Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochrony Środowiska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Prawa Ochrony Środowiska jest najmłodszą tego typu jednostką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstała ona w 2014 roku jako wyjście naprzeciw coraz bardziej istotnej potrzebie ochrony środowiska, także w wymiarze jurydycznym. Na Kierownika Centrum powołany został prof. dr hab. Bartosz Rakoczy.

Centrum powstało przy ścisłej współpracy zaprzyjaźnionego z Wydziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W zamyśle inicjatorów ma to być jednostka, która na szczeblu regionalnym będzie propagowała i promowała regulacje w zakresie Prawa ochrony środowiska. Rolą Centrum ma być również kreowanie inicjatyw prawodawczych służących ochronie środowiska. Za cel Centrum stawia sobie również edukację młodzieży i zainteresowanie jej zagadnieniami ekologicznymi. Kujawsko-Pomorskie Centrum Prawa Ochronny Środowiska nawiązuje też współpracę z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami dla popularyzacji prawa ochrony środowiska, wskazywania jego znaczenia, kierunków rozwoju, koniecznych zmian i tendencji.

            Przy Centrum powstaje biblioteczka, w której gromadzone są zarówno polsko, jak i obcojęzyczne publikacje z zakresu prawa ochrony środowiska. Rolą tej biblioteczki jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, jak również stworzenie regionalnego centrum badań naukowych nad tymi zagadnieniami.