Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Historia

Katedra Prawa Europejskiego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji, powstała na podstawie Zarządzenia nr 28 JM Rektora UMK z 22 czerwca 2004 r. Zgodnie z jego postanowieniami z dniem 1 lipca 2004 r. wyodrębniono z dotychczas funkcjonującej Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego dwie samodzielne jednostki organizacyjne: Katedrę Praw Człowieka oraz Katedrę Prawa Europejskiego. Kierownikiem Katedry jest od początku prof. zw. dr hab. Jan Galster, który przeszedł z Katedry Prawa Konstytucyjnego. W Katedrze Prawa Europejskiego zatrudnieni są także: dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz (od 2004 roku), dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK (od 2005 roku) oraz dr Paweł Nowicki (od 2007 roku). W przeszłości w Katedrze na stanowisku adiunkta zatrudnione były także dr Agnieszka Knade-Plaskacz (2010-2015) oraz dr Paulina Justyńska (2006-2017).

Główne kierunki badawcze realizowane w Katedrze Prawa Europejskiego koncentrują się zarówno na prawie ustrojowym, jak i gospodarczym Unii Europejskiej. W ramach prawa ustrojowego przedmiotem szczególnego zainteresowania jest specyfika Unii Europejskiej jako supranacjonalnej organizacji międzynarodowej, jej relacje z innymi organizacjami międzynarodowymi oraz państwami (członkowskimi i trzecimi), wpływ procesu integracji europejskiej na tożsamość konstytucyjną państw członkowskich, szeroko pojęte prawo instytucjonalne Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego, Komisji, Rady Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). W ramach prawa gospodarczego Unii Europejskiej badania koncentrują się przede wszystkim na unijnym prawie antymonopolowym i sportowym, wybranych politykach – zwłaszcza polityce spójności oraz na zamówieniach publicznych.