Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

mgr Michał Marszelewski
asystent
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

pokój: 115a
tel.: 56 611 4079
e-mail: marszelewski@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=71348380
ORCID: 0000-0002-2479-9051

Terminy konsultacji:
Konsultacje w przerwie wakacyjnej odbywają się w środy od godziny 9.30 do 11.00 w formie on-line z wykorzystaniem programu MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a04f637b5dbf24b439f13ba1c6a43cade%40thread.tacv2/conversations?groupId=93b99f67-25fb-4520-b056-bb70e9d8b6e3&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324) lub Skype (marszelewski@o365.umk.pl).

Niezależnie od powyższego pozostaję do dyspozycji w ramach poczty elektronicznej.

Konsultacje zaplanowane na dzień 15 lipca 2020 r. odbędą się wyjątkowo dnia 16 lipca w godz. 9.30-11.00. Za ewentualne niedogodności bardzo przepraszam.

Od 20 lipca do 26 sierpnia przebywam na urlopie wypoczynkowym. W pilnych sprawach proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bibliografia