Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zarządzenia Dziekana 2022

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (99 KB)

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Rady Redakcyjnej czasopisma „Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” (131 KB)

Zarządzenie nr 3/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Opiniującej ds. Dysponowania Środkami z Funduszu Repet na kadencję 2020-2024 (133 KB)

Zarządzenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024 (130 KB)

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2020-2024 (129 KB)

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2020 – 2024 (142 KB)

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 (137 KB)

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 (137 KB)

Zarządzenie nr 9/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 września 2022 r. w sprawie w sprawie uzupełnienia składu Redakcji czasopisma Comparative Law Review (128 KB)

Zarządzenie nr 10/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołu naukowego o nazwie „Zespół badawczy problematyki prawnej kultury i dziedzictwa narodowego” (137 KB)

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2021/2022 (146 KB)