ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Funkcja symboliczna ustawy.
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucjonalizm polski : refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Szmyta / red. nauk. Agnieszka Gajda [et al.].
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
Opis fiz.: S. 633-641
ISBN: 978-83-7865-969-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/219

Autor: Drinóczi Tímea, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: COVID-19 in Hungary and Poland : extraordinary situation and illiberal constitutionalism.
Czasopismo: Theory Pract. Legisl.
Opis wydawn.: 2020
Opis fiz.: S. 1-22
Pełny tytuł czasop.: Theory and Practice of Legislation
ISSN: 2050-8840 ; eISSN: 2050-8859
DOI: 10.1080/20508840.2020.1782109
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

3/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Constitutional Court within illiberal constitutionalism : Polish experience.
Tytuł wydawn. zbior.: Development of constitutional law through constitutional justice : landmark decisions and their impact on constitutional culture : XX International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Gdańsk, 20-23 September 2018 = Le développement du droit constitutionnelle : les grandes décisions et leur impact sur la culture constitutionnelle : XXème Congrès International der Droit Constitutionnel Européen et Comparé, Gdańsk, 20-23 Septembre 2018 / eds.: Rainer Arnold, Anna Rytel-Warzocha, Andrzej Szmyt.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
Opis fiz.: S. 27-36
ISBN: 978-83-7865-932-7
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Rada sądownictwa w Holandii.
Tytuł równoległy: The council for the judiciary in the Netherlands
Czasopismo: Acta UWr. Prz. Prawa Adm., Z. 119
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 71-82, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji
ISSN: 0137-1134
DOI: 10.19195/0137-1134.119.7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 40.000

5/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Tarnowska Anna, Włoch Wojciech
Tytuł: Nation - delegation - constitutuion : reconsidering role of religion in Polish identity development.
Czasopismo: Bratisl. Law Rev., Vol. 3 no. 1
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 6-25
Pełny tytuł czasop.: Bratislava Law Review
ISSN: 2585-7088
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

6/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Illiberal judicialisation of politics in Poland.
Czasopismo: Comp. Law Rev., Vol. 25
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 198-213
Pełny tytuł czasop.: Comparative Law Review
ISSN: 0866-9449 ; eISSN: 2391-7644
DOI: 10.12775/CLR.2019.006
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

7/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Illiberal democracy in action : Polish kind of symbolic legislation.
Czasopismo: Eur. Stud., Vol. 6
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 270-280
Pełny tytuł czasop.: European Studies : the review of European law, economics and politics
ISSN: 1805-8809 ; eISSN: 2464-6695
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/219

Autor: Drinóczi Tímea, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Illiberal constitutionalism : the case of Hungary and Poland.
Czasopismo: Ger. Law J., Vol. 20 no. 8
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 1140-1166
Pełny tytuł czasop.: German Law Journal
; eISSN: 2071-8322
DOI: 10.1017/glj.2019.83
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Kontrola konstytucyjności prawa w Holandii : mit czy rzeczywistość?
Tytuł równoległy: Constitutional review in the Netherlands : myth or reality?
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 74 z. 12
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 3-23, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
ISSN: 0031-0980
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 70.000

10/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Polski przypadek judicialization of politics : kilka słów o roli TK po 2015 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi / pod red. Ryszarda Balickiego, Mariusza Jabłońskiego.
Opis wydawn.: Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
Opis fiz.: S. 57-63
Seria: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. E-Monografie ; nr 114
ISBN: 978-83-66066-00-7 ; eISBN: 978-83-66066-01-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

11/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Jasiak Anna
Tytuł: De Republiek Polen.
Tytuł wydawn. zbior.: Het staatsrecht van 7 Europese landen : Belgie, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italie, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden / onder red. van L. F. M. Besselink [et al.].
Opis wydawn.: Deventer : Wolters Kluwer, 2018
Opis fiz.: S. 257-315
ISBN: 978-90-13-13370-7
Język: DUT
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

12/219

Autor: Włoch Wojciech, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Cnotliwi sędziowie : kilka słów o powściągliwości sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Potentia non est nisi da bonum : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu / red. nauk. Maciej Serowaniec, Agnieszka Bień-Kacała, Aleksandra Kustra-Rogatka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2018
Opis fiz.: S. 871-885
ISBN: 978-83-7285-851-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

13/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna, Serowaniec Maciej
Tytuł: European solidarity with connection to migration crisis : Polish legal measures vs. populist morality.
Tytuł wydawn. zbior.: Respecting national identity and principle of loyalty in EU law : borders, conflict, harmonisation : Bratislava Legal Forum 2018 : collection of papers from the international academic conference, 22nd-23rd of February 2018 / eds.: Jozef Andraško, Juraj Hamuľák, Silvia Senková.
Opis wydawn.: Bratislava : Comenius University. Faculty of Law, 2018
Opis fiz.: S. 55-63
; eISBN: 978-80-7160-483-9
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/219

Autor: Serowaniec Maciej, Bień-Kacała Agnieszka, Kustra-Rogatka Aleksandra
Tytuł: Potentia non est nisi da bonum : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu / red. nauk. Maciej Serowaniec, Agnieszka Bień-Kacała, Aleksandra Kustra-Rogatka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2018
Opis fiz.: 941, [3] s., [8] s. tabl. kolor.
ISBN: 978-83-7285-851-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

15/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zwierzchnictwo, kierowanie i dowodzenie w warunkach zbiorowej obrony (kilka uwag w kontekście konstytucyjnych unormowań).
Tytuł wydawn. zbior.: Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji jego jubileuszu / pod red. Stanisława Bożyka i Artura Olechno.
Opis wydawn.: Białystok : Temida 2, 2018
Opis fiz.: S. 573-586
ISBN: 978-83-65696-00-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

