Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Magdalena Karolak
asystent
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 115 A
tel.: 56 611 4079
e-mail: m.karolak@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2899-3131

Zainteresowania:
prawo cywilne, w szczególności zobowiązania (delikty); prawo własności przemysłowej, prawo reklamy, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo medyczne

Absolwentka studiów prawniczych na WPiA UMK. Aplikantka radcowska przy OIRP w Toruniu. Praca magisterska pt. "Reklama w prawie nieuczciwej konkurencji" napisana pod kierunkiem prof. UMK, dr hab. Moniki Wałachowskiej wyróżniona w 2019 r. w ogólnopolskim konkursie UOKiK na najlepszą pracę magisterską.
Absolwentka Comparative Law Course WPiA UMK (2015 r.) oraz kursu przygotowującego do International Legal English Certificate, zakończonego zdanym egzaminem (2016 r.). W okresie studiów Koordynatorka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz członkini SKN Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni".


Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że w dniach 20.07 - 31.08.2020 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym.

Poza tym w okresie letnim dyżury będę pełnić:
7.07, 14.07, 1.09, 8.09, 15.09, 22.09, 29.09 w godz. 10:00-11:00 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (zespół "mgr Magdalena Karolak - dyżur", m.karolak@o365.umk.pl). Dni i godziny dyżurów mogą ulec zmianie, o czym będę informować na bieżąco.

Link do zespołu Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a696295b71f554bc0b9d070d4a0340475%40thread.tacv2/conversations?groupId=9ac41cca-582c-43c6-92d9-04c357648951&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mailowy.Bibliografia