Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo ochrony środowiska

Program i plan studiów

Program studiów Prawo ochrony środowiska stacjonarne II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (578 KB)

Program studiów Prawo ochrony środowiska niestacjonarne II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (578 KB)

Program studiów Prawo ochrony środowiska II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2015-2016 (68 KB)

Plan studiów Prawo ochrony środowiska stacjonarne II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (267 KB)

Plan studiów Prawo ochrony środowiska niestacjonarne II stopnia – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (190 KB)

Plan studiów stacjonarnych Prawo ochrony środowiska – studenci rozpoczynający studia od roku 2015-2016 (55 KB)

Plan studiów niestacjonarnych Prawo ochrony środowiska – studenci rozpoczynający studia od roku 2015-2016 (244 KB)

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)