismo: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rocznik: 1981

Szczegóły: R. 43 z. 1

Opis fizyczny: S. 37-49, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 6.000


324/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Konstytucja Królestwa Holandii / przeł. z hol. i wstępem opatrzył Andrzej Głowacki. Wrocław, Warszawa 1977.

Czasopismo: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rocznik: 1979

Szczegóły: R. 41 z. 3

Opis fizyczny: S. 289-290

Uwagi: OMÓWIENIE


325/325


Autorzy: Witkowski Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rada Państwa jako organ czuwający nad zgodnością prawa z Konstytucją.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 1977

Szczegóły: R. 32 z. 7

Opis fizyczny: S. 37-45

Punktacja MNiSW: 6.000