Opinie Rady Dziekańskiej

Opinie przyjęte w 2019 roku: Uchwała nr 1/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o połączeniu Katedry Prawa Międzynarodowego i Katedry Prawa Europejskiego w Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (174 KB) Uchwała nr 2/RD/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego … Czytaj dalej Opinie Rady Dziekańskiej