ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Materiały promocyjne

Konkurencja na polskim rynku pracy staje się z roku na rok trudniejsza. Dlatego studia na Wydziale Prawa i Administracji nie mogą być dziś tylko szkołą rzemiosła prawniczego czy administracyjnego. Celem studiów uniwersyteckich na Wydziale Prawa i Administracji jest danie absolwentowi takiego poziomu kultury prawniczej i takiego zasobu pojęć podstawowych z różnych dyscyplin prawa, żeby mógł on swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych, niezależnie od zmiany i tempa zmiany konkretnych przepisów. Żeby osiągnąć ten cel jest konieczne oparcie studiów na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i rozbudowanie trzonu studiów o takie fundamentalne działy prawa, jak: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne a także o liczne szczegółowe dyscypliny prawa, jak prawo handlowe, bankowe, wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy czy prawo ubezpieczeniowe.

Stawiamy do Państwa dyspozycji bardzo dobrą kadrę naukową. Zetkniecie się Państwo w murach Wydziału z wybitnymi profesorami teoretykami prawa, ale też z równie wybitnymi praktykami, bowiem często pracę naukową kadra nasza łączy z powodzeniem z praktyką prawniczą. Wśród pracowników Wydziału są byli i obecni sędziowie najwyższych instancji sądowych RP – Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, są liczni eksperci i doradcy gremiów parlamentarnych i rządowych, są członkowie komisji kodyfikacyjnych prawa karnego, cywilnego, morskiego, pracy, członkowie prestiżowych ciał doradczych, w tym m.in. Rady Legislacyjnej przy Prezesie RM, członkowie rad redakcyjnych najpoważniejszych ogólnopolskich periodyków prawniczych, członkowie komitetów naukowych PAN w Warszawie i PAU w Krakowie.

Stawiamy także do Państwa dyspozycji także wspaniały, przestronny i nowoczesny, liczący ok.10.000 m2 powierzchni błyszczący granitem i marmurami, zadbany gmach Collegium Iuridicum Novum, który jest kontynuatorem starego Coll. Iuridicum, popularnie zwanego “Harmonijką” z Fosy Staromiejskiej 1A w Toruniu, a stąd kontynuatorem starej, pięknej tradycji akademickiej. Staramy się budować piękną przyszłość Wydziału, ale nie możemy zapominać o równie pięknej jego przeszłości. Staramy się kreować nową aurę nowej siedziby Wydziału, ale pragniemy z całego serca przenieść i zatrzymać tutaj także choć cząstkę niepowtarzalnej, wspaniałej aury pierwszej siedziby toruńskich prawników.

Wydział Prawa i Administracji UMK warto wybrać jeszcze z jednego powodu: Gród Kopernika czy Kraków Północy, jak bywa nazywany Toruń, tętni życiem akademickim i kulturalnym. Miasto zaprasza do wnętrz swych licznych, oryginalnie zachowanych, przeważnie gotyckich zabytków. Kusi gwarem deptaków, nocnym życiem klubów studenckich i pubów. Studia w Toruniu oznaczają nie tylko naukę, lecz również udział w premierach kinowych, koncertach, wystawach oraz międzynarodowych festiwalach teatralnych i filmowych.

Oferta dydaktyczna Wydziału Prawa i Administracji jest szeroka i urozmaicona. Na Wydziale można podjąć studia dzienne (zwane również stacjonarnymi) lub zaoczne na kierunkach: prawo, administracja oraz doradztwo podatkowe. Na Wydziale prowadzone są także studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

INFORMATION FOR VISITORS AND PARTNERS FROM ABROAD (8,00 MB)