ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Podatkowego

Uwaga! Rekrutacja przedłużona do 9 listopada 2019 r. I zjazd odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY


MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ


Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
ul. W. Bojarskiego 3, p. 19A
wtorek – sobota w godz. 9.00 – 15.00

CZAS TRWANIA


2 semestry – 180 godzin zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w soboty
(listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r. )
w godzinach: 8:00 – 12:45 oraz 13:30 – 16:00

LICZBA MIEJSC


50 miejsc

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ


2 stycznia  2019 r. – 9 listopada 2019 r.

SPOSÓB REKRUTACJI I ZASADY KWALIFIKACJI


Złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Studiów w terminie do 9 listopada 2019 r.

UKOŃCZENIE STUDIÓW


Praca dyplomowa

OPŁATA ZA STUDIA >>> BEZ WPISOWEGO


4.320 zł (jednorazowo lub w 2 ratach po 2.160 zł.) – raty bez odsetek
Możliwość korzystnych indywidualnych rat (na podstawie podania – raty bez odsetek)
Wpłatę należy przelać na konto bankowe:
BOŚ SA O TORUŃ 50 1540 1304 2035 8904 0245 0001

ZARZĄDZENIE Nr 123 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (414 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 123 Rektora UMK z dnia 5 września 2019 r. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH (269 KB)

KIEROWNIK STUDIÓW


 

KANDYDACI


Studia przeznaczone są dla zainteresowanych problematyką podatkową, (radców, adwokatów, urzędników organów skarbowych, pracowników biur doradztwa podatkowego i innych); zajęcia prowadzą pracownicy UMK specjalizujący się w prawie podatkowym a także   praktycy (doradcy podatkowi oraz sędziowie WSA).

PROGRAM STUDIÓW / TEMATYKA WYKŁADÓW


Program studiów obejmuje między innymi przepisy ogólne prawa podatkowego, polski system podatków i opłat, zagadnienia cywilistyczne w prawie podatkowym, postępowanie podatkowe i egzekucyjne – zagadnienia praktyczne, procedury kontrolne w prawie podatkowym  – zagadnienia praktyczne oraz zaskarżanie i sądowa kontrola decyzji podatkowych.

Program studiów od roku 2019/2020 (26 KB)

Plan studiów od roku 2019/2020 (21 KB)

plan szczegółowy – zagadnienia

 W  SPRAWIE  WYSTAWIENIA  FAKTUR


tel. (56) 62 228 98 lub (56) 62 238 07

ZAPISY PROWADZI I WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA


mgr Anna Chełminiak,
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pokój 19A
e-mail: anna.chelminiak@umk.pl
tel. (56) 611 40 20