16/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Serowaniec Maciej, Witkowska-Chrzczonowicz Katarzyna
Tytuł: National security issues in Poland : current perspective.
Czasopismo: Acta Hum., no. 1
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 35-54
Pełny tytuł czasop.: Acta Humana : Emberi Jogi Közlemények
ISSN: 0866-6628
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

17/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Równość czy hierarchiczność? Kilka słów o wartościach w państwie, prawie i społeczeństwie.
Tytuł równoległy: Equality or hierarchy? A few words about values in the state, law and society.
Czasopismo: Gdań. Stud. Praw., T. 40
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 17-30, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce 1997-2017 / pod red. Anny Rytel-Warzochy i Piotra Uziębły.
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Studia Prawnicze
ISSN: 1734-5669
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

18/219

Autor: Drinóczi Tímea, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Extra-legal particularities and illiberal constitutionalism : the case of Hungary and Poland.
Czasopismo: Hung. J. Leg. Stud., Vol. 59 no. 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 338-354
Pełny tytuł czasop.: Hungarian Journal of Legal Studies
ISSN: 2498-5473 ; eISSN: 2560-1067
DOI: 10.1556/2052.2018.59.4.2
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

19/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Tarnowska Anna, Włoch Wojciech
Tytuł: The nation, delegation, and constitutional change in Poland.
Czasopismo: Hung. J. Leg. Stud., Vol. 59 no. 4
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 355-377
Pełny tytuł czasop.: Hungarian Journal of Legal Studies
ISSN: 2498-5473 ; eISSN: 2560-1067
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

20/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi w świetle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / Michał Szewczyk. Warszawa 2018.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 4 (44)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 285-288
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2018.04.16
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

21/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Tarnowska Anna
Tytuł: Power of authority : a few words about the Chief of State one hundred years ago and the present.
Tytuł równoległy: Siła autorytetu : kilka słów o Naczelniku Państwa sto lat temu i naszych czasów.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 6 (46)
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 125-135, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2018.06.10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

22/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Polski przypadek judicialization of politics : wpływ na prawo wyborcze.
Tytuł równoległy: The Polish case of the judicialization of politics : the impact on electoral law.
Czasopismo: Stud. Wybor., T. 25
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 7-15, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Wyborcze
ISSN: 1898-0082 ; eISSN: 2450-9337
DOI: 10.26485/SW/2018/25/1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

23/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Immunitet parlamentarny w Holandii.
Tytuł wydawn. zbior.: Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich / red. nauk. Sabina Grabowska i Joanna Juchniewicz.
Opis wydawn.: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
Opis fiz.: S. 141-151
ISBN: 978-83-7996-506-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

24/219

Autor: Drinóczi Tímea, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Illiberal constitutionalism in Hungary and Poland : the case of judicialization of politics.
Tytuł wydawn. zbior.: Liberal constitutionalism : between individual and collective interests / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Lóránt Csink, Tomasz Milej, Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 73-108
Seria: Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 978-83-64458-11-8 ; eISBN: 978-83-64458-12-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

25/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasada władztwa daninowego w świetle Konstytucji RP z 1997 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Minikomentarz dla maksiprofesora : księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego / red. nauk. Marek Zubik.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2017
Opis fiz.: S. 883-891
ISBN: 978-83-7666-507-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

26/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Csink Lóránt, Milej Tomasz, Serowaniec Maciej
Tytuł: Liberal constitutionalism : between individual and collective interests / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Lóránt Csink, Tomasz Milej, Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 277 s.
Seria: Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 978-83-64458-11-8 ; eISBN: 978-83-64458-12-5
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

27/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Źródła prawa.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej / red. Jerzy Posłuszny, Wiesław Skrzydło, Krzysztof Eckhardt.
Opis wydawn.: Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Rzeszowska Szkoła Wyższa, 2017
Wydanie: Stan prawny: wrzesień 2017 r.
Opis fiz.: S. 118-140
ISBN: 978-83-88009-39-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

28/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Witkowski Zbigniew
Tytuł: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w świetle unormowań Konstytucji RP z 1997 roku.
Tytuł wydawn. zbior.: Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Bałabana / red. nauk. Jerzy Ciapała i Przemysław Mijal.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017
Opis fiz.: S. 29-43
ISBN: 978-83-7666-485-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

29/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Poland within the EU : dealing with the populist agends.
Czasopismo: Osteur.-Recht, Jg. 63 H. 4
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 428-443
Pełny tytuł czasop.: Osteuropa-Recht
ISSN: 0030-6444 ; eISSN: 2366-6730
DOI: 10.5771/0030-6444-2017-4-428
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

30/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Jackiewicz Andrzej
Tytuł: Militant democracy : demokracja, która sama się obroni (?).
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 72 z. 8
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 25-41, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
ISSN: 0031-0980
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

31/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Gloss to the judgment of Constitutional Tribunal of 16 March 2017 (Kp 1/17).
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 4 (38)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 256-262
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2017.04.15
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

32/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Informal constitutional change : the case of Poland.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 6 (40)
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 199-218, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2017.06.13
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

33/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Dissolution of political parties by the Polish Constitutional Tribunal in light of the Venice Commission's standards and decisions.
Czasopismo: Stud. Iurid. Auctorit. Univ. Pécs Publ., Vol. 154
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 29-44
Uwaga: Tom zawiera: Essays of Faculty of Law University of Pécs Yearbook of 2016.
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata
ISSN: 0324-5934
ISSN: 2061-8824
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

34/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Kacała Tomasz
Tytuł: Działania psychologiczno-dezinformacyjne rosyjskich służb specjalnych.
Czasopismo: Stud. Politol., Vol. 43
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 148-164, il.; streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Politologiczne
ISSN: 1640-8888
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

35/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Agnieszka Bień-Kacała [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 131-142
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]
ISBN: 978-83-231-3538-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

36/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Kacała Tomasz
Tytuł: Postępowanie z osobami zatrzymanymi w NATO i Siłach Zbrojnych RP.
Tytuł wydawn. zbior.: Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fiz.: S. 583-597, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-8019-225-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

37/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasada równości : orzeczenie z dnia 3 września 1996 r. K 10/96 : komentarz.
Tytuł wydawn. zbior.: Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / red. nauk. Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016
Opis fiz.: S. 179-197
ISBN: 978-83-8092-312-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

38/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: L'esperienza del bicameralismo imperfetto nella teoria e nella prassi della Repubblica di Polonia.
Tytuł wydawn. zbior.: Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo : esperienze e prospettive in Italia e Polonia : atti del V Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, Venezia, 19-20 giugno 2014 = Parlamenty narodowe, polityki publiczne i rządy : doświadczenia i perspektywy w Polsce i we Włoszech : akta V Kolokwium włosko-polskie poświęcone zmianom instytucyjnym, Wenecja, 19-20 czerwca 2014 / a cura di Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale.
Opis wydawn.: Padova : CEDAM, 2016
Opis fiz.: S. 190-214, streszcz. pol., ang.
Seria: Collana di Quaderni. Nuova Serie ; 15
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
ISBN: 978-88-13-36098-6
Język: ITA
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

39/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Serowaniec Maciej
Tytuł: Concept of security and its types.
Tytuł wydawn. zbior.: Security in V4 constitutions and political practices / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 15-21
ISBN: 978-83-231-3547-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

40/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Category of security in light of Polish Constitution.
Tytuł wydawn. zbior.: Security in V4 constitutions and political practices / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 39-62
ISBN: 978-83-231-3547-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

41/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: European acquis in field of security.
Tytuł wydawn. zbior.: Security in V4 constitutions and political practices / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 25-35
ISBN: 978-83-231-3547-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

42/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Comparative conclusions.
Tytuł wydawn. zbior.: Security in V4 constitutions and political practices / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 203-220
ISBN: 978-83-231-3547-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

43/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Jirásek Jiří, Cibulka Ľubor, Drinóczi Tímea
Tytuł: Security in V4 constitutions and political practices / ed. by Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 220 s.
ISBN: 978-83-231-3547-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

44/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Jirásek Jiří, Cibulka Ľubor, Drinóczi Tímea
Tytuł: Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Agnieszka Bień-Kacała, Jiří Jirásek, Ľubor Cibulka, Tímea Drinóczi.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 395, [2] s.
ISBN: 978-83-231-3538-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

45/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Absolutorium.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 13-14
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

46/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Akt normatywny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 16-17
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

47/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Cywilna i demokratyczna kontrola nad Siłami Zbrojnymi RP.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 37-38
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Daniny publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 41-43
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 59
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Konstytucja.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 139-142
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Multicentryczność systemu źródeł prawa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 185-187
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 191-192
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Nakładanie danin publicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 196-198
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Narodowy Bank Polski.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 198-200
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Obowiązek ponoszenia ciężarów i danin publicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 209-210
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ogłaszanie aktów prawnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 223-224
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Podatki.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 238-239
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Podatki i opłaty lokalne.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 239-240
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

59/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Prawo obowiązujące powszechnie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 275-276
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Prawo obowiązujące wewnętrznie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 273-275
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

61/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Rada Polityki Pieniężnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 309
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Regulamin parlamentarny.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 317-318
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Rozporządzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 325-327
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Równowaga budżetowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 328-329
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Skarb Państwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 357-358
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: System źródeł prawa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 391-392
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Uchwała.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 403-404
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Umowy międzynarodowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 404-405
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ustawa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 405-407
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ustawa budżetowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 407-408
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ustawa podatkowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 408-410
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Vacatio legis.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 413-414
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Prawo miejscowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 6: Prawo konstytucyjne / [red. nauk. Anna Łabno].
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2016
Wydanie: Wyd. 2, rozszerz.
Opis fiz.: S. 272-273
ISBN: 978-83-64556-05-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasady podziału władzy w Holandii.
Tytuł wydawn. zbior.: Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich. T. 1 / red. nauk. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski.
Opis wydawn.: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016
Opis fiz.: S. 27-45
ISBN: 978-83-7996-307-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

75/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Polish Constitutional Tribunal : a systemic reform or a hasty political change.
Czasopismo: DPCE Online, no. 1
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 1-14
Pełny tytuł czasop.: DPCE Online
; eISSN: 2037-6677
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

76/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Marcin Konarski, Marek Woch. Warszawa 2014.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 1 (29)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 189-193
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2016.01.10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

77/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. (Ts 156/12)
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 2 (30)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 225-230
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2016.02.13
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

78/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Konstytucyjne podstawy prawa do sądu : (zasada ustawowej regulacji władzy sądowniczej).
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 3 (31)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 15-29, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2016.03.01
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

79/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Legal status of the Commander-in-Chief of the Polish Armed Forces.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 6 (34)
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 297-311, streszcz. pol.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2016.06.16
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

80/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Problematyka partii politycznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 12
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 25-41, streszcz. ang., wł.
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
DOI: 10.12775/TSP-W.2016.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

81/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Państwowa Komisja Wyborcza a konstytucyjny system źródeł prawa.
Tytuł wydawn. zbior.: Problemy konstytucyjne / Joanna Juchniewicz, Marcin Dąbrowski.
Opis wydawn.: Olsztyn : Katedra Prawa Konstytucyjnego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
Opis fiz.: S. 72-90
ISBN: 978-83-62383-67-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

82/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Serowaniec Maciej
Tytuł: Dyrektywa współdziałania egzekutywy w świetle Konstytucji RP z 1997 r. : kilka przypadków z dziedziny spraw zagranicznych i bezpieczeństwa państwa.
Tytuł równoległy: The principle of cooperation between the organs of executive power in the Polish Constitution of 1997 : selected cases in the field of foreign affairs and security.
Tytuł wydawn. zbior.: Proměny dělby moci : dělba moci v ústavním systému České republiky a Polské republiky : sborník z IV. česko-polského právnického semináře / eds.: Jiří Jirásek a Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Olomouc : Iuridicum Olomoucense ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého, 2015
Opis fiz.: S. 129-149, streszcz. ang.
Seria: Acta Iuridica Olomucensia : sborníky
ISBN: 978-80-87382-73-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

83/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Suwerenność państwa i zwierzchnictwo narodu a status prawny jednostki.
Tytuł wydawn. zbior.: Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych : zagadnienia wybrane / red. Anna Frankiewicz-Bodynek, Anna Pawlak.
Opis wydawn.: Kraków : AT Wydawnictwo, 2015
Wydanie: Stan prawny na 1 czerwca 2015 r.
Opis fiz.: S. 27-37, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-63910-47-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

84/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień-Kacała.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2015
Wydanie: Wyd. 15, stan prawny na 31 stycznia 2015 r.
Opis fiz.: 709, [1] s.
ISBN: 978-83-7285-775-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

85/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Nr 2 (24) / [red. nauk. numeru Agnieszka Bień-Kacała].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Opis fiz.: 232 s.
ISSN: 2082-1212
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Mafia - proliferujący rak wewnętrznej tkanki państwa włoskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Mikulego [et al.].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015
Opis fiz.: S. 705-716
ISBN: 978-83-7666-392-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

87/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Are the competences vested in the state or in the nation.
Czasopismo: Ann. Univ. Apulensis Ser. Jurisprud., Vol. 18
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 132-141
Pełny tytuł czasop.: Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia
ISSN: 1454-4075
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

88/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Wróblewska Iwona
Tytuł: Akty prawa miejscowego z perspektywy 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce.
Czasopismo: Gdań. Stud. Praw., T. 34
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 335-347, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: 25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce / pod red. Tomasz Bąkowskiego.
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Studia Prawnicze
ISSN: 1734-5669
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

89/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Władza ustrojodawcza w konstytucjonalizmie niemieckim / Michał Bożek. Warszawa 2013.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 70 z. 7
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 115-119
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
ISSN: 0031-0980
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 13.000

90/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Bezpieczeństwo w konstytucji RP z 1997 r. : wstępna diagnoza.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 2 (24)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 11-28, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

91/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Znaczenie prawne wstępu do Konstytucji RP z 1997 roku : rozważania oparte na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego / Kamil Andrzej Strzępek.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 4 (26)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 187-192
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2015.04.10
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

92/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Kacała Tomasz
Tytuł: The relations among the Polish Armed Forces' Management Entities depicted in the 1997.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 6 (28)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 187-192
Uwaga: Oryg. pol. w: Przegląd Sejmowy R. 23 nr 5 2015 S. 41-53.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
DOI: 10.15804/ppk.2015.06.08
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

93/219

Autor: Rakoczy Bartosz, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego w świetle Konstytucji RP z 1997 roku.
Tytuł równoległy: Family homestead as the foundation of the agrarian system in the light of the Constitution of 1997.
Czasopismo: Prz. Prawa Ochr. Śr., nr 3
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 9-33, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
ISSN: 2080-9506
DOI: 10.12775/PPOS.2015.028
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

94/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Jeszcze o aktach prawa wewnętrznego : z Adamem Krzywoniem nieco polemicznie.
Tytuł równoległy: Some new comments on internal legal enactments : a slight polemic ageinst Adam Krzywoń.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 23 nr 3
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 47-56, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
ISSN: 1230-5502
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

95/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Kacała Tomasz
Tytuł: Zwierzchnictwo, kierowanie i dowodzenie w Siłach Zbrojnych RP na tle regulacji konstytucyjnej.
Tytuł równoległy: Headship, control and command of the Polish Armed Forces in the context of constitutional regulations.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 23 nr 5
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 41-53, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
ISSN: 1230-5502
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

96/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ústavní odpovědnost v ústavním systému Polské Republiky / Maxim Tomoszek. Praha 2013.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 23 nr 6
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 206-209
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
ISSN: 1230-5502
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

97/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych / Joanna Wegner-Kowalska. Toruń 2013.
Czasopismo: Stud. Zakr. Nauk Prawnoustr., T. 5
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 255-259
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych
ISSN: 1899-4601 ; eISSN: 2449-9005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

98/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Równowaga budżetowa jako wartość konstytucyjna versus ochrona praw jednostki?
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : studia prawne. T. 3: Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi / red. nauk. Marian Grzybowski.
Opis wydawn.: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z. o.o - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Opis fiz.: S. 131-143
ISBN: 978-83-7571-304-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

99/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Siły zbrojne RP - próba identyfikacji współczesnego celu funkcjonowania.
Tytuł wydawn. zbior.: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 2 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia.
Opis wydawn.: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2014
Opis fiz.: S. 394-404, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7666-294-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

100/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: The Tribunal of state and constitutional accountability in Poland.
Czasopismo: Ann. Univ. Apulensis Ser. Jurisprud., Vol. 17
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 16-24
Pełny tytuł czasop.: Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia
ISSN: 1454-4075
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

101/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Uczciwość ustawodawcy daninowego.
Czasopismo: Gdań. Stud. Praw., T. 31
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 541-549, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Studia Prawnicze
ISSN: 1734-5669
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

102/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Akty prawa wewnętrznego stanowione przez prezydenta RP.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 2 (18)
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 27-40, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN: 2082-1212
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

103/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. (sygn. akt K 17/13).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 22 nr 6
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 157-164
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
ISSN: 1230-5502
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

104/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Adam Krzywoń. Warszawa 2011.
Czasopismo: Stud. Zakr. Nauk Prawnoustr., T. 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 183-186
Pełny tytuł czasop.: Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych
ISSN: 1899-4601 ; eISSN: 2449-9005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

105/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źródeł prawa Republiki Włoskiej / Kamila Doktór-Bindas. Warszawa 2013.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 10
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 231-237
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
DOI: 10.12775/TSP-W.2014.014
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

106/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Równowaga budżetowa a bezpieczeństwo państwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP. T. 2 / red. nauk. Jarosław Wołejszo, Andrzej Lis, Robert Reczkowski.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 2013
Opis fiz.: S. 52-65
ISBN: 978-83-936098-2-6
ISBN: 978-83-936098-0-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

107/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Źródła prawa samorządowego w Konstytucji RP.
Tytuł wydawn. zbior.: Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy / red. Wiesław Skrzydło [et al.].
Opis wydawn.: Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2013
Opis fiz.: S. 164-197
Uwaga: Toż w jęz. ukr.: Džerela samovrâdnogo prava v Konstitucìï Pol'ŝì. W: Osnovi svobodi ob'ednuvatisâ ta princip samovrâdnostì v konstitucìjnomu pravì Pol'ŝì ì Ukraïni / red. Volodimir Šapoval [et al.]. Žešuv ; Peremišel : Viŝa Škola Prava ì Admìnìstracìï, 2013. S. 170-205
ISBN: 978-83-63666-69-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

108/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zgromadzenie Narodowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Wydanie: Wyd. 14, stan prawny na dzień 15 października 2013 r.
Opis fiz.: S. 344-349
ISBN: 978-83-7285-733-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

109/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Wydanie: Wyd. 14, stan prawny na dzień 15 października 2013 r.
Opis fiz.: S. 653-693
ISBN: 978-83-7285-733-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

110/219

Autor: Kustra Aleksandra, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Wydanie: Wyd. 14, stan prawny na dzień 15 października 2013 r.
Opis fiz.: S. 490-553
ISBN: 978-83-7285-733-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

111/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Wydanie: Wyd. 14, stan prawny na dzień 15 października 2013 r.
Opis fiz.: S. 640-652
ISBN: 978-83-7285-733-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

112/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Wydanie: Wyd. 14, stan prawny na dzień 15 października 2013 r.
Opis fiz.: S. 228-266
ISBN: 978-83-7285-733-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

113/219

Autor: Galster Jan, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. [nauk.] Zbigniew Witkowski ; [aut.] Jan Galster [et al.] ; współpr. Maciej Serowaniec.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Wydanie: Wyd. 14, stan prawny na dzień 15 października 2013 r.
Opis fiz.: S. 19-50
ISBN: 978-83-7285-733-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

114/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / red. nauk. Zbigniew Witkowski, Agnieszka Bień- Kacała.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Opis fiz.: 426, [1] s.
ISBN: 978-83-7285-703-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

115/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Opis fiz.: 445, [1] s.
ISBN: 978-83-231-3064-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

116/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Candido De Martina Gian, Bień-Kacała Agnieszka, Serowaniec Maciej
Tytuł: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. T. 9 / red. nacz. Zbigniew Witkowski ; red. tomu Z. Witkowski, Gian Candido de Martina, Agnieszka Bień-Kacała, Maciej Serowaniec.
Tytuł równoległy: Studi Polacco-Italiani di Toruń.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
Uwaga: Rocznik
Język: POL, ITA
Praca afiliowana przez UMK

117/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Suwerenność państwa a nakładanie danin publicznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T. 1 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013
Opis fiz.: S. 332-344, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7666-242-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

118/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r. : aspekt formalny.
Tytuł wydawn. zbior.: Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej : w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. Andrzeja Bałabana, Jerzego Ciapały i Przemysława Mijala.
Opis wydawn.: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2013
Opis fiz.: S. 171-177
ISBN: 978-83-933087-4-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

119/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Polskie symbole narodowe.
Czasopismo: Monit. Prawny Proboszcza, Nr 16
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 8-10
Pełny tytuł czasop.: Monitor Prawny Proboszcza
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Wpływ rozwiązań europejskich na sferę krajowych rachunków publicznych.
Czasopismo: Tor. Stud. Pol.-Włoskie, T. 9
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 201-223, streszcz. ang., wł.
Pełny tytuł czasop.: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie
ISSN: 2083-1986 ; eISSN: 2391-7865
DOI: 10.12775/TSP-W.2013.010
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

121/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Tarnowska Anna
Tytuł: Zofia Wasik (1934-1996).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011 : sylwetki uczonych / pod red. Andrzeja Szmyta, Pawła Sarneckiego, Ryszarda Mojaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012
Opis fiz.: S. 387-391, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Tarnowska Anna
Tytuł: Wacław Komarnicki (1891-1954).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011 : sylwetki uczonych / pod red. Andrzeja Szmyta, Pawła Sarneckiego, Ryszarda Mojaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012
Opis fiz.: S. 202-209, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

123/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Tarnowska Anna
Tytuł: Edmund Mizerski (1921-1999).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011 : sylwetki uczonych / pod red. Andrzeja Szmyta, Pawła Sarneckiego, Ryszarda Mojaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012
Opis fiz.: S. 244-248, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

124/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Kustra Aleksandra
Tytuł: Wiktor Kornatowski (1911-1975).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucjonaliści polscy 1918-2011 : sylwetki uczonych / pod red. Andrzeja Szmyta, Pawła Sarneckiego, Ryszarda Mojaka.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012
Opis fiz.: S. 210-215, il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

125/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: "Mania ustawodawcza" - przewlekła choroba polskiego parlamentu i metody jej leczenia.
Tytuł wydawn. zbior.: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa profesora Mariana Filara. T. 2 / red. nauk. Andrzej Adamski [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fiz.: S. 536-545
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

126/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: O potrzebie redefinicji terminu "organ państwa".
Tytuł wydawn. zbior.: W służbie dobru wspólnemu : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu / pod red. Ryszarda Balickiego, Małgorzaty Masternak-Kubiak.
Opis wydawn.: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2012
Opis fiz.: S. 404-410
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

127/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: O definiowaniu danin publicznych raz jeszcze : uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. (P 9/09).
Tytuł wydawn. zbior.: Zagadnienia prawa konstytucyjnego : księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fiz.: S. 517-529
Seria: Państwo i Prawo wobec Współczesnych Wyzwań ; 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

128/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Prawa człowieka i ich ochrona w świetle Konstytucji RP.
Czasopismo: Prawo Adm., T. 10
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 85-97
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

129/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz. Olsztyn 2010.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 20 nr 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 237-243
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

130/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finansowanie partii politycznych w Polsce : studium porównawcze / Mariusz Bidziński. Warszawa 2011.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 20 nr 3
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 255-259
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

131/219

Autor: Witkowski Zbigniew, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Bikameralizm w teorii i w praktyce Rzeczypospolitej Polskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Ústavní systém České Republiky a Polské Republiky po přistoupení k Evropské Unii : II. česko-polský právnický seminář, Praha, 23.-24. září 2010 / eds. Věra Jirásková, Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Praha : Nakladatelství Leges, 2011
Opis fiz.: S. 59-82, streszcz. czes.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

132/219

Autor: Kustra Aleksandra, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
Wydanie: Wyd. 13, stan prawny na dzień 1 marca 2011 r.
Opis fiz.: S. 493-556
Uwaga: Rozdz.: 15.1 / A. Kustra, s. 493-532 ; 15.2 / A. Bień-Kacała, s. 533-553.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

133/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
Wydanie: Wyd. 13, stan prawny na dzień 1 marca 2011 r.
Opis fiz.: S. 230-269
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

134/219

Autor: Galster Jan, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
Wydanie: Wyd. 13, stan prawny na dzień 1 marca 2011 r.
Opis fiz.: S. 19-50
Uwaga: Rozdz.: 1.1-1.2 / J. Galster, s. 19-25 ; 1.3 / A. Bień-Kacała, s. 25-49.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

135/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
Wydanie: Wyd. 13, stan prawny na dzień 1 marca 2011 r.
Opis fiz.: S. 642-654
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

136/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
Wydanie: Wyd. 13, stan prawny na dzień 1 marca 2011 r.
Opis fiz.: S. 655-695
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

137/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zgromadzenie Narodowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
Wydanie: Wyd. 13, stan prawny na dzień 1 marca 2011 r.
Opis fiz.: S. 346-351
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

138/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasada ustawowej regulacji władzy sądowniczej jako gwarancja niezależności sądów
Tytuł wydawn. zbior.: Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 1: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji / red. nauk. Jerzy Jaskiernia
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Opis fiz.: S. 452-465, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

139/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Pozycja ustrojowa Prezydenta RP : tezy referatu.
Tytuł wydawn. zbior.: Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata / pod red. Radosława Zycha.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 13-16
ISBN: 978-83-231-2659-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

140/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / Karolina Karpus. Toruń 2003.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 4
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 227-231
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

141/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. (sygn. akt K 35/09).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 19 nr 2
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 172-178
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

142/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Rączka Magdalena
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. (sygn. akt SK 10/08).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 19 nr 4
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 135-142
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

143/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 343-345
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

144/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Mienie województwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 400-401
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

145/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Obligacje komunalne.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 437-438
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

146/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Samorządowe zakłady budżetowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 731-732
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

147/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Jednostka budżetowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 319-320
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

148/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 310-311
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

149/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Gospodarstwo pomocnicze.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 296-297
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

150/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 207-208
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

151/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Encyklopedia samorządu terytorialnego / pod red. Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Bogumiła Szmulika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
Opis fiz.: S. 101-102
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

152/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Islandii.
Tytuł wydawn. zbior.: Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich / pod red. Sabiny Grabowskiej i Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
Opis fiz.: S. 158-162
Język: POL

153/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ograniczenie finansowania partii politycznych z budżetu państwa a równowaga budżetowa w dobie kryzysu (uwagi na tle wyroku TK z 20 stycznia 2010, Kp 6/09)
Tytuł wydawn. zbior.: Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność : refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym : część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / red. nauk. Jerzy Oniszczuk.
Opis wydawn.: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010
Opis fiz.: S. 357-364
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

154/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Wolność słowa lekarza (art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej) w świetle wyroku ETPC z 16 grudnia 2008 r. (53025/99) oraz wyroku TK z 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07).
Tytuł wydawn. zbior.: Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 / pod red. Jerzy Jaskierni.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
Opis fiz.: S. 266-280, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

155/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r. : sygn. akt K 58/07
Czasopismo: Prawo Adm., T. 9
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 309-317
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Język: POL

156/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Rączka Magdalena
Tytuł: Przedterminowe zakończenie pełnomocnictw parlamentu na przykładzie Polski i Czech.
Czasopismo: Prz. Prawa Konst., nr 2-3
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 55-73, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

157/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Tarnowska Anna
Tytuł: Działalność prawotwórcza egzekutywy w świetle ustawy zasadniczej RFN.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 18 nr 2
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 99-115, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

158/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku czeskiego Sądu Konstytucyjnego z dnia 10 września 2009 r. (sygn. PL UŚ 27/09).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 18 nr 5
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 232-236
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

159/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Rewizja czy zmiana konstytucji? : (charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.)
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 7
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 90-104, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

160/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Ustawa budżetowa (art. 219, 220).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 603-604
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

161/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Podatki (art. 84, 217).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 344-345
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

162/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Nakładanie danin publicznych (art. 84, 168, 217).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 247-248
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

163/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej (art. 221, 222).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 179
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

164/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne (art. 216).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 157
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

165/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Emisja papierów wartościowych (art. 216).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 155
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

166/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Deficyt budżetowy (art. 220).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 132
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

167/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Danina publiczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 128-129
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

168/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Skarb Państwa (art. 216, 218).
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny / pod red. Wiesława Skrzydły, Sabiny Grabowskiej, Radosława Grabowskiego.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Wydanie: Stan prawny na dzień 31 maja 2009 r.
Opis fiz.: S. 548-549
ISBN: 978-83-7601-686-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

169/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku po 11 latach jej obowiązywania.
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw : I Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze Toruń, 15-16 października 2008 roku = Konstitucionalismus český a polský 15 a 11 let po schválení ústav obou státu : I Polsko-český právnický seminář Toruň, 15.-16. října 2008 / pod red. Z. Witkowskiego, V. Jiráskovej, K. M. Witkowskiej-Chrzczonowicz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: S. 39-63, streszcz. czes.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

170/219

Autor: Kustra Aleksandra, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009
Wydanie: Wyd. 12, stan prawny na dzień 31 lipca 2009 r.
Opis fiz.: S. 479-541
Uwaga: Rozdz.: 15.1 / A. Kustra, 479-518 ; 15.2 / A. Bień-Kacała, s. 518-538
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

171/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009
Wydanie: Wyd. 12, stan prawny na dzień 31 lipca 2009 r.
Opis fiz.: S. 639-681
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

172/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009
Wydanie: Wyd. 12, stan prawny na dzień 31 lipca 2009 r.
Opis fiz.: S. 625-637
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

173/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009
Wydanie: Wyd. 12, stan prawny na dzień 31 lipca 2009 r.
Opis fiz.: S. 223-268
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

174/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasada praworządności i jej gwarancje w Konstytucji RP z 1997 r.
Tytuł wydawn. zbior.: Praworządność i jej gwarancje / pod red. Dariusza Kali.
Opis wydawn.: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Opis fiz.: S. 45-60
Seria: Monografie / Wolters Kluwer Polska
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

175/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. : sygn. akt P 58/07.
Czasopismo: Prawo Adm., T. 8
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 237-246
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Język: POL

176/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. (syg. akt K 27/07).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 17 nr 6
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 184-192
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

177/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji : charakter prawny instytucji.
Tytuł wydawn. zbior.: (Do)Wolne media : materiały konferencji naukowej 18 kwietnia 2008 r. / red. Karol Ziółkowski [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 84-88
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

178/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Kilka uwag w kwestii regulaminów Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.
Tytuł wydawn. zbior.: Trzecia władza - sądy i trybunały w Polsce : materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku / pod red. Andrzeja Szmyta.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
Opis fiz.: S. 280-286
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

179/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt SK 16/07).
Czasopismo: Prawo Adm., T. 7
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 285-297
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

180/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku TK z 22 maja 2007 r., K 42/05 : konstytucyjność ustawy o doradztwie podatkowym.
Czasopismo: Prawo i Podat., nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 29-32
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Podatki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

181/219

Autor: Bagińska Ewa, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do uchwały z dnia 6 lipca 2006 r. (III CZP 37/06).
Czasopismo: Prz. Sądowy, R. 18 nr 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 128-133
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sądowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

182/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Charakter prawny uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej w świetle Konstytucji RP.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 16 nr 3
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 133-150, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

183/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: [Głos w dyskusji].
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 16 nr 3
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 335-336
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

184/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych : wybrane problemy.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 4
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 33-42
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

185/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Osobisty udział w procesie wyborczym : (zgadnienia wybrane).
Tytuł wydawn. zbior.: Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 26-27 marca 2007 roku / red. nauk. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski.
Opis wydawn.: Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2007
Opis fiz.: S. 228-233
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

186/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finansowanie kampanii wyborczej partii politycznych ze środków pochodzących z działalności gospodarczej.
Tytuł wydawn. zbior.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego - doświadczenia nowych demokracji : Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r. / red. nauk. Andrzej Sokala [et al.].
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2007
Opis fiz.: S. 130-143
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

187/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Charakter prawny i znaczenie uchwały Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. : Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
Czasopismo: Prawo Adm., T. 6
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 99-109
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 1.000

188/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej / Ewa Bagińska. Warszawa 2006.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 15 nr 5
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 213-219
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

189/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2006
Wydanie: Wyd. 11, stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.
Opis fiz.: S. 245-298
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

190/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2006
Wydanie: Wyd. 11, stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.
Opis fiz.: S. 671-719
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

191/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Konstytucyjne prawa i wolności żołnierzy zawodowych.
Czasopismo: Prawo Adm., T. 5
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 35-53
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

192/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Kilka uwag w kwestii odpowiedzialności Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu.
Tytuł wydawn. zbior.: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z konferencji jubileuszowej profesora Eugeniusza Ochendowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Opis fiz.: S. 43-48
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
ISBN: 83-7285-261-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

193/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Opis fiz.: 232 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

194/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2004 r.K 2/03.
Czasopismo: Prz. Orzecz. Podat., R. 14 z. 1
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 13-20
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

195/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Pojęcie danin publicznych w świetle Konstytucji RP z 1997 r. : próba definicji ekstensywnej.
Tytuł wydawn. zbior.: Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza / [red. Jan Białocerkiewicz, Michał Balcerzak, Anna Czeczko-Durlak].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004
Opis fiz.: S. 57-70
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

196/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Galster Jan
Tytuł: Konwent Europejski : zagadnienia instytucjonalne.
Tytuł wydawn. zbior.: Unia Europejska w dobie reform : Konwent Europejski - Traktat Konstytucyjny - Biała Księga w sprawie rządzenia Europą : VIII Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 27-28 marca 2003 r. : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004
Opis fiz.: S. 17-25, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

197/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Koszty sądowe jako danina publiczna : uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 maja 2003 r. P 21/01.
Czasopismo: Kwart. Prawa Podat., nr 3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 47-60, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawa Podatkowego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

198/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Inicjatywa ustawodawcza pod rządami konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
Czasopismo: Prawo Adm., T. 3
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 55-75
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

199/219

Autor: Bagińska Ewa, Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. (sygn. akt SK 26/03).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 12 nr 4
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 119-126
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

200/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Wybrane zagadnienia proceduralne zasady władztwa daninowego.
Czasopismo: Zesz. Nauk. WSSM Suwałki, R. 5 nr 10
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 13-29, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

201/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Daniny publiczne : próba rekonstrukcji pojęcia na tle postanowień Konstytucji RP z 1997 r.
Czasopismo: Prawo Adm., T. 2
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 99-112
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

202/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2002
Wydanie: Wyd. 10, stan prawny na dzień 1 października 2002 r.
Opis fiz.: S. 579-618
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

203/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Aneks - Tezy wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego : wybór orzeczeń.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2002
Wydanie: Wyd. 10, stan prawny na dzień 1 października 2002 r.
Opis fiz.: S. 649-689
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

204/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Rozporządzenia z mocą ustawy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. : (zagadnienia wybrane).
Czasopismo: Prawo Adm., T. 1
Opis wydawn.: 2002
Opis fiz.: S. 107-120
Pełny tytuł czasop.: Prawo i Administracja / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

205/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Aneks - Tezy wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego : wybór orzeczeń.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2001
Wydanie: Wyd. 9, stan prawny na dzień 1 października 2001 r.
Opis fiz.: S. 583-614
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

206/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2001
Wydanie: Wyd. 9, stan prawny na dzień 1 października 2001 r.
Opis fiz.: S. 525-559
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

207/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Zasada państwowego władztwa daninowego : wybrane zagadnienia.
Tytuł wydawn. zbior.: Przemiany polskiego prawa : (lata 1989-1999) / pod red. Ewy Kustry.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fiz.: S. 93-112
Seria: Studia Iuridica / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

208/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Galster Jan
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28.11.2001 r. K. 36/01, dotyczącego konstytucyjnej zasady równości wobec prawa i niedyskryminacji.
Czasopismo: Kwart. Prawa Publ., R. 1 nr 4
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 237-246
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawa Publicznego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

209/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Witkowski Zbigniew
Tytuł: Prezydent w systemie ustrojowym Polski 1989-1997 / Jerzy Ciapała. Warszawa 1999.
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 9 nr 1
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 94-96
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

210/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2000
Wydanie: Wyd. 8 popr. i rozszerz., stan prawny na dzień 1 października 2000 r.
Opis fiz.: S. 541-571
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

211/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Aneks - Tezy wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2000
Wydanie: Wyd. 8 popr. i rozszerz., stan prawny na dzień 1 października 2000 r.
Opis fiz.: S. 583-614
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

212/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: [Artykuł 217 Konstytucji RP (ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa TK)].
Tytuł wydawn. zbior.: System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 / red. Mirosław Granat.
Opis wydawn.: Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000
Opis fiz.: S. 146-156
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

213/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka, Galster Jan
Tytuł: [Kilka uwag o konstytucyjnej kategoryzacji źródeł prawa RP].
Tytuł wydawn. zbior.: System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : materiały XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Nałęczów, 1-3 czerwca 2000 / red. Mirosław Granat.
Opis wydawn.: Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000
Opis fiz.: S. 156-164
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

214/219

Autor: Bień Agnieszka
Tytuł: Aneks - tezy wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998
Wydanie: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998.
Opis fiz.: S. 429-448
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

215/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Aneks - tezy wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998
Wydanie: Wyd. 7 popr. i rozszerz., stan prawny na dzień 1 października 1998 r.
Opis fiz.: S. 477-500
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

216/219

Autor: Bień-Kacała Agnieszka
Tytuł: Finanse publiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo konstytucyjne / red. nauk. Zbigniew Witkowski.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998
Wydanie: Wyd. 7 popr. i rozszerz., stan prawny na dzień 1 października 1998 r.
Opis fiz.: S. 453-475
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

217/219

Autor: Bień Agnieszka
Tytuł: Kilka uwag o absolutorium dla rządu w kontekście jego odpowiedzialności w nowej Konstytucji RP.
Tytuł wydawn. zbior.: Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku : XL Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego 4-6 czerwca 1998 Kazimierz Dolny nad Wisłą / pod red. Wiesława Skrzydły, Ryszarda Mojaka.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
Opis fiz.: S. 239-242
ISBN: 83-227-1312-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

218/219

Autor: Bień Agnieszka, Ulanowska Agnieszka
Tytuł: Wejście w życie Konstytucji RP : (XXXIX Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego, Ciechocinek, 1-4 VI 1997).
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 53 z. 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 95-96
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

219/219

Autor: Bień Agnieszka
Tytuł: Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 1997 r. (sygn. akt K. 15/97).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 6 nr 2
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 174-179
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK