Wyroki i prezentacje

Sesja IA. Art. 199a o.p. wiecznie żywy? Sesja IB. GAAR czy jego kolejne podróbki? Sesja IC. Granice nieostrości przepisów – Polska na tle porównawczym Sesja IIA – GAAR w oryginale Sesja IIB – Przepisy o pomocy publicznej – „game changer” w prawie podatkowym? Sesja IIIA – Podatki majątkowe Sesja IIIB – Przedawnienie – formalizm czy … Czytaj dalej Wyroki i prezentacje