ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sesja 4C – 13 marca 2021 Gdy prawodawca łaskawy – zwolnienia „strefowe”