Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK

dr Zbigniew Filipiak
dr Anna Frydrych-Depka
dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK
dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
mgr Paweł Raźny
dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
prof. dr hab. Andrzej Sokala