Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne

Uchwały podjęte w 2019 roku: Uchwała nr 1/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wniosku do Senatu UMK o nadanie tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu Pani dr hab. dr h. c. Hannie Suchockiej, prof. UAM Uchwała Nr 2/RDN/N/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej do przeprowadzenia … Czytaj dalej Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne