Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Andrzej Madeja
adiunkt
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 213
tel.: +48 56-611-4057
e-mail: madeja@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=9992360

Terminy konsultacji:
gabinet/office 213

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 dyżuruję w:
- wtorki, godz. 13.00 - 14.00;
- środy, godz. 13.00 - 14.00.

My office hours in winter term 2019/2020:
- Tuesday, 1 - 2 PM;
- Wednesday: 1 - 2 PM.

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
- 19 I 2020 (niedziela), godz. 13.00 - 14.00;
- 25 I 2020 (sobota), godz. 13.00 - 14.00.

Bibliografia