Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Paweł Nowicki

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia publiczne w drugim wieku maszyny.
Tytuł wydawn. zbior.: Dziś i jutro zamówień publicznych : XII konferencja naukowa, 7-8 października 2019 r., Olsztyn / red. Mariola Lemonnier, Hubert Nowak.
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2019
Opis fiz.: S. 143-155, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-88686-77-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Reglamentacja działalności gospodarczej a zasada proporcjonalności.
Tytuł wydawn. zbior.: Przedsiębiorcy i ich działalność / red. Andrzej Powałowski, Hanna Wolska.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019
Opis fiz.: S. 119-131
Seria: Monografie Prawnicze
ISBN: 978-83-8198-066-1 ; eISBN: 978-83-8198-067-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Pomoc publiczna jako element badania ofert w zakresie rażąco niskiej ceny lub kosztu.
Tytuł wydawn. zbior.: System zamówień publicznych : wybrane problemy / red. Andrzej Panasiuk, Anna De Ambrosis Vigna.
Opis wydawn.: Białystok : Temida 2, 2019
Opis fiz.: S. 51-63
ISBN: 978-83-65696-10-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Aksjologia prawa zamówień publicznych : pomiędzy efektywnością ekonomiczną a instrumentalizacją.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2019
Wydanie: Stan prawny na dzień 18 marca 2019 r.
Opis fiz.: 407, [3] s.
ISBN: 978-83-7285-866-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

5/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Wiele hałasu o nic? Kilka uwag o instrumentalizacji prawa i roli państwa w gospodarce na przykładzie prawa zamówień publicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Interes publiczny w prawie gospodarczym = Public interest economic law / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Krzysztof Kucharski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Opis fiz.: S. 143-155
Seria: Państwo a Gospodarka ; t. 7
ISBN: 978-83-8019-943-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/77

Autor: Nowicki Paweł, Wierzbowski Marek
Tytuł: Kierunki zmian w prawie zamówień publicznych : uwagi de lege ferenda.
Tytuł wydawn. zbior.: Potrzeby i kierunki zmian w prawie zamówień publicznych / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Anna Dobaczewska.
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2018
Opis fiz.: S. 45-55, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-88686-63-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł, Kucharski Krzysztof
Tytuł: Interes publiczny w prawie gospodarczym / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Krzysztof Kucharski.
Tytuł równoległy: Public interest economic law.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Opis fiz.: 234 s.
Seria: Państwo a Gospodarka ; t. 7
ISBN: 978-83-8019-943-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Usprawnienie zamówień w Europie.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 1 (146)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 46-48
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
ISSN: 1895-0825
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

9/77

Autor: Galster Jan, Nowicki Paweł
Tytuł: Status integracyjny Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej : kontrowersje wokół traktatu założycielskiego.
Tytuł równoległy: Integration status of the European Atomic Energy Community : controversy over the treaty establishing the European Atomic Energy Community.
Czasopismo: Teka Kom. Praw., T. 11 nr 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 51-71, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Teka Komisji Prawniczej
ISSN: 1899-7694
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

10/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w realizacji zamówienia publicznego : aksjologia oraz aspekty praktyczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych : aktualne problemy i propozycje rozwiązań : X konferencja naukowa 26-27 czerwca 2017 r., Białystok / red. nauk. Małgorzata Stręciwilk, Andrzej Panasiuk.
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2017
Opis fiz.: S. 95-106, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-88686-53-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Aktualny stan rynku partnerstwa publiczno-prywatnego : problemy i kierunki rozwoju.
Tytuł wydawn. zbior.: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk.
Opis wydawn.: Warszawa : Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2017
Opis fiz.: S. 169-182
Seria: Biblioteka Ius Publica Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej
ISBN: 978-83-946766-1-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce / red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego. Wydział Prawa i Administracji UMK, 2017
Opis fiz.: 173 s., wykr.
Seria: Państwo a Gospodarka ; [6]
ISBN: 978-83-935451-6-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/77

