Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Praw Człowieka

pokój: 135
tel.: +48-56-611-4032
fax: +48-56-611-4005
e-mail: michal.balcerzak@umk.pl
www: https://umk.academia.edu/MichałBalcerzak
ORCID: 0000-0002-6421-1742

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Praw Człowieka (2016-), wcześniej adiunkt (2007-2016) i asystent (2003-2007, w l. 2003-2004 - Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego).

Dyplom Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu (Institut international des droits de l'homme, 2004) i Akademii Prawa Europejskiego we Florencji (European University Institute, 2007, human rights session). Nagroda Fundacji im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego opublikowaną w 2008 r. ("Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka").

W latach 2003-2009 współpracownik Zespołu Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym ds. Praw Człowieka Rady Europy (CDDH) w latach 2004-2008. Przewodniczący Grupy Roboczej Rady Europy ds. praw człowieka w kontekście przyspieszonych procedur uchodźczych (GT-DH-AS, 2006-2008). Delegat w pracach Grupy ds. praw człowieka w siłach zbrojnych (DH-DEV-FA, 2007-2009), Grupy ds. walki z bezkarnością sprawców poważnych naruszeń praw człowieka (DH-I, 2009-2010), Komitetu ekspertów ds. uproszczonej procedury zmiany niektórych postanowień Europejskiej konwencji praw człowieka (DH-PS, 2011-2012).

Członek l'Institut international des droits de l'homme w Strasburgu. Zastępca członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012-2017). Niezależny ekspert w Grupie Roboczej ds. ludności pochodzenia afrykańskiego (Rada Praw Człowieka ONZ) - Human Rights Council special procedure - Working Group of Experts on People of African Descent. (2014-). Nominowany przez Polskę i wpisany na listę ekspertów tzw. mechanizmu moskiewskiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion.

Redaktor naczelny "Comparative Law Review", członek Kolegium Redakcyjnego "East European Human Yearbook on Human Rights".


Terminy konsultacji:
DYŻURY W SEM. ZIMOWYM 2019/2020

PAŹDZIERNIK 2019

8.10 WTOREK 12:00 – 13:00
15.10 WTOREK 10:00 – 11:00
24.10 CZWARTEK 10:00 – 11:00
29.10 WTOREK 12:00 – 13:00

LISTOPAD 2019

6.11 ŚRODA 12:00 – 13:00
12.11 WTOREK 12:00 – 13:00
20.11 ŚRODA 12:00 – 13:00
26.11 WTOREK 12:00 – 13:00

GRUDZIEŃ 2019

3.12 WTOREK 12:00 – 13:00
9-13.12 – WYJAZD SŁUŻBOWY
17.12 WTOREK 12:00 – 13:00

STYCZEŃ 2020

7.01 WTOREK 12:00 – 13:00
14.01 WTOREK 12:00 – 13:00
21.01 WTOREK 12:00 – 13:00
28.01 WTOREK 12:00 – 13:00


Bibliografia