Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Elżbieta Wysocka
kierownik
Dziekanat Wydziału, Administracja WPiA

tel.: +48-56-611-4120
fax: +48-56-611-4002
e-mail: fela@law.umk.pl


Bibliografia