Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Doktoranci

Karol Kłosowski
e-mail: karol@doktorant.umk.pl
Terminy konsultacji:
Kontakt via mail.

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Absolwent WPiA UMK na kierunkach Prawo oraz Administracja.
Autor publikacji naukowych z zakresu prawa transportowego (zwłaszcza sektora kolejowego), ochrony konkurencji i konsumentów oraz karnego. Uczestnik czynny i bierny licznych konferencji, warsztatów, seminariów i kongresów naukowych oraz branżowych (w tym członek rad programowych). Wykładał na specjalistycznych studiach podyplomowych dot. regulacji rynku kolejowego.
Badania naukowe łączy z pracą zawodową w Urzędzie Transportu Kolejowego, gdzie zajmuje się m.in. systemową ochroną zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów w transporcie kolejowym.
Ekspert TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) - instrumentu pomocy technicznej Komisji Europejskiej; członek grupy roboczej w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej; współkoordynował polskie przewodnictwo w IRG-Rail (Independent Regulators' Group-Rail).