Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Sokala

dr Zbigniew Filipiak
dr Anna Frydrych-Depka
dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
dr Tomasz Kucharski
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
mgr Paweł Raźny
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
prof. dr hab. Andrzej Sokala