Autor: Kania Michał, Nowicki Paweł, Piwowarczyk Agnieszka
Tytuł: Modernizacja zamówień publicznych : geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. / red. Michał Kania, Paweł Nowicki, Agnieszka Piwowarczyk.
Opis wydawn.: Warszawa : Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, 2017
Opis fiz.: 335 s.
Seria: Biblioteka Ius Publica Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej
ISBN: 978-83-946766-1-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę w realizacji zamówienia publicznego a ochrona danych osobowych.
Tytuł równoległy: Employment obligation on the base of a labour contract in public procurement law from the perspective of personal data protection.
Czasopismo: Disputatio, T. 24
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 69-78, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Ochrona danych osobowych.
Pełny tytuł czasop.: Disputatio
ISSN: 1898-3707
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia publiczne jako instrument kształtowania gospodarki przez państwo.
Tytuł równoległy: Public procurement as an instrument for shaping the economy by a state.
Czasopismo: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., Nr 497
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 114-127, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej : system zamówień publicznych w Polsce.
Pełny tytuł czasop.: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN: 978-83-7695-699-2
ISSN: 1899-3192 ; eISSN: 2392-0041
DOI: 10.15611/pn.2017.497.08
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

16/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Co dalej z dyrektywami odwoławczymi?
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 7 (140)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 40-42
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
ISSN: 1895-0825
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

17/77

Autor: Furtak-Niczyporuk Marzena, Nowicki Paweł
Tytuł: Transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.
Czasopismo: Visegr. J. Hum. Rights, No. 6
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 130-134, streszcz. ukr.
Pełny tytuł czasop.: Visegrad Journal on Human Rights
ISSN: 1339-7915
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

18/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym / red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2016
Opis fiz.: 357 s.
Seria: Państwo a Gospodarka ; [5]
ISBN: 978-83-935451-5-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Nowe dyrektywy zamówieniowe a kontrola zamówień publicznych w świetle tzw. dyrektyw odwoławczych.
Tytuł równoległy: The new procurement directives and the control of public procurement under the regulations of so called remedies directives.
Czasopismo: Disputatio, T. 22
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 51-63, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Prawne aspekty kontroli.
Pełny tytuł czasop.: Disputatio
ISSN: 1898-3707
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

20/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Odwrócone zamówienie in-house.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 3 (124)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 12-15
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
ISSN: 1895-0825
Język: POL

21/77

Autor: Justyńska Paulina, Nowicki Paweł
Tytuł: Konsekwencje przyjęcia tzw. nowych dyrektyw zamówieniowych dla krajowego porządku prawnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych / red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2015
Opis fiz.: S. 53-74
Seria: Państwo a Gospodarka ; [4]
ISBN: 978-83-935451-2-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

22/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł, Wierzbowski Marek
Tytuł: Nowe dyrektywy zamówieniowe a polskie prawo zamówień publicznych : uwagi de lege ferenda.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki i Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Wrocław : Presscom, 2015
Opis fiz.: S. 15-25
Seria: Przetargi Publiczne
ISBN: 978-83-64512-44-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych / red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2015
Opis fiz.: 295 s.
Seria: Państwo a Gospodarka ; [4]
ISBN: 978-83-935451-2-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

24/77

Autor: Grabowska-Szweicer Eliza, Mazurek Grzegorz, Nowicki Paweł, Pieprzyca Piotr, Zedlewski Krzysztof
Tytuł: Kryteria oceny ofert : vademecum.
Opis wydawn.: Wrocław : Presscom, 2015
Opis fiz.: 231 s.
Seria: Biblioteka Przetargi Publiczne
ISBN: 978-83-64512-51-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

25/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki i Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Wrocław : Presscom, 2015
Opis fiz.: 489 s.
Seria: Przetargi Publiczne
ISBN: 978-83-64512-44-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

26/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Stosowanie dyrektyw wprost.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 11 (120)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 16-20
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
ISSN: 1895-0825
Język: POL

27/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Partnerstwo innowacyjne.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 12 (121)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 13-15
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
ISSN: 1895-0825
Język: POL

28/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Jednolity Europejski Dokument Zamówień.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 2 (111)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 46-49
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
ISSN: 1895-0825
Język: POL

29/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych : rewolucja czy ewolucja?
Czasopismo: Zamawiający, nr 10
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 63-66
Pełny tytuł czasop.: Zamawiający : zamówienia publiczne w praktyce
ISSN: 2300-5610
Język: POL

