Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

witamy na stronie poświęconej Katedrze Prawa Rzymskiego Historii Prawa i Ustrojów Państwowych. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Sokala, a aktualnie w skład zespołu wchodzą również: dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK, dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK,  dr Zbigniew Filipiak oraz dr Tomasz Kucharski.
Prezentowany poniżej podział ma na celu ułatwienie w dotarciu do interesujących treści. W pierwszej kolejności prezentujemy “Aktualności”, gdzie znaleźć można wiadomości o dyżurach oraz bieżącej działalności Katedry. W zakładce “Pracownicy” – zgodnie z jej nazwą – można znaleźć m.in. informacje o dorobku naukowym. Z myślą o studentach wyodrębniliśmy również “Sylabusy” oraz “Wykaz zagadnień egzaminacyjnych”. Dopełnieniem zaś jest część pod nazwą “Kwiatuszki Temidy” – zbiór cytatów z prac egzaminacyjnych, których lektura powinna zachęcać do nauki.

Zapraszamy!