Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Jakość kształcenia

Wydział Prawa i Administracji, ze względu na tradycję, jak i pozycję w świecie akademickim, zwraca uwagę na jakość kształcenia. Zasadniczo jakość ta rozumiana jest jako dobre nauczanie. Działalność dydaktyczna prowadzona przez Wydział ma swoje istotne przełożenie na kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości, urzędów, aparatu obsługi prawnej, przedsiębiorstw, wreszcie – przedstawicieli tzw. wolnych zawodów. Dobra dydaktyka ma związek z badaniami naukowymi. Pracownicy Wydziału od lat znajdują się w czołówce prowadzących badania. Mają one realne kształt: ekspertyz i publikacji naukowych, projektów ustaw itd.  Wydział ogromną rolę zwraca na głosy płynące ze strony studentów. Stąd też ich aktywny udział w organach kolegialnych Wydziału, tj. Rada Wydziału, ale również komisja programowa, zespół ds. jakości. Studenci stanowią znaczną część wydziałowej komisji stypendialnej. Dodatkowo, w holu znajduje się skrzynka “pomysłów i skarg”, za pomocą której swoje uwagi mogą zgłaszać studenci. Wskazać również należy na system ankiet, które studenci mogą wypełniać. Nie bez znaczenia jest także udział pracowników w procesie jakości kształcenia.

Dokumenty

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Raporty