Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Ludwichowska-Redo
adiunkt
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego

pokój: 131
tel.: +48-56-611-4117
fax: +48-56-611-4005
e-mail: kml@umk.pl

Zatrudniona na stanowisku adiunkta od dnia 1 stycznia 2008 r. Od dnia 1 marca 2016 r. Senior Researcher w Institute for European Tort Law Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu.Współpracownik, a od 2012 r. Fellow, European Centre of Tort and Insurance Law w Wiedniu.  Członek, a w latach 2010-2014 członek zarządu Institute for European Traffic Law w Luksemburgu. W semestrze zimowym roku akad. 2005/2006 oraz 2006/2007 research assistant w Institute for European Tort Law.

Laureatka pierwszej nagrody w konkursie Rzecznika Ubezpieczonych na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych oraz nagrody specjalnej przyznanej przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w tym samym konkursie (czerwiec 2008), a także Nagrody Honorowej im. Profesora Tadeusza Sangowskiego „Debiut ubezpieczeniowy”, przyznanej przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka (maj 2009). Laureatka konkursu Kredyt Banku S.A. oraz TUiR Warta S.A. na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ubezpieczeń (czerwiec 2004).
Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie deliktowym oraz prawie prywatnym międzynarodowym.
Bibliografia