Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Andrzej Madeja
adiunkt
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 213
tel.: +48 56-611-4057
e-mail: madeja@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=9992360

Terminy konsultacji:
gabinet/office 213

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 70 z dnia 30 V 2019 r. w środę 29 stycznia 2020 r. odbywają się zajęcia przewidziane planem na poniedziałek. Z tej przyczyny w dzień ten nie odbywam dyżuru.

Ladies and Gentlemen,
According to the Rector's executive order No 70 from May 30 2019 on Wednesday January 29 2020 are held classes provided by the plan for Monday. Therefore I have no office hours on that day.


Dyżury podczas sesji zimowej:
- piątek 14 II, godz. 13.00 - 14.00.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 dyżuruję w:
- wtorki, godz. 13.00 - 14.00;
- środy, godz. 13.00 - 14.00.

My office hours in winter term 2019/2020:
- Tuesday, 1 - 2 PM;
- Wednesday: 1 - 2 PM.


Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
- 19 I 2020 (niedziela), godz. 13.00 - 14.00;
- 25 I 2020 (sobota), godz. 9.00 - 10.00.

Bibliografia