30/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: GPA.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 71-75
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

31/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Koncesja na roboty budowlane lub usługi.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 87-91
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

32/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 321-325
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

33/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Wadium.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 334-341
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

34/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia koncesjonariuszy robót budowlanych.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 410-413
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

35/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia współfinansowane ze środków UE.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 450-454
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

36/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Dyrektywa klasyczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 50-54
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

37/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Dyrektywy unijne w sferze zamówień publicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 66-71
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

38/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Dyrektywy odwoławcze.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 62-66
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

39/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Dyrektywa sektorowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 57-61
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

40/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Dyrektywa obronna.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa zamówień publicznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Powałowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
Opis fiz.: S. 54-57
ISBN: 978-83-255-6373-8 ; eISBN: 978-83-255-6374-5
Język: POL

41/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Partnerstwo publiczno-prawne a nowelizacja systemu zamówień publicznych Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Partnerstwo publiczno-prywatne prawną formą realizacji zadań publicznych / red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2014
Opis fiz.: S. 142-164
Seria: Państwo a Gospodarka ; [2]
ISBN: 978-83-935451-1-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

42/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Ekonomiczne aspekty wyboru partnerstwa publiczno-prywatnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce / pod red. Grażyny Wrzeszcz-Kamińskiej, Izabeli Ścibiorskiej-Kowalczyk.
Opis wydawn.: Dobrzeń Wielki : Agencja Managerska Vip for You, 2014
Opis fiz.: S. 71-81
ISBN: 978-83-62804-04-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

43/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Still changing : ten years of public procurement in Poland after the accession to the European Union.
Tytuł wydawn. zbior.: Public policies creating processes in the European Union's system : 10 years after biggest enlargement / ed. by Radosław Potorski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Opis fiz.: S. 188-202
Seria: Copernicus Journal of Political Studies ; no. 2 (6)
ISBN: 978-83-64545-10-8
ISSN: 2299-4335
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

44/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne prawną formą realizacji zadań publicznych / red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2014
Opis fiz.: 216 s.
Seria: Państwo a Gospodarka ; [2]
ISBN: 978-83-935451-1-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

45/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł, Szwajdler Wojciech
Tytuł: Prawna regulacja podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej / red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Wojciech Szwajdler.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2014
Opis fiz.: 208 s.
Seria: Państwo a Gospodarka ; [3]
ISBN: 978-83-935451-3-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

46/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Czasopismo: Drwal, nr 9 (112)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 36-38
Pełny tytuł czasop.: Drwal
ISSN: 1733-4578
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Stosowanie komunikatu KE.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 10 (107)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 43-46
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

48/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Podwykonawstwo a nowe dyrektywy.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 2 (99)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 17-20
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

49/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Pomoc publiczna w zamówieniach.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 4 (101)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 25-28
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

50/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Nowe podejście do kryteriów oceny.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 6 (103)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 53-55
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

51/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Fakturowanie elektroniczne.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 7 (104)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 52-54
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

52/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Społeczne zamówienia publiczne w UE.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 9 (106)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 13-16
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

53/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych.
Czasopismo: Stud. BAS, nr 3 (39)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 79-100, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Partnerstwo publiczno-prywatne / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego i Kamilli Marchewki-Bartkowiak.
Pełny tytuł czasop.: Studia Biura Analiz Sejmowych
ISSN: 2080-2404 ; eISSN: 2082-0658
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

54/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym : studium administracyjnoprawne / Michał Kania. Katowice 2013.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 14
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 431-436
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

55/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: O potrzebie zamówień "in house" w gospodarce odpadami : uwagi de lege lata i de lege ferenda.
Tytuł wydawn. zbior.: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / pod red. Jana Grabowskiego, Katarzyny Pokryszki, Anny Hołdy-Wydrzyńskiej.
Opis wydawn.: Katowice : Uniwersytet Śląski : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2013
Opis fiz.: S. 466-480
ISBN: 978-83-60953-80-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

56/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Kontrola zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Kontrola zamówień publicznych : (monografia naukowa) : VI konferencja naukowa, 17-18 czerwca 2013 r., Wrocław / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy.
Opis wydawn.: Wrocław ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013
Opis fiz.: S. 391-399
ISBN: 978-83-88686-08-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

57/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Tytuł wydawn. zbior.: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy.
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013
Opis fiz.: S. 288-300
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-88686-26-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

58/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy.
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013
Opis fiz.: S. 41-54
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-88686-26-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

59/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne.
Tytuł wydawn. zbior.: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy.
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013
Opis fiz.: S. 423-438
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-88686-26-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

60/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Koncesja na roboty budowlane lub usługi.
Tytuł wydawn. zbior.: System zamówień publicznych w Polsce / red. Jacek Sadowy.
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013
Opis fiz.: S. 398-422
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-88686-26-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.500

61/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Unia gospodarcza i walutowa : nowy ład instytucjonalny?
Tytuł wydawn. zbior.: Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych : zagadnienia systemowe i instytucjonalne / pod red. Jana Galstera.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Opis fiz.: S. 359-377
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-7285-720-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

62/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych.
Opis wydawn.: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013
Opis fiz.: 87 s.
ISBN: 978-83-7633-260-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

63/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zmiany w dyrektywie.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 10 (95)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 53-55
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

64/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Dyrektywa sektorowa po zmianach.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 11 (96)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 52-54
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

65/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Dyrektywa o udzielaniu koncesji.
Czasopismo: Przetargi Publ., nr 12 (97)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 47-49
Pełny tytuł czasop.: Przetargi Publiczne
Język: POL

66/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako sposób realizacji inwestycji publicznych : zarys problematyki.
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo a gospodarka / red. A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo KNPPG, 2012
Opis fiz.: S. 90-98
Seria: Państwo a Gospodarka ; [1]
ISBN: 978-83-935451-0-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

67/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia publiczne jako instrument gwarantujący efektywność wydatków w realizacji projektów unijnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych : (monografia naukowa) : V konferencja naukowa, 17-18 września 2012 r., Sopot / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2012
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 91-101
ISBN: 978-83-88686-24-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia publiczne jako instrument gwarantujący efektywność wydatków w realizacji projektów unijnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych : (monografia naukowa) : V konferencja naukowa, 17-18 września 2012 r., Sopot / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy.
Opis wydawn.: Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2012
Opis fiz.: S. 91-101
ISBN: 83-88686-24-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

69/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Polityka spójności Unii Europejskiej a system zamówień publicznych : reguły udzielania zamówień w realizacji projektów unijnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r., Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek.
Opis wydawn.: Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011
Opis fiz.: S. 119-129
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

70/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Opis fiz.: 107 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

71/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Zamówienia "in house" i ich dopuszczalność w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej : monografia naukowa / pod red. Andrzeja Borowicza [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2010
Opis fiz.: S. 115-124
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Polityka spójności Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu / pod red. Jana Galstera.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010
Opis fiz.: S. 611-646
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.500

73/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Pozycja ustrojowa prokuratury RP na tle zasady trójpodziału władzy.
Tytuł wydawn. zbior.: Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Stanisława Jędrzejewskiego / [red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo TNOiK, 2009
Opis fiz.: S. 577-594
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Instytucjonalne gwarancje praworządności w Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Praworządność i jej gwarancje / pod red. Dariusza Kali.
Opis wydawn.: Warszawa : Kluwer, 2009
Opis fiz.: S. 122-133
Seria: Monografie / Wolters Kluwer Polska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/77

Autor: Nowicki Henryk, Nowicki Paweł
Tytuł: Warunki prawne podejmowania działalności gospodarczej typu "spin-off".
Opis wydawn.: Toruń : ECWM, 2008
Opis fiz.: 24 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: EUROJUST : współpraca Prokuratury RP z organami prokuratorskimi państw Unii Europejskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Od starej do nowej Europy? : kierunki integracji europejskiej / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy, Joanny Modrzyńskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Mado, 2005
Opis fiz.: S. 81-88
Seria: Problemy Współczesnego Świata ; nr 3
Język: POL

77/77

Autor: Nowicki Paweł
Tytuł: Etyka prokuratora.
Czasopismo: Prokurator, nr 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 7-23
Pełny tytuł czasop.: Prokurator
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK