Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

2017

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
ZAPRASZA NA ORGANIZOWANĄ POD PATRONATEM MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA PODATKOWEGO W POLSCE KONFERENCJĘ

VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017

Toruń, 29-30 września 2017 r.

W 2016 i 2017 roku ustawodawca wprowadził liczne zmiany w przepisach regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Od czasu poprzedniej konferencji VAT AKTUALNE PROBLEMY 2015 rozwinęło się też orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i sądów administracyjnych. Pewne działania podjęła też ostatnio Komisja Europejska, która przyjęła Action Plan for VAT. Wymienione powyżej okoliczności powodują, że nieodzowne jest kolejne już spotkanie w Toruniu w celu poddania analizie nowości w sferze VAT.

PROGRAM
29 września (piątek)

09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Otwarcie konferencji

10:15-12:15 Sesja I – moderator: prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, UMK, UJ
10:15-10:45 Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Kierunki ewolucji polskiej polityki podatkowej
10:45-11:05 Filip Świtała, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów Polska polityka podatkowa a zmiany w VAT
11:05-11:25 Przedstawiciel Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług
11:25-11:55 Tomasz Michalik, MDDP
Ostateczny model opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych
11:55-12:15
Dyskusja panelowa
Dyskusja plenarna
12:15-13:45 Lunch

13:45-15:15 Sesja II – moderator: prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, UMK
13:45-14:15 Zbigniew Liptak, EY
Refleksje na temat zasadności wprowadzenia odwrotnego obciążenia
14:15-14:35 dr Adam Bartosiewicz, EOL
Odwrotne obciążenie w budownictwie
14:35-14:55 Paweł Mikuła, Deloitte
Elektroniczna wszechkontrola podatkowa: nowe instrumenty walki z nadużyciami a prawo do prywatności
14:55-15:15
Dyskusja panelowa
Dyskusja plenarna

15:15-15:45 Przerwa kawowa

15:45-17:15 Sesja III – prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska, UMK
15:45-16:05 Teresa Sławińska-Choryło, Orlen Aviation
System SENT a VAT
16:05-16:35 prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, sędzia NSA
Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu podatku od towarów i usług
16:35-16:55 dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki i prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski, OSF UMK
Zwrot nadwyżki podatku naliczonego a zakres ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej
16:55-17:15
Dyskusja panelowa
Dyskusja plenarna

17:15 Wernisaż fotografii dr Dagmary Dominik-Ogińskiej przy lampce wina (budynek WPiA UMK)
20:00 PIKADO (CKK Jordanki) kolacja

30 września (sobota)

09:00-11:00 Sesja IV – moderator: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, OSF UMK
09:00-09:20 dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu
Art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług – puste faktury i nie tylko
09:20-09:40 Małgorzata Militz, GWW
Pierwsze zasiedlenie w VAT – rozważania w świetle opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C- 308/16 Kozuba Premium Selection
09:40-10:00 prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński, sędzia WSA w Poznaniu
Opodatkowanie środka trwałego po upływie okresu korekty podatku naliczonego z tytułu jego nabycia w świetle wyroku TSUE z 16.06.2016, C-229/15
10:00-10:20 Jerzy Martini, Martini & Wspólnicy
Podstawa opodatkowania w aporcie
10:40-11:00
Dyskusja panelowa
Dyskusja plenarna
11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:45 Sesja V – moderator: prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki
11:30-11:50 Roman Wiatrowski, sędzia NSA
Opodatkowanie VAT działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
11:50-12:20 Adam Bącal, sędzia NSA
Czy polskie prawo staje się prawem precedensowym?
12:20-12:50 Jakub Matusiak, PwC
PKWiU a podatek od towarów i usług
12:50-13:10 dr Ewa Prejs, UMK
Czynności członków organów zarządzających spółek a VAT
13:10-13:30 prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska, sędzia WSA w Warszawie
Karty paliwowe oraz dostawy sprzętu dla NATO – przegląd orzecznictwa
13:30-13:45
Dyskusja panelowa
Dyskusja plenarna

13:45-14:00 Zamknięcie konferencji
14:00 Lunch
Wszystkie sesje odbywają się w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK przy ul. Władysława Bojarskiego 3, audytorium A
Powyższy program ma charakter roboczy i może ulegać modyfikacjom