Harmonogram wsparcia

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE Staż odbywa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 10/16 w p. 217 zgodnie harmonogramem zamieszczonym poniżej. Harmonogram może ulegać zmianom. Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Numer Projektu: POWR.03.01.00-00-S237/15 Tytuł Projektu: Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie! Okres realizacji Projektu: 01.09.2017-31.08.2019 XI tura … Czytaj dalej Harmonogram wsparcia