Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Szalewska
adiunkt
Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego

pokój: 198
tel.: +48-56-611-4133
fax: +48-56-611-4005
e-mail: szalew@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0092-0125

Terminy konsultacji:
Urlop 28.01-5.02

Bibliografia