Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dodatkowa rejestracja na przedmioty fakultatywne - studia niestacjonarne

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja na przedmioty fakultatywne, które będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim na studiach niestacjonarnych roku akademickiego 2019/2020.

W związku z powyższym proszę osoby, które w ogóle nie zarejestrowały się na przedmioty fakultatywne lub zarejestrowały się na przedmioty, które z powodu zbyt małej liczby chętnych nie zostały umieszczone w rozkładzie zajęć o dokonanie rejestracji w systemie USOS na zgodną z planem studiów liczbę przedmiotów fakultatywnych. Zapisy na poszczególne przedmioty dokonywane w późniejszym terminie i z pominięciem systemu USOS nie będą przyjmowane.

Uprzejmie przypominam, iż liczba wybranych przedmiotów fakultatywnych nie może być większa niż liczba przedmiotów przewidzianych w planie zajęć dla danego poziomu i systemu studiów. Zwracam również uwagę, iż studenci studiów drugiego stopnia nie mogą wybierać przedmiotów, które zaliczyli w toku studiów pierwszego stopnia.

Jednocześnie informuję, że zostaną uruchomione następujące przedmioty do wyboru:

 

I rok administracji studia pierwszego stopnia:

  1. Etyka urzędnicza

I rok administracji studia drugiego stopnia:

  1. Prawo pomocy socjalnej

I rok prawa:

  1. Podstawy socjologii


Semestr zimowy - niestacjonarne 2019-20 sale

Semestr letni - niestacjonarne 2019-20 sale

pozostałe wiadomości