ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Podatkowego

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 15
poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 15.00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w soboty
(październik 2022 r. – czerwiec 2023 r. )
w godzinach: 8:00 – 12:45 oraz 13:30 – 16:00

LICZBA MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


24 stycznia 2022 r. – 30 września 2022 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów w terminie do 30 września 2022 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


4 680 zł jednorazowo – najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu

2 340 zł w dwóch ratach – 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; 2. rata w ciągu 7 dni od pierwszego zjazdu w semestrze letnim

585 zł – w 8 ratach; 1. rata najpóźniej do dnia pierwszego zjazdu; pozostałe raty do 7. dnia w kolejnych miesiącach

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta podany w systemie USOS w zakładce płatności.

Wyboru systemu płatności dokonuje się na podstawie poniżej załączonego oświadczenia, które należy złożyć najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem pierwszego zjazdu.

Faktury są wystawiane na podstawie informacji podanych w oświadczeniu.

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla zainteresowanych problematyką podatkową, (radców, adwokatów, urzędników organów skarbowych, pracowników biur doradztwa podatkowego i innych); zajęcia prowadzą pracownicy UMK specjalizujący się w prawie podatkowym a także   praktycy (doradcy podatkowi oraz sędziowie WSA).

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje między innymi przepisy ogólne prawa podatkowego, polski system podatków i opłat, zagadnienia cywilistyczne w prawie podatkowym, postępowanie podatkowe i egzekucyjne – zagadnienia praktyczne, procedury kontrolne w prawie podatkowym  – zagadnienia praktyczne oraz zaskarżanie i sądowa kontrola decyzji podatkowych.

Program studiów od roku 2019/2020 (26 KB)

Plan studiów od roku 2019/2020 (21 KB)

plan szczegółowy – zagadnienia

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Katarzyna Siódmiak,
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pokój 15
e-mail: k_siodmiak@umk.pl
tel. (56) 611 40 18