ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Mariusz Kłoda

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Rozstrzyganie sprawy absolutorium w spółdzielniach mieszkaniowych : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7.12.2017 r., V CSK 206/17.

Tytuł równoległy: Deciding on granting a discharge in housing cooperatives : commentary on supreme Court Judgment of 7 December 2017, V CSK 206/17.

Czasopismo: Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (182)

Opis fizyczny: S. 26-32, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 29 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 26-29, il.


3/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Problem wyłączenia pisemnego głosowania w sprawach absolutorium w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tytuł równoległy: The problem of exclusion of a written vote on absolutorium matters in a limited liability company.

Czasopismo: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 73 nr 2

Opis fizyczny: S. 26-31, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.33226/0137-5490

Punktacja MNiSW: 40.000


4/20


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2019

Opis fizyczny: 161 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 159-162.


5/20


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości : 2019

Opis fizyczny: 239 s.


6/20


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5 kwietnia 2019 r.

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 309- 313


7/20


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2018

Opis fizyczny: 163, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 161-164.

Punktacja MNiSW: 100.000


8/20


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie pierwsze" (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 13 kwietnia 2018 r.).

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 263-269


9/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2 marca 2018 r., VII PZ 11/18.

Czasopismo: Palestra

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 63 nr 12

Opis fizyczny: S. 74-76

Punktacja MNiSW: 8.000


10/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Naruszenie dóbr osobistych kredytobiorcy jako skutek uchybienia przez bank zasadom przetwarzania danych osobowych.

Czasopismo: Bezpieczny Bank

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (63)

Opis fizyczny: S. 159-166, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


11/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Potrzebne regulacje dotyczące własności zasobu kosmicznego.

Czasopismo: Dziennik Gazeta Prawna

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 202 z 18 X

Opis fizyczny: S. D8


12/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 627/13.

Czasopismo: Orzecznictwo Sądów Polskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 60 z. 10

Opis fizyczny: S. 1355-1359, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 11.000


13/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Problem udzielenia absolutorium komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki komandytowo-akcyjnej.

Czasopismo: Przegląd Prawa Handlowego

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 12 (292)

Opis fizyczny: S. 33-38, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 11.000


14/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Absolutorium dla ustępującego członka zarządu spółdzielni : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15.04.2015 r. (IV CSK 452/14).

Czasopismo: Przegląd Sądowy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 25 nr 9

Opis fizyczny: S. 135-139

Punktacja MNiSW: 11.000


15/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Odwołanie członków zarządu przez walne zgromadzenie spółdzielni w związku z nieudzieleniem absolutorium - brak ograniczenia czasowego : glosa do wyroku SN z 25.9.2014 r., II CSK 704/13.

Czasopismo: Monitor Prawniczy

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 23 nr 22

Opis fizyczny: S. 1218-1220, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


16/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa bankowego : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2014 r. (I CSK 548/13).

Czasopismo: Monitor Prawa Bankowego

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 11 (60)

Opis fizyczny: S. 48-53

Punktacja MNiSW: 2.000


17/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki z o.o. : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 lipca 2014 r. (III CZP 36/14).

Czasopismo: Monitor Prawa Bankowego

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (52)

Opis fizyczny: S. 38-42

Punktacja MNiSW: 2.000


18/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Naruszenie dóbr osobistych klienta banku.

Czasopismo: Rzeczpospolita

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 246 z 21 X

Opis fizyczny: S. F4


19/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Instytucja absolutorium w prawie handlowym.

Tytuł całości: Prawo cywilne w świetle obecnej regulacji i pożądanych zmian / red. E. Kabza, K. Krupa-Lipińska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 205-217

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


20/20


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Reglamentacja działalności maklerskiej.

Tytuł całości: Państwo a gospodarka / red. A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo KNPPG : 2012

Opis fizyczny: S. 32-42

Seria: (Państwo a Gospodarka ;[1])

Punktacja MNiSW: 4.000