ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Podatkowego

 

WYMAGANE  DOKUMENTY


MIEJSCE  SKŁADANIA  PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. Władysława Bojarskiego 3, p. 15
(od wtorku do soboty w godz. 9.00 – 15.00)

CZAS  TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć
(październik 2020 r. – czerwiec 2021r.)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w soboty (22 zjazdy) w godzinach:

8:00 – 12:45
przerwa
13:30 – 16:00

LICZBA  MIEJSC                             TERMIN SKŁADANIA  PODAŃ


50 miejsc                                                                               16 października 2020 r.

SPOSÓB  REKRUTACJI  I  ZASADY  KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie studiów w terminie do 16 października 2020 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa

 

OPŁATA  ZA  STUDIA            >>> BEZ WPISOWEGO


4 320 zł jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu

2 160 zł w dwóch ratach – 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; 2. rata w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu w semestrze letnim

540 zł – w 8 ratach; 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; pozostałe raty do 7. dnia w kolejnych miesiącach

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w systemie USOS w zakładce płatności.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

Faktury są wystawiane na podstawie informacji podanych w oświadczeniu.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYBORU SYSTEMU OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

KIEROWNIK  STUDIÓW


 

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla zainteresowanych problematyką podatkową, (radców, adwokatów, urzędników organów skarbowych, pracowników biur doradztwa podatkowego i innych); zajęcia prowadzą pracownicy UMK specjalizujący się w prawie podatkowym a także praktycy (doradcy podatkowi oraz sędziowie WSA).

PROGRAM  STUDIÓW  /  TEMATYKA  WYKŁADÓW / PLAN STUDIÓW


Program studiów obejmuje między innymi przepisy ogólne prawa podatkowego, polski system podatków i opłat, zagadnienia cywilistyczne w prawie podatkowym, postępowanie podatkowe i egzekucyjne – zagadnienia praktyczne, procedury kontrolne w prawie podatkowym  – zagadnienia praktyczne oraz zaskarżanie i sądowa kontrola decyzji podatkowych.

Program studiów od roku 2019-2020

plan studiów

plan szczegółowy – zagadnienia

ZAPISY  PROWADZI  I  WSZELKICH  INFORMACJI  UDZIELA


mgr Katarzyna Siódmiak,
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pokój 15
tel. (56) 611 40 18
e-mail: k_siodmiak@umk.pl