Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wyroki i prezentacje

Sesja IA. Art. 199a o.p. wiecznie żywy?

Sesja IB. GAAR czy jego kolejne podróbki?

Sesja IC. Granice nieostrości przepisów – Polska na tle porównawczym

Sesja IIA – GAAR w oryginale

Sesja IIB – Przepisy o pomocy publicznej – „game changer” w prawie podatkowym?

Sesja IIIA – Podatki majątkowe

Sesja IIIB – Przedawnienie – formalizm czy badanie intencji organu podatkowego?

Sesja IV – 8.30 – 9.45 VAT

Sesja VA. Regulacje ogólne prawa podatkowego

Sesja VB. COVID w podatkach

Sesja VC. Jednostka w trybach walki o efektywność systemu podatkowego

Sesja VIA. Odpowiedzialność podatkowa

Sesja VIB. Procedury…

Sesja VII – Podatki dochodowe