Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego

Główne tematy badawcze pracowników i doktorantów Zakładu koncentrują się wokół różnych zagadnień związanych z finansami publicznymi. Przede wszystkim są to:

  • działalność gospodarcza samorządu terytorialnego w Polsce i w innych państwach,
  • budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego,
  • finanse samorządu terytorialnego,
  • problematyka pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  • podatki i opłaty lokalne,
  • finanse ubezpieczeń społecznych,
  • finanse ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyniki badań naukowych z ww. zakresu pracownicy upowszechniają poprzez publikacje naukowe i wystąpienia na konferencjach. Przygotowują także, na zlecenie podmiotów zewnętrznych, opinie i ekspertyzy – przede wszystkim dotyczące finansów samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważnym aspektem działalności naukowej Zakładu jest wydawanie kwartalnika “Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”.