Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Akty normatywne WPiA

Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji publikowane są począwszy od roku akademickiego 2011/2012. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.

(W celu wyszukania konkretnej uchwały zalecamy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+F i wpisać poszukiwane słowo lub frazę z tytułu uchwały)

Uchwały w sprawach naukowych:

Uchwały Rady Wydziału w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych

Uchwały Rady Wydziału w sprawach personalnych