ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski [kierownik katedry]
prof. dr hab. Jan Galster
prof. dr hab. Marek Kolasiński
dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK
dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK
dr Paweł Nowicki
dr Maciej Żenkiewicz
mgr Jakub Zemła