ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Tomasz Kuczyński
asystent
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 196
tel.: 56 611 4137
e-mail: t.kuczynski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9936-1951

Terminy konsultacji:
Pokój: 196

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023:

Środa: 10:30 - 11:30
Czwartek: 12:00 - 13:00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

2 kwietnia 2023 r. - godz. 15:00 - 16:00
27 maja 2023 r. - godz. 9:30 - 10:30

W sprawach niewymagających Państwa osobistej obecności zachęcam do kontaktu mailowego.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy