Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Marcin Drewek

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Charakter prawny umowy o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe.
Czasopismo: Acta Iuris Stetin., Z. 19
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 175-196, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Iuris Stetinensis
ISSN: 2083-4373
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

2/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Kwestia ważności testamentu w prawie amerykańskim na przykładzie stanu Teksas.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 20
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 99-122, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
DOI: 10.12775/SIT.2017.006
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

3/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa : aspekt konstytucyjnoprawny / Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Bogusław Ulijasz. Toruń 2017.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 21
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 405-414, streszcz. ang.
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
DOI: 10.12775/SIT.2017.045
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.250

4/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: The landlord's lien in comparative perspective of common and civil (Polish) law : selected issues.
Czasopismo: Comp. Law Rev., Vol. 22
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 55-73
Pełny tytuł czasop.: Comparative Law Review
ISSN: 0866-9449
DOI: 10.12775/CLR.2016.008
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

5/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Oddanie gruntu do korzystania w celu eksploatacji turbin wiatrowych a kwestia pożytków z rzeczy.
Czasopismo: Monit. Praw., R. 24 nr 14
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 779-781
Pełny tytuł czasop.: Monitor Prawniczy
ISSN: 1230-6509
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

6/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2015 r., V CSK 330/14.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 18
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 185-195
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
DOI: 10.12775/SIT.2016.010
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2015 r., IV CSK 141/15.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 19
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 297-309
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
DOI: 10.12775/SIT.2016.027
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

8/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Ograniczenie sankcji nieważności czynności prawnej : postanowienie SN z 19.4.2012 r., IV CSK 449/11, Legalis / [glosa].
Czasopismo: Monit. Praw., R. 23 nr 1
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 42-44
Pełny tytuł czasop.: Monitor Prawniczy
ISSN: 1230-6509
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

9/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. I CSK 477/13.
Tytuł równoległy: Comment on the Judgement of the Supreme Court of 24 June 2014, I CSK 477/13.
Czasopismo: Prz. Prawa Ochr. Śr., nr 4
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 129-137
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
ISSN: 2080-9506
DOI: 10.12775/PPOS.2015.043
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

10/10

Autor: Drewek Marcin
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2013 r., IV CSK 44/13.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 17
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 289-296
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
DOI: 10.12775/SIT.2015.30